Profil osobnosti

Foto: Elena Matušová Autor: Archív

Elena Matušová

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

1987 – 1993
VŠMU v Bratislave (zborové dirigovanie – Peter Hradil)
1987 – 1998
asistentka dirigenta Speváckeho zboru Lúčnica
1998 – 2003
dirigentka Speváckeho zboru Lúčnica
od 2003
umelecká vedúca Speváckeho zboru Lúčnica

Umelecké pôsobenie Eleny Matušovej je úzko spojené predovšetkým so speváckym zborom umeleckého súboru Lúčnica. V roku 1987, ešte počas svojho štúdia, tu nastúpila ako asistentka dirigenta, od roku 1998 pôsobila na poste dirigentky a od sezóny 2003/2004 prevzala funkciu umeleckej vedúcej a dirigentky zboru. S týmto telesom doposiaľ absolvovala stovky domácich koncertov a veľké množstvo medzinárodných súťaží a festivalov (Pchjongjang, Soul, Tours, Middlesbrough, Mar del Plata, Jeruzalem, Ciudad de México, Barcelona, Maribor, Bergen, Isla de Margarita, Sardínia a i.).

Pravidelne dostáva pozvanie na účinkovanie na renomovaných domácich festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti a i. Spolupracuje s mnohými slovenskými a českými orchestrami a súbormi na scénických i koncertných uvedeniach opier a vokálno-inštrumentálnych diel (Orchester opery SND, Štátna opera v Banskej Bystrici, Virtuosi di Praga, Plzeňská filharmónia, Cappella Istropolitana, Solamente naturali a i.). Spolupracovala tiež s bývalou Komornou operou Bratislava a so Slovenským filharmonickým zborom.

Naštudovala a realizovala rad zborových nahrávok do muzikálov, spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre slovenské a zahraničné spoločnosti.

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav: BHS 2017
  Octet Singers a ŠKO
  2017 Hudobný život 2017, č. 11, s. 12 – 13
 • Mojžišová, Michaela: Tutto Jenis
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015 : Fenomén Chudada
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 7
 • Mojžišová, Michaela: Objaviteľský okamih
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 36
 • Bubnáš, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Kurucová, Pommier, ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 23
 • Šuška, Pavol: Dôstojné narodeniny 65-ročnej Lúčnice
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 11
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Cappella Istropolitana
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 14
 • Personálna bibliografia
 • Zahraničná hudba v idylických obrázkoch Slovenska? Môžeme o tom polemizovať
  Šou Zem spieva hodnotí zbormajsterka speváckeho zboru Lúčnica
  2017 In: www.kultura.sme.sk/c/20474377/zahranicna-hudba-v-idylickych-obrazkoch-slovenska-mozeme-o-tom-polemizovat.html
  SME / Kultúra 2017

Diskografia

 • Foto: Teror TEROR
  2019 CD – Real Music House
  1. Martin Burlas: Spam Symphony
   Lúčnica, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)
  2. Martin Burlas: Black Swan
   Jozef Lupták (vc)
  3. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Chorál
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 1
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Alma nox ALMA NOX
  2017 CD – Diskant DK 0174-2231
  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Missa serena
   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Musica Sacra MUSICA SACRA
  2015 CD – Diskant DK 0161-2231
  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Katarína Juhásová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39
   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76
   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem
   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Georgius Zrunek: Vianočná omša : Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
  2015 CD – Diskant DK 0158-2131
  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša
   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Lugi Cherubini : Joseph Haydn LUGI CHERUBINI : JOSEPH HAYDN
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0340-2031
  1. Luigi Cherubini: Requiem in C minor
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B flat major, Hob.XXII:7, Kleine Orgelmesse
   Eva Šušková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Joseph Haydn: Te Deum for Empress marie Therese, Hob.XXIIIc:2
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Daniela Belancová (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Domenico Cimarosa: Requiem DOMENICO CIMAROSA: REQUIEM
  2010 CD – Naxos 8.572371
  1. Domenico Cimarosa: Requiem in G minor
   Adriana Kučerová (s), Terézia Kružliaková (ms), Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marianna Gazdíková (org), Cappella Istropolitana, Kirk Trevor (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Ernest Bloch: America (An Epic Rhapsody), Suite hebraique ERNEST BLOCH: AMERICA (AN EPIC RHAPSODY), SUITE HEBRAIQUE
  2005 CD – Naxos 8.557151
  1. Ernest Bloch: America (An Epic Rhapsody)
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Dalia Atlas (dir.)
  2. Ernest Bloch: Suite hebraique
   Hagai Shaham (vn), Atlas Camerata Orchestra, Dalia Atlas (dir.)
 • Foto: Gombitová Marika: Kam idú ľudia? GOMBITOVÁ MARIKA: KAM IDÚ ĽUDIA?
  1990 LP – Opus
  1. Gombitová – Peteraj: Babylonia
   Marika Gombitová (v), Andrej Šeban (gui), Adriena Bartošová (CM), Elena Matušová (CM), Stanislav Beňačka (CM), Jana Kühtreiberová
  2. Gombitová – Peteraj: Rád si menil popol na hviezdy
  3. Gombitová – Peteraj: Polnočné otázky
  4. Šeban – Peteraj: Rádio láska
  5. Šeban – Peteraj: Kríž
  6. Gombitová – Peteraj: Úlomky spomienok
  7. Šeban – Peteraj: Dvaja
  8. Gombitová – Peteraj: Žiadny hazard na účet srdca
   Emil Frátrik (zmb)
  9. Gombitová – Peteraj: Strom 2000
  10. Gombitová – Peteraj: Kam idú ľudia?

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Martin Burlas: Spam Symphony
  pre miešaný zbor a orchester
  13. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"
  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester
  11. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191
  3. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický chrám, Necpaly, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Krčmárová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)
 • Ján Valach: Klepáč/Zvon
  Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester
  7. 3.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)
 • Ondrej Demo: Spievanie pod oblokmi
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)
  zo zbierky Andreja Kmeťa
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša
  pre miešaný zbor, perkusie ad lib.
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci
  úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)
 • Marek Spusta: Zmes vianočnýh kolied
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt
  pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)
 • Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Marek Piaček: Vidmodeva spevovieva
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)
 • Peter Niňaj: Ach, ženy krásne
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Martin Čorej: Poluskie organi
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Marek Piaček: Tri ľudové piesne
  pre miešaný zbor a akordeón
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"
  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester
  14. 5.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE
  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 11. 2017