Profil osobnosti

Foto: Matej Sloboda

Matej Sloboda

2. 6. 1988

vážna hudba
skladba

Pôsobenie v: EnsembleSpectrum

Bio

Bio

2009 – 2011 
Konzervatórium v Banskej Bystrici (kompozícia – Jana Pondelíková)
2011 – 2016 
VŠMU (kompozícia – Ivan Buffa)
2011 – 2018 
Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Juraj Jartim)
2013 
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Detlev Müller Siemens)
2014 – 2015 
Kunstuniversität v Grazi (kompozícia – Beat Furrer)
od 2012 
zakladateľ, umelecký vedúci a dramaturg komorného súboru EnsembleSpectrum

Matej Sloboda ako skladateľ komponuje diela v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a improvizované diela. Píše hudbu k filmom a reklamám. Jeho skladby boli uvedené na festivaloch ISCM World Music Days – Južná Kórea, Melos-Étos, Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné.

Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Spolupracoval s poprednými umelcami ako Milan Paľa, Branislav Dugovič, Ivan Šiller, Enikö Ginzery v rámci projektu rezidenčného súboru Ensemble Ricercata, ďalej s Marie Jacquot, Mariánom Lejavom, Štefanom Sedlickým, Konstantinom Ilievskym, Miroslavou Matisovou, Petrou Torkošovou, s Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie i Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Diela

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Robert: EnsembleSpectrum: Rezonancia farieb II
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 4
 • KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019
  Young Chamber Music
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 12-14
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019
  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 5
 • KOLÁŘ, Róbert: Komorný orchester ZOE: Pärt - Sloboda
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 3
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • KOLÁŘ, Robert: Matej Sloboda [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 23 – 25
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 57
 • DURILOVÁ, Marta: Orfeus na vzostupe
  2017 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 14, 2017, č. 3-4, s. 16
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život 2017, č. 12, s. 6
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • ŠIKROVÁ, Zora: Miniprofil: Matej Sloboda
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 6
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Žalmy v tanci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 26-29
 • Godárová, Zuzana: Matej Sloboda
  2016 In: www.bagoclassical.sk/matej-sloboda/
  2016
  (rozhovor)
 • BUBNÁŠ, Juraj: Ozveny Orfea 2015
  Sedem kresieb
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 3
 • JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 3-4, s. 15-18
 • LENHARDTOVÁ, Júlia: Orfeus life
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2014, č. 3-4, s. 8-10
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus (do)spieva
  2014 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 11, 2014, č. 3-4, s. 5-7
 • KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 18
 • KOLÁŘ, Robert: studEND.doc
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 9
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť
  Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU
  2013 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 46-49
 • LENHARDTOVÁ, Júlia: Ensemble Spectrum
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 25 – 26
 • Personálna bibliografia
 • ISCM World Music Days
  Tongyeong – Južná Kórea 28. 3. – 1. 4. 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 4–5

Diskografia

 • Foto: New Dawn (Nový úsvit) NEW DAWN (NOVÝ ÚSVIT)
  2018 CD – Real Music House

  Debutové CD New Dawn vzniká ako záver ambiciózneho projektu New Dawn, ktorého motiváciou bola súčasná vážna hudba slovenských aj zahraničných komponistov, dychtiaca po pravde a záujme v dnešnej spoločnosti. Členovia komorného orchestra EnsembleSpectrum nahrali diela mladých skladateľov zo Slovenska (L. Novosedlíková, P. Javorka, M. Sloboda), ale i blízkeho zahraničia (S. Kim, P. Siek, A. Arkushyna).
  1. Sehyung Kim: Ignition
   EnsembleSpectrum
  2. Lenka Novosedlíková: Plain text
   EnsembleSpectrum
  3. Matej Sloboda: Rhythmus.Diagonale
   EnsembleSpectrum
  4. Howard Skempton: Lignes d´hauntologie / 1949?
   EnsembleSpectrum
  5. Anna Arkushyna: Koernung
   EnsembleSpectrum
  6. Peter Javorka: Quintetto
   EnsembleSpectrum

