Il Cuore Barocco

Il Cuore Barocco

Súbor Il Cuore Barocco (Barokové srdce) je zoskupenie mladých hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Súbor vznikol roku 2010. Počas svojej doterajšej existencie sa poctivou prácou, štúdiami na zahraničných univerzitách a kurzoch, vypracoval na profesionálnu úroveň. Ansámbel má za sebou mnoho úspešných koncertov. Medzi významné produkcie patria najmä koncerty v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii. Súbor sa predstavil na medzinárodnom Festivale H. I. F. Bibera vo Viedni (2017), na medzinárodnom festivale Bach for all v Prahe (2018) a na festivale Olomoucké barokní slavnosti v Olomouci (2021). Taktiež vystúpil na mnohých slovenských festivaloch: Trnavská hudobná jar, organový festival ARS ORGANI v Nitre, Festival Bachovej hudby BACH TRIBUTE v Banskej Štiavnici, Letná pauza v Prievidzi, a. i. Od roku 2013 súbor každoročne organizuje sériu letných koncertov na východnom Slovensku. Zaujímavou spoluprácou bol projekt OFF BEAT LIVE s tanečníkom Milanom Tomášikom na pôde SND. Il Cuore Barocco spolupracuje predovšetkým so slovenskými, ale i s viacerými zahraničnými hosťami a sólistami. Historicky poučený štýl interpretácie je v zahraničí uznávaný a vyhľadávaný. Hlavnou ideou súboru je priblížiť aj domácemu poslucháčovi hudbu minulých storočí čo najvernejšie. Teleso chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú a nepoznanú. V posledných rokoch sa súbor pravidelne venuje objavovaniu a uvádzaniu francúzskej barokovej hudby s dobovým inštrumentárom. Akýmsi prvým míľnikom tohto úsilia je debutové CD s dielami J. B. de Boismortiera, ktoré vyšlo roku 2022. Nahrávka je na Slovensku skutočnou raritou.

www.ilcuorebarocco.com

x