Le petit Concert d'Apollon

RADKA KUBÍNOVÁ flauto traverso

Radka sa hudbe venuje od svojich šiestich rokov. Najprv začala so spevom a zobcovou flautou, ktorú v deviatich rokoch vystriedala za priečnu flautu. Po absolvovaní Konzervatória v Pardubiciach v roku 2005 pokračovala v štúdiu na Ostravskej univerzite, kde v roku 2010 obdržala titul magister umenia. Ešte počas štúdií v Ostrave odišla zbierať zahraničné skúsenosti do Francúzska, kde sa venovala barokovej flaute pod vedením Delphine Leroy, François Nicolet a Gionata Sgambaro. Štúdium vo Francúzsku zavŕšila diplomom DEM. Historická flauta ju uchvátila natoľko, že v prehlbovaní svojich znalostí pokračovala štúdiom na Koninklijk Conservatoirum v Haagu pod vedením Bartholda Kuijkena. Zúčastnila sa mnohých interpretačných kurzov s Patrickom Galloisom, Clarou Novak, Vincentom Lucasom, Frankom Theunsom, Janom Ostrým a tiež mnohých interpretačných súťaží ako napríklad Concertino Praga, Pražská jar či Duškova súťaž hudobnej mládeže, na ktorej získala 2. miesto so svojím triom v roku 2000. Okrem interpretácie organizuje aj množstvo koncertov v Čechách i v zahraničí ako Les nocturnes du Mont Saint Michel, Lutherse Bach Ensemble, L´Arco Sonoro, The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands, Consort for 18th Century Harmony, Le Concert d´Apollon, Musica aeterna, Collegium Marianum, Le plaisir de la musique, Wroclawska Orchestra Barokowa a Orkestra Historiczna Katowice, Collegium 1704, Bremen Barockorchester. Od roku 2014 vyučuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

ELISE DUPONT husle

Keď sa Elise Dupont po prvýkrát stretla s historicky poučenou interpretačnou praxou, bola to pre ňu významná skúsenosť. Od tohto okamihu si bola istá, že sa zameria na hru na barokových husliach. Elise skončila bakalárske štúdium na Koninklijk Conservatorium Den Haag v triede Kati Debretzeni. V súčasnosti navštevuje magisterské štúdium na Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne pod vedením Matthewa Truscotta a Rachel Podgerovej. Medzi jej najaktuálnejšie úspechy môžeme zaradiť jej turné s Jánovými pašiami ako Young Bach Fellow s Nederlandse Bachvereniging a jej účinkovnie so súborom Le Concert d'Apollon v rámci Early Music Festival v Utrechte, kde je prvou huslistkou. Vo februári 2019 viedla Elise druhý orchester v Bachových Matúšových pašiách, ktorý dirigoval Trevor Pinnock. V ten istý mesiac vyhrala cenu Mica Comberti Bach Prize. Od roku 2017 hrá na husliach zapožičaných od Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Nástroj z roku 1691 vyrobil Willem van der Sijde v Amsterdame a kedysi patril holandskej princeznej Juliane.

EVAN JAMES BUTTAR viola da gamba

Kanaďan Evan Buttar sa začal venovať hudbe už v mladom veku. Po ukončení bakalárskeho stupňa hry na violončelo na University of Ottawa, sa v roku 2014 presťahoval do Holandska, aby sa venoval barokovému violončelu pod vedením Jaap ter Linden na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. V roku 2016 ho absolvoval a v ten istý rok započal druhé magisterské štúdium violy da gamba, s Mieneke van der Velden a Philippe Pierlot, ktoré dokončil v roku 2018. Veľmi rád skúma široké možnosti a rozmanitosť repertoáru od renesancie až po súčasnosť. Spolupracuje s mnohými súbormi a orchestrami, účinkuje aj ako sólista. Evan vystupuje so zoskupeniami ako sú Orchester of 18th Century, Dutch Baroque Orchestra, Luthers Bach Ensemble, Musica Gloria a Butter Quartet, sláčikovým kvartetom, ktoré je v súčasnosti súčasťou EEEmerging+ programu. Vystupoval na mnohých festivaloch vrátane Musica Antica da Camera, Geelvinck Fortepiano Festival, Bach Festival Dordrecht, festival Chopin and his Europe a Innsbruck Festival of Early Music.

JOÃO RIVAL čembalo

Bakalársky diplom v hre na čembalo získal na State University of Rio de Janeiro pod vedením Marcela Fagerlanda. Po ukončení svojich štúdií mal možnosť si rozšíriť svoje vedomosti s prestížnymi čembalistami ako Elisabeth Joyé, Olivier Baumont, Nicolau de Figueiredo, Patrick Ayrton a Jacques Ogg. Počas pôsobenia na Académie Musicale de Villecroze v roku 2006 získal štipendium, vďaka ktorému mal možnosť študovať u Hugueta Dreyfusa. V septembri 2008 bol prijatý na Koninklijk Conservatorium v Haagu, kde v triede Jacqua Ogga získal v roku 2012 bakalársky titul v hre na čembalo a magisterský v roku 2014, zameraný na francúzske čembalové transkripcie orchestrálnych skladieb M. Maraisa a J. Ph. Rameaua. V roku 2010 sa zúčastnil L’Académie Baroque Européene d’Ambronay ako hráč bassa continua v adaptácii Rameaovej opery Les Indes Galantes pod vedením Hervého Niqueta. V máji 2014 João účinkoval v Rameaovom Les Indes Galantes v spolupráci s Koninklijk Conservatorium v Haagu a Orchestra of 18th Century pod vedením Fransa Bruggena. V tom istom roku založil súbor Le concert d´Apollon, špecializujúci sa na francúzsku barokovú orchestrálnu hudbu. V roku 2017 bol oslovený k spolupráci na turné s Australian Chamber Orchestra ako hráč bassa continua. Momentálne je študentom doktorandského štúdia na Orpheus Instituut Gent / Leiden University pod vedením Jeda Wentza a Grahama Sadlera.

x