Profil osobnosti

Foto: Ladislav Holásek

Ladislav Holásek

23. 12. 1929 Dolné Rykynčice (Krupina)

www.szmb.sk

vážna hudba
zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Pôsobenie v: Spevácky zbor mesta Bratislavy (1977 - ), Akademický dievčenský spevácky zbor, Zbor Opery SND (1970 - 1992), Slovenskí madrigalisti (1964 - 1989)

Bio

Bio

1945 - 1950
Konzervatórium v Bratislave, klavír
1950 - 1955
VŠMU (klavír – Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky)
1964 – 1967
VŠMU (zborové a orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter)
1955
korepetítor v Miešanom zbore Čs. rozhlasu v Bratislave, 1957 prechod zboru do Slovenskej filharmónie (zbormajster)
1964 - 1989
 umelecký vedúci a dirigent komorného zboru Slovenskí madrigalisti
1970 – 1992
hlavný zbormajster zboru Opery SND
od 1977
umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru mesta Bratislavy (SZMB)

Ladislav Holásek stál pri zrode našich popredných zborových telies a má významný podiel na ich umeleckom napredovaní a formovaní. So zborom Slovenskej filharmónie, zborom Opery SND, komorným vokálnym zborom Slovenskí madrigalisti, ako aj Speváckym zborom mesta Bratislavy uskutočnil množstvo koncertov na Slovensku i v zahraničí a získal významné domáce a medzinárodné ocenenia. S týmito umeleckými telesami realizoval rad rozhlasových a televíznych nahrávok i viaceré CD.

Na čele Speváckeho zboru mesta Bratislavy stojí nepretržite od roku 1977 ako jeho umelecký vedúci a dirigent. Teleso pod jeho vedením pravidelne umelecky spolupracovalo s poprednými domácimi i zahraničnými orchestrami.

Ladislav Holásek sa dlhodobo venoval pedagogickej činnosti. Vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave, Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, VŠMU a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor.

Za svoju doterajšiu umeleckú činnosť získal viacero ocenení.

Bibliografia

 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Sedlický, Tibor: Ladislav Holásek
  1999 K dejinám zborového spevu na Slovensku 4, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 31 – 32
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, s. 121 – 128
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Blaho, Vladimír: Zbormajster Ladislav Holásek jubiluje
  2014 In: www.operaslovakia.sk/zbormajster-ladislav-holasek-jubiluje/
  Opera Slovakia 2014
 • Torkošová, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • Planková, Eva: Život so zborovým umením
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 37 – 39
 • Ursínyová, Terézia: Speváci srdca-
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 6, s. 12 – 13
 • Demo, Ondrej: Ladislav Holásek
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 5
 • Hrušovský, Ivan: Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 1-2, s. 3
 • Jurík, Marián: Spevácky zbor mesta Bratislavy
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 14, s. 7
 • Danišovský, Jozef: V službách hudobnému umeniu : Za dirigentským pultom Ladislav Holásek
  1995 Slovenská republika 24.1. 1995, č. 19, s. 5
 • Kyselová, Eleonóra: Jubileum zbormajstra
  1990 Rytmus 1990, č. 1, s. 8
 • Bachleda, Stanislav; Holásek, Ladislav: Osobnosť zborovej kultúry
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 26, s. 7
 • -vk-: Profesionáli amatérom
  1989 Osvetová práca 1989, č. 1, s. 39 – 40
 • Holásek, Ladislav; G.T.: Zborovým spevom k vyšším métam : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek
  1985 Večerník 3.1. 1985, č. 3, s. 6 – 7
 • Truhlářová, Agneša: Keď spieva človek srdcom : Stretnutie s hlavným zbormajstrom opery SND
  1985 Nedeľná Pravda 1985, č. 40, s. 6
 • Vajda, Igor: Novosť scénickej podoby : Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND
  1985 Nové slovo 1985, č. 23
 • Hornoveská, Ľuba: Ladislav Holásek jubiluje
  1985 Rytmus 1985, č. 1, s. 8
 • Unger, Pavel: Opäť v SND
  1983 Film a divadlo 1983, č. 9, s. 24 – 25
 • Holásek, Ladislav; Baliga, Ján; Kyselová, E.; Holásek, Ján: Jubilant v plnom nasadení : Spevácky zbor mesta Bratislavy si pripomína svoju desaťročnicu
  1982 Večerník 6.7. 1982, č. 131, s. 5
 • Hornoveská, Ľuba; Holásek, Ladislav: Repertoárový zborník pre miešané spevácke zbory : Nad zborníkom s jeho zostavovateľom Ladislavom Holáskom
  1982 Rytmus 1982, č. 6, s. 9
 • Palovčík, Michal: V zajatí zborového znenia
  1980 Pravda 12.1. 1980, č. 10, s. 5
 • Holásek, Ladislav; Holubánska, Eva: Slovenskí madrigalisti jubilujú
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 24, s. 3
 • Kadlečík, Ján: Koncert zborových telies : K jubileu dirigenta - zbormajstra Ladislava Holáska
  1979 Ľud 21.12. 1979, č. 301, s. 5
 • Holásek, Ladislav; M. G.; Rapoš, Gabriel: Chýba nám chlapčenský zbor. /Holásek, Ladislav./ : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek
  1979 Večerník 21.12. 1979, č. 251, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Päťdesiatka Ladislava Holáska
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 24, s. 7
 • -vs-: Klavírny koncert Ladislava Holáska
  1958 Slovenská hudba 1958, č. 2, s. 77
 • Personálna bibliografia
 • Claudio Monteverdi: Il mio martir
  1980 Rytmus 1980, č. 1, s. 4 – 5
 • Holásek, Ladislav: Ilja Zeljenka - Riekanky : Rozbory skladieb
  1979 Rytmus 1979, č. 1, s. 5

