Peter Zelenka - umelecký vedúci

Peter Zelenka

Peter sa po ukončení štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy múzických umení v Bratislave rozhodol pre štúdium historicky poučenej interpretácie na Konservatorium Wien Privatuniversität (momentálne MUK Wien) v triede Ulrike Engel. Zúčastnil sa taktiež rôznych majstrovských kurzov a workshopov (MEMA, Accentus Musicalis, Letní škola barokní hudby). Pravidelne účinkuje v súboroch Czech Ensemble Baroque, Musica Aeterna, Ensemble Inégal a spolupracuje s výnimočnými interpretmi ako napr. Andreas Scholl, Dagmar Šašková či Josef Žák. Je zakladajúcim členom a zároveň umeleckým vedúcim súboru Il Cuore Barocco.

x