EnsembleSpectrum

EnsembleSpectrum – komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia. Vyvinul sa z túžob študentov VŠMU uvádzať menej známe diela, ktorých zdolanie často predstavuje mentálnu a technickú výzvu. Členovia súboru študovali alebo absolvovali na vysokých hudobných školách (VŠMU, Guildhall School of Music and Drama, Kuntuniversität Graz), profesionálne pôsobia v rôznych slovenských orchestroch a telesách. Umeleckým vedúcim je skladateľ a dirigent Matej Sloboda, ktorý je zároveň aj dramaturgom tohto telesa. Od svojho vzniku v roku 2012 EnsembleSpectrum premiérovo uviedol vyše tridsať nových diel, spolu s množstvom slovenských premiér zahraničných autorov. Aktívne sa zúčastnil niekoľkých improvizačných projektov, ako napríklad workshop Eddieho Prévosta na festivale NEXT. EnsembleSpectrum sa pravidelne predstavuje na viacerých slovenských hudobných festivaloch - Melos-Étos, Nová slovenská hudba - Epoché, Konfrontácie, Orfeus, Asynchrónie, Bach Tribute, či v rámci iných umeleckých podujatí v zahraničí, napr. Fête de la Musique v Nemecku. Repertoár súboru obsahuje slovenských autorov predstavujúcich avantgardu 60. rokov (J. Sixta, I. Hrušovský, V. Bokes) a zahraničných autorov hudby 20. a 21. storočia, ako C. Debussy, D. Milhaud, G. Grisey, Ph. Hurel, F. Romitelli, T. Murail, H. Abrahamsen, A. Schnittke, S. Sciarrino… V roku 2018 vydal komorný súbor EnsembleSpectrum svoje debutové CD – New Dawn s tvorbou mladých slovenských a zahraničných autorov a autoriek, ktorú vo svojom rovnomennom periodickom projekte zároveň sám inicioval.

x