Magdaléna Bajuszová - klavír

Slovenská klaviristka. Vo veku ôsmich rokov začala navštevovať Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadna študentka Petra Čermana, neskôr v štúdiu pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Daniely Varínskej, Cyrila Dianovského a Idy Černeckej, pod vedením ktorej absolvovala aj doktorandské štúdium. Je laureátkou niekoľkých národných i medzinárodných klavírnych súťaží ako Virtuosi per Musica di Pianoforte (2. cena, Cena pre najlepšieho československého účastníka, Cena Českého hudobného fondu), Súťaž študentov slovenských konzervatórií (1. cena), Medzinárodná súťaž  Leoša Janáčka (2. cena), Súťaž pamiatky V. Horowitza v Kyjeve (semifinalistka) a je tiež víťazkou súťažného štipendia Yamaha Music Foundation of Europe. Ako sólistka spolupracovala s viacerými domácimi orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, Štátny komorný orchester Žilina a i.). Pravidelne účinkuje na domácich festivaloch a prehliadkách (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Hudba na hrade, Orfeus, Večery novej hudby a i.), koncertne vystúpila v Maďarsku, Českej republike a v Rakúsku. Realizovala nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave ako docentka hry na klavíri. V roku 2010 jej bola udelená Cena Frica Kafendu, ktorú udeľuje Hudobný fond za vynikajúce interpretačné výkony.

x