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2019 za dielo Rhythmus.Diagonale

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Samuel Hvozdík: Telo
  11. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krehké kúzlo, Malá koncertná sála SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Belicova (fl), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Adam Szendrei (vn), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Gliding Drones
  19. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Františkánsky kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)
 • Samuel Hvozdík: In.Finitum
  9. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Peter Javorka: Quintetto
  9. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
  premiéra revidovanej verzie diela
 • Matej Sloboda: Rhythmus.Diagonale
  9. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum
  verzia b
 • Matej Sloboda: Maze Runners – Secrets of Dragons
  rozšírenie ku skladbe Maze Runners
  18. 5.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  AsynChronie – Prehliadka mladých skladateľov, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie
 • Matej Sloboda: O3/b
  7. 5.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trio MCP, Ticho a spol., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lenka Novosedlíková (mb), Júlia Novosedlíková (pf), Juraj Helcmanovský (zmb)
 • Peter Duchnický: Call me if I sleep...
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo, kontrabas a klavír
  5. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), František Výrostko (cb), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Lenka Novosedlíková: Plain text
  5. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), František Výrostko (cb), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Peter Javorka: Quintetto
  5. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Rhythmus.Diagonale
  5. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), František Výrostko (cb), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Tímea Hvozdíková: Marionety
  pre štyri sláčikové nástroje
  24. 10.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Long story short, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (umv.)
 • Dominik Kopcsay: Monolit
  24. 10.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Travel book to Vietnam
  31. 1.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Fuga, Fuga, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Sloboda (C)
 • Matej Sloboda: He can not speak
  hudba k tanečnému predstaveniu
  19. 1.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Batyskaf, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Sloboda (C), Soňa Kúdelová (réžia)
 • Matej Sloboda: Absurde Märchen nach Texten von Daniil Charms
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Šimko (t), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Michal Stahl: Psalmus 12
  7. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy v tanci, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Stanislav Pristáš: Septum
  Septum
  7. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ŽALMY V TANCI, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Želislava Sojak Subotić: Žalm 139 - Žalm Dávidov
  7. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ŽALMY V TANCI, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Žalmy v tanci I.
  7. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Judita Andelová (ms), Alena Kropáčková (a), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Bar-O-Meter
  28. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Divadlo LAB, Bratislava, SK
 • Matej Sloboda: Maze Runners
  Mazes and (symbol) Ad-Ventures
  26. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Noc na krídlach netopiera
  24. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zborový koncert, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tirnavia
 • Matej Sloboda: Schöndorf Symphony
  Allegro ritmico; Molto adagio e sostenuto; Presto energico
  12. 2015 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prieskum VŠVU, Bratislava, SK
 • Želislava Sojak Subotić: Harmonics
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Lenka Novosedlíková: Odberom takého prúdu sa poškodzuje zdroj
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Pučanie č. 1
  29. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Kinosála VŠMU, Bratislava, SK
 • Matej Sloboda: Braček jelenček
  16. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Áčko, Bratislava, SK
 • Matej Sloboda: Omicron III – Archaea
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (clb), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Matej Sloboda: Masses of Freedom and Intollerance
  24. 12.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Fuga, Bratislava, SK
 • Ľuboš Bernáth: Musica reservata
  Concertino pre klarinet a komorný súbor
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Omicron II – Virus
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)
 • Matej Sloboda: Sláčikové kvarteto č. 1 – Cesta k domovine
  21. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konfrontácie 2013, Synagóga, Nitra, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Andrej Turčin (vn), Branislav Bielik (vc)
  premiéra celého diela
 • Matej Sloboda: Breeding – Full Body Complex
  26. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Elledance, Bratislava, SK
 • Matej Sloboda: Rückblick von Orpheus: Lied und Duel
