Peter Duchnický

Slovenský skladateľ. V rokoch 2002 – 2006 študoval na Konzervatóriu v Košiciach kompozíciu (Jozef Podprocký), klavír (Judita Debreová), a flautu (Gabriela Hubnerová). Už počas štúdia na Konzervatóriu získal niekoľko ocenení na Súťaži slovenských konzervatórií. Je držiteľom Ceny ministerstva školstva za reprezentáciu Slovenska v zahraničí. V roku 2001, 2002 a 2006 sa zúčastnil majstrovských kurzov kompozície na Universität Mozarteum v Salzburgu. V rokoch 2006 – 2011 študoval na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení kompozíciu na Katedre skladby a dirigovania v triede Jevgenija Iršaia. Počas bratislavských štúdií sa zúčastnil projektu Haydn The Progressive na Joseph Haydn Konservatorium v Eisenstadte. V roku 2009 mu vyšlo DVD v produkčnom dome Azyl so skladbou SORELA pre sláčikové kvarteto, elektroniku a fotografie. Spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, Košickým kvartetom, Muchovým kvartetom, Stadlerovým kvartetom, ansámblom Asynchrónie, EnsembleSpectrum i huslistom Milanom Paľom. Jeho diela zazneli na festivaloch Nová Slovenská hudba, Melos-Étos, International Society of Contemporary Music (ISCM), Musikfest Salzburg, Ars Nova Cassoviae, Orfeus, Asynchrónie, a iné. Pôsobí ako skladateľ, aranžér, korepetítor, komorný hráč. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave (hudobná náuka), Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach (kompozícia), ZUŠ v Poprade a v Bratislave-Rači (klavír).

x