Diana Buffa - klavír

Slovenská klaviristka. Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu v Košiciach u Petra Kaščáka. V rokoch 2002 – 2007 pokračovala na bratislavskej Vysokej škole múzických umení u Ivana Gajana, Mariana Lapšanského a Marcela Štefku. Zároveň absolvovala viaceré majstrovské kurzy vo Viedni (Oleg Maisenberg, Alexander Satz) a nemeckom Reichenbachu (Elena Nesterenko). V roku 2012 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Katedre muzikológie Univerzity Komenského v Bratislave s témou Kompozičná tvorba pre komorný súbor od štyroch slovenských skladateliek žijúcich v zahraničí: Viery Janárečkovej, Iris Szeghy, Petry Bachratej, Jany Kmiťovej. Popri sólistickej hre sa venuje tiež komornej hudbe. Významné miesto v jej repertoári zaujíma práve súčasná hudba – v klavírnom duete s Ivanom Buffom uviedla viaceré premiéry slovenských autorov. Pravidelne vystupuje najmä v rámci domácich i zahraničných festivalových podujatí. Je spoluzakladateľkou súboru Quasars Ensemble, s ktorým sa predstavila na mnohých prestížnych európskych pódiách. Podieľala sa na realizácii viac ako 10 CD so sólovou i komornou hudbou pre vydavateľstvá Hevhetia, Hudobný fond a Hudobné centrum.

x