Matej Sloboda

Matej Sloboda je slovenský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (Ivan Buffa), na Kunstuniversität Graz (Beat Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Detlev Müller-Siemens). Z neofolkloristických začiatkov (Sláčikové kvarteto č.1) sa jeho kompozičné myslenie pretavilo do expresívneho štýlu (Orpheus I, Omicron I-IIIa, Bagately pre kvarteto), v ktorom z drobných buniek buduje tkanivá pôsobiace na horizontálnu ale aj vertikálnu stavbu skladieb. Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a improvizované diela. Píše i hudbu k filmom a reklamám. Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea,  Melos-Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. Spolupracoval s poprednými slovenskými interpretmi ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery v rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata, ďalej s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble, s dirigentmi a dirigentkami Marie Jacquot (FR), Marianom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošou a so študentskými súbormi studEND.doc, EnsembleSpectrum, Ansámbel Asynchrónie. V tomto roku uviedol orchester Universität für Musik und darstellende Kunst Wien jeho hudbu k filmu Braček jelenček v úprave pre veľký dychový orchester a zaznela i ázijská premiéra jeho Bagatel pre sláčikové kvarteto v podaní Gaia Quartet, ktoré tvoria hráčky Soulskej filharmónie.

x