  25. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Julia Ciesielska (vn), Marie Jacquot (tn)
 • Ľuboš Bernáth: Sonata quasi una fantasia BACH
  3. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  BachTribute Festival, Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicová (fl), Peter Javorka (pf), Andrej Turčin (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc), Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Bagatellen für Streichquartett
  11. 6.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Matej Sloboda: Rage Vb
  22. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá koncertná sála VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Acoustic Study No. 2 – Periodes
  25. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana, Bratislava, SK
 • Jevgenij Iršai: Loansounds
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír
  21. 2.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicová (fl), Juraj Kalma (cl), Štěpánka Davidová (vn), Branislav Bielik (vc), Peter Javorka (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Orpheus I / Rage VII – Cerberus
  27. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Optical Pris-m/-on
  6. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Biela noc, Kaviareň Slávia, Košice, SK
 • Matej Sloboda: Lumine Imago Lunae
  3. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert konzervatória J. L. Bellu, Katedrála F.Xaverského, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Miroslava Matisová (dir.)
 • Matej Sloboda: Rapsódia pre violu sólo
  5. 2012 Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emil Hasala (vl)
 • Matej Sloboda: Rage I
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá koncertná sála VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Javorka (pf)
  pre klavírnu verziu
 • Matej Sloboda: Rage II
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá koncertná sála VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Belicova (fl)
 • Matej Sloboda: Rage VI
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá koncertná sála VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Turčin (vn)
 • Matej Sloboda: In Saecula Saeculorum – Vive Valeque
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Miroslava Matisová (dir.)
 • Matej Sloboda: Rage III
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
 • Matej Sloboda: Rage IV
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
 • Matej Sloboda: Rage V
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
 • Matej Sloboda: Sláčikové kvarteto č. 1 – Cesta k domovine
  1. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Soozvuk, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Kružliak (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Katarína Kozelková (vc)
  premiéra prvých dvoch častí
 • Matej Sloboda: Kvarteto
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičný koncert konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Matej Sloboda: ohne Titel
  1. 12.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  New Dawn on the Road, Johannes Wuesten Saal, Goerlitz, DE
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (pf, dir.)
 • Peter Javorka: Quintetto
  1. 12.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  New Dawn on the Road, Johannes Wuesten Saal, Goerlitz, DE
  INTERPRETI: Matej Sloboda (dir.), EnsembleSpectrum
 • Lenka Novosedlíková: Study of Banality I.
  1. 12.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  New Dawn on the Road, Johannes Wuesten Saal, Goerlitz, DE
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Tired
  pre visiacu pneumatiku a plastové hrabličky
  6. 7.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert v rámci Trstenických kurzov, Trstenice, CZ
 • Matej Sloboda: Sonic Cells - Structured surface, Wood, Synthetic Polymer
  24. 5.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival ISCM 2018, Central Conservatory of Music Concert Hall, Peking, CN
  INTERPRETI: Lui Yan (cl), Tianjin Symphony Orchestra, Li Yang (dir.)
 • Matej Sloboda: Braček jelenček
  2015 Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzert von Blasorchester der MDW, Haydn Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Blasorchester der MDW, Marie Jacquot (dir.)
  premiéra verzie pre dychový orch
 • Matej Sloboda: über Vier
  2015 Prvé uvedenie v zahraničí
  Webern Bearbeitungen, Ligeti Saal, Gráz, AT
  INTERPRETI: Matej Sloboda (dir.)
 • Matej Sloboda: Bagatellen für Streichquartett
  28. 5.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert Universität für Musik und darstellende Kunst, Fanny Hensel-Mendelssohn Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Uni quartet, Konstantin Illievsky (dir.)
 • Matej Sloboda: Breeding – Full Body Complex
  16. 7.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Die Bäckerei, Innsbruck, AT
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Matej Sloboda: Bagatellen für Streichquartett
  30. 3.
  2016
  Významné uvedenie v zahraničí
  ISCM World Music Days 2016, Black Box, Tongyeong, KR
  INTERPRETI: Gaia Quartet

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: EnsembleSpectrum 2015-11-13 Melos-Étos 2015: EnsembleSpectrum
  Matej Sloboda, EnsembleSpectrum

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: EnsembleSpectrum 2015-11-13 Melos-Étos 2015: EnsembleSpectrum
  Matej Sloboda, EnsembleSpectrum

  Autor: Peter Brenkus


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 12. 2019