Lana Bradić - klavír

Lana Bradić

Lana Bradić, uznávaná hudobníčka zo Záhrebu, už od útleho veku prejavovala pozoruhodný vzťah ku komornej hudbe. Absolvovala Hudobnú akadémiu v Záhrebe v odbore klavír pod vedením Stjepana Radiča. Jej snaha o umeleckú dokonalosť ju roku 1997 priviedla k ďalšiemu štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Grazi, kde sa pod vedením Gerharda Zellera ponorila do interpretácie piesní (Vokalliedbegleitung). Lana sa stala neoddeliteľnou súčasťou katedry sólového spevu Hudobnej akadémie ako umelecká poradkyňa. Spolu s profesormi Giorgiom Surianom a Alexejom Tanovitskim vychováva a vedie mladých a talentovaných operných spevákov, z ktorých mnohí dosiahli pozoruhodné úspechy na medzinárodných súťažiach. Ako profesorka na Hudobnej akadémii v Záhrebe na katedre spevu sa delí o svoje bohaté skúsenosti, formuje budúcnosť mladých talentovaných hudobníkov. Lana pravidelne vystupuje po boku operných spevákov, spolupracuje s Giorgiom Surianom, Martinou Zadro, Vitomirom Marofom, Lanou Kos, Dubravkou Separovič Musovič, Domagojom Doroticom a Leonom Kosavičom. Pripravuje ich na rozmanité úlohy v operách, oratóriách a koncertoch. Je známa svojou všestrannosťou, vystupovala na prestížnych festivaloch a spolupracovala so súbormi ako Záhrebskí sólisti, Chorvátska komorná filharmónia a Záhrebská filharmónia pri príprave vokálnych koncertov. Je oficiálna klaviristka Medzinárodnej súťaže operných spevákov Zinka Milanova v Rijeke a Medzinárodnej speváckej súťaže Stojana Stojanova Gančeva v Záhrebe.

x