Ľuboš Bernáth

Štúdium hudby začal na ZUŠ v Nových Zámkoch, kde študoval hru na klavíri, akordeóne a husliach. Ďalej pokračoval v odbore skladba na Konzervatóriu v Bratislave (Stanislav Hochel) a neskôr aj na VŠMU (Jevgenij Iršai). V rokoch 1999 – 2010 aktívne pôsobil na SZUŠ Gabriela Rovňáka, kde vyučoval kompozíciu, hudobnú teóriu, dejiny hudby, sluchovú analýzu a hru na klávesových nástrojoch. Od roku 2008 pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti tiež pôsobí na Katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje na domácich a zahraničných  festivaloch (Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Orfeus a. i.) V roku 2012 stál ako umelecký garant pri zrode nového mládežníckeho súboru pri VŠMU Ensemble Spectrum. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov a zároveň sa stal aktívnym členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

 

www.lubosbernath.sk

x