Od septembra 2013 prebiehajú v kultúrnom centre Kontakt na Ventúrskej ulici v Bratislave Večerné jazzové ateliéry, nový priestor pre ansámblovú hru a vzdelávanie. Podmanivosť univerzálneho „jazzového jazyka“ spočíva v spontánnej komunikácii a prístupnosti, v sofistikovanej forme sa prejavuje ako umelecká výpoveď, ktorá vyžaduje improvizačné danosti, kreativitu a tímového ducha. Najlepšou školou na získanie týchto zručností je samotné pódium. Trend verejných jam sessions, pri ktorých neznámi hudobníci dostanú možnosť vzájomnej interakcie, prenikol aj na slovenskú scénu, na ktorej badať nárast podobných podujatí v bratislavských kluboch či kultúrnych priestoroch.

Na rozdiel od bežných jam sessions vyžadujúcich určitý stupeň hudobnej vyspelosti, ako aj praktickú skúsenosť, Ateliéry poskytujú hudobníkom usmernenie a okamžitú spätnú väzbu od profesionálov. Pri tomto unikátnom formáte workshopu majú účastníci príležitosť osobného kontaktu s domácimi i zahraničnými hudobníkmi. V úlohe lektorov sa doteraz predstavili Matúš Jakabčic, Gabriel Jonáš, Radovan Tariška, Boris Čellár, Juraj Griglák, Milo Suchomel, Eugen Vizváry, Štefan Bartuš či Michal Bugala, počas špeciálnych večerov so zahraničnými lektormi Ateliéry navštívili Daniel Čačija, Briana Cowlishaw, Eric Wyatt či členovia zoskupení Chris Byars Quartet a Michael Arenella Band. „Ateliéry majú veľký význam pre začínajúcich hudobníkov,“ konštatuje klavirista Eugen Vizváry. „ Lektor musí dokázať na prvé počutie posúdiť ich úroveň a prispôsobiť lekciu tak, aby bola pre všetkých prínosná. Aby v priamom prenose videli a pochopili, čo znamená hrať jazz. Hudba totiž nie je matematika ani súťaž, nestačí ju študovať, ale treba ju vedieť hrať s ostatnými.

Súprava bicích nástrojov či digitálny klavír sú na workshopoch k dispozícii, ostatné hudobné nástroje si účastníci nosia sami. Trojhodinový ateliér prebieha formou voľného hrania v ansámbli, často so sprievodným teoretickým výkladom lektora. Každý z nich pristupuje k vyučovaniu odlišne, ponúkajúc vlastné praktické skúsenosti i pohľad na jazz. Aj u špičkových hudobníkov často badať značné rozdiely v myslení i chápaní jazzu, no čím väčšie spektrum názorov a odlišných prístupov človek absorbuje, tým bližšie sa dostáva k jeho podstate.

Myslenie zúčastnených hudobníkov dokáže často ovplyvniť už len osobný kontakt s lektorom. „Za necelé dva roky, počas ktorých Ateliéry realizujeme, sa nám podarilo vytvoriť silnú komunitu mladých hudobníkov,“ konštatuje jeden z organizátorov, gitarista Boris Čellár. „Tí pod vedením tých najlepších slovenských jazzmanov i zahraničných hostí posúvajú svoje hudobné hranice a stávajú sa už pomaly súčasťou našej jazzovej scény. Svoje umenie si ansámblová skupina skúša pred verejnosťou pravidelne na záverečných koncertoch, no posunuli sme ju tiež na väčšie pódium jazzového festivalu. Myslím si, že Ateliéry tak prinášajú budúcej generácii jazzmanov potrebné skúsenosti a čiastočne uspokojujú dopyt po jazzovom vzdelávaní, ktoré je na Slovensku takmer nedostupné.“
Workshop prebieha formou výberu jazzového štandardu alebo skladby, ktorú účastníci analyzujú a následne naskúšajú v ansámbli spolu so svojimi „spolužiakmi“. Zásadnú myšlienku ansámblovej hry vyslovil koncom minulého roka na jednom z večerov chorvátsky spevák Daniel Čačija: „Úlohou hudobníka v jazze je snaha, aby ten druhý znel čo najlepšie.“ Na konci jednotlivých semestrov prebieha záverečný koncert, pričom ten posledný (4. 2.) prilákal množstvo záujemcov. „Ateliéry chcú byť priestorom, ktorý umožní každému zahrať si, bez ohľadu na to, či je profesionálny jazzman, alebo len jazz objavuje,“ dodáva Tomáš Šprlák z OZ Porta Artium, ktoré spolu s portálom Jazz.sk Ateliéry zastrešuje. „Jazz nemôže byť elitárskou záležitosťou. Radosť z kreativity musí byť prístupná každému.“

Updated: 11. 05. 2020
x