Zuzana Manera Biščáková - klavír

ZUZANA MANERA BIŠČÁKOVÁ – klaviristka, študovala na Schola Cantorum v Paríži (E. Indjic) a na VŠMU v Bratislave (D.Varínska). Už počas štúdia sa zúčastnila na mnohých medzinárodných súťažiach a absolvovala letné majstrovské kurzy v Piešťanoch, v Českom Krumlove a Paríži. (E. Indjic, M. Lapšanský, P. Jasmin, M. Bilson, S. Perticarolli, P. Toperczer a i.). V roku 1996 získala 1. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií a v roku 1997 zvíťazila na Medzinárodnom festivale v Londýne. Verejne vystúpila s Košickou filharmóniou, Orchestrom slovenského rozhlasu, s orchestrom VŠMU uviedla minimalistické dielo Eight lines od S. Reicha a s Melos - Étos orchestrom závažné diela L. Andriessena De Staad a Mausoleum. Participovala na slovenskej premiére skladby 6 pianos od S. Reicha, nahrávke diela Music in Changing parts Ph. Glassa a na mnohých ďalších projektoch so zoskupením Cluster ensemble, ktorého je členkou. V roku 2018 participovala na nahrávke kompletného klavírneho diela E. Suchoňa, na portrétovom CD skladateľky I. Szeghy s triom Sen Tegmento (Martin Adámek – klarinet a Nao Higano – soprán), s ktorým vystúpila na domáciach a zahraničných pódiách (Ukrajina, Nemecko, ČR, SK) a pre ktoré vznikli nové diela domácich a zahraničných skladateľov. Biščáková sa intenzívne venuje interpretácii súčasnej hudby a komornej hre. Spolupracuje s domácimi aj zahraničnými hudobníkmi ako P. Rundel, P. Kotík, R. Kluttig, E. Sharp, J. Kubera, N. Higano, J. Palovičová, P. Mikuláš, I. Šiller, F. Király, M. Lejava, J. Pastorková, K. Dučai, A. Gál, P. Zwiebel, P. Mosorjak, M. Adámek, Muchovo kvarteto a i. S Jordanou Palovičovou uviedla na BHS 2018 Messiaenove dielo pre 2 klavíre Vízie Amen a premiéru Rapsodickej suity od Suchoňa. Účinkuje na domácich a zahraničných festivaloch a koncertoch (Europaisches Haus Berlin, Japonsko – turné so sopranistkou Nao Higano, New York tour 2017, Gaida festival vo Vilniuse, Melos – Étos, Ars Nova Cassoviae, Konvergencie, Orfeus, Space, Pohoda festival, Ostravské dny, Festival of modern art Odessa, BHS a i.). Pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave a nahráva pre Slovenský rozhlas.

x