Aktuálne

Musical Life 05/2016

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
Orbis sensualium pictus po 30 rokoch, ISCM World Music Days 2016 Tongyeong, Juraj Mašinda (nekrológ), Cena Jána Cikkera pre Jordanu Palovičovú, Allegretto Žilina 2016, Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3, Schneiderova Trnava 2016, Komorný orchester konzervatória ožil
 
Miniprofil
Matej Sloboda

Rozhovor
Elim Chan: „Vnímam sa ako súčasť väčšieho celku.”
Marián Lejava: „Bilancia uvádzania slovenských opier je tragická.“

Mimo hlavného prúdu
Samčo, brat dážďoviek – za Boha, za národ a za bizár!

Rozhovor
Konstantin Dobroykov: „Ľudia potrebujú príbehy.“

História
Yehudi Menuhin – husľový mág s dušou vizionára
Chvála cinku

Stará hudba
Hudobné putovanie barokovou Európou / Lachrymae

Jazz
Návrat na jazzahead!
Jazz Fest Brno: Wayne Shorter Quartet

x