• 2019

  Redakcia: Mucha Quartet a ich nové CD Štyria hudci

  Opera Slovakia 10. 3., 2019

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Iva Bittová & Mucha Quartet

  Opera Slovakia 24. 7., 2017

 • 2016

  VILIKOVSKÁ, Zuzana: Bittová pomohla sláčikovému kvartetu spievať

  SME / Kultúra 29. 11., 2016

 • 2019

  MARTON, Ivan: Bratislava CROSSOVER festival

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 6 – 7

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 9

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet : Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 5, p. 38

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 2

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Technik STU v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 5

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 3

 • 2018

  CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro - Bella, Dvoŕák [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 56

 • 2018

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modrokamenská hudobná slávnosť

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 7

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 10 – 13

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 10, p. 2

 • 2016

  PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 2

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Allegretto Žilina 2015

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 4 – 5

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Mucha Quartet - Haydn, Mozart, Ravel [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 34 – 35

 • 2014

  KUBANDOVÁ, Janka: Mucha Quartet: Kvarteto je pre nás najmä o ľudskom prístupe

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 18 – 19

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 5

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 2

x