Diskografia

 • Foto: Musica Sacra MUSICA SACRA
  2015 CD – Diskant DK 0161-2231
  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Katarína Juhásová-Štúrová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39
   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76
   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem
   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Zomb, František Xaver ZOMB, FRANTIŠEK XAVER
  1995 CD – Opus 91 2373-2231
  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: G. Rossini: Arie inedite G. ROSSINI: ARIE INEDITE
  1991 CD – Opus 912303-2
  1. Gioacchino Rossini:
   Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský HANUŠ DOMANSKÝ
  1985 LP – Opus 9111 1503
  1. Hanuš Domanský: Bagately
   Ida Černecká (pf)
  2. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Peter Toperczer (pf)
  3. Hanuš Domanský: Klapancie
   Slovenskí madrigalisti, Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)
  4. Hanuš Domanský: Elegická suita
   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Tadeáš Salva TADEÁŠ SALVA
  1984 LP – Opus 9111 1469
  1. Tadeáš Salva: Impresie
   Peter Toperczer (pf)
  2. Tadeáš Salva: Uspávanky
   Zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Sláčikové kvarteto č. 3b
   Doležalovo kvarteto, Bohuslav Matoušek (vn), Josef Kekula (vn), Karel Doležal (vl), Vladimír Leixner (vc)
  4. Tadeáš Salva: Dobrý deň, moji mŕtvi op. 30
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Tadeáš Salva: Magnificus vita salutis (Vitaj, majestátny život-láska)
   Marta Nitranová (s), Sergej Kopčák (bas), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Musica...musica
   Pražskí dychoví sólisti, Zdeněk Šedivý (tr), Miroslav Kejmar (tr), Stanislav Suchánek (cr), Antonín Kettner (tn), Ludvík Bortl (tn), Václav Hoza (tu)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Ján Cikker : Rozsudok JÁN CIKKER : ROZSUDOK
  1981 LP – Opus 9112 1165-66
  1. Ján Cikker: Rozsudok
   Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Alžbeta Michálková (s), Ida Kirilová (a), Arnold Judt (t), Stanislav Beňačka (b), Pavol Mauréry (br), Anton Kúrňava (b), Štefan Hudec (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: IVAN PARÍK IVAN PARÍK
  1980 LP – Opus 9110 0706
  1. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Hudba k baletu
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Medzi horami
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  6. Ivan Parík: Čas odchodov
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1980 LP – Opus 9112 0899
  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri
   Ladislav Holásek (dir.)
  2. Orlando di Lasso: Justorum animae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  9. Ilja Zeljenka: Bagately
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  13. Jurij Falik: Na bazáre
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
 • Foto: Tibor Andrašovan TIBOR ANDRAŠOVAN
  1978 LP – Opus 9117 0676
  1. Tibor Andrašovan: Radvanský jarmok
   Michal Šeďo (br), Gabriela Chorvátová (s), Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Povesť o Jánošíkovi
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Štúdiový orchester a zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1974 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974
  1975 LP – Opus 9117 0360
  1. Tadeáš Salva: Doliny, doliny
   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme
   Lubomír Málek (v), Brnenský rozhlasový orchester, Petr Řezníček (dir.)
  3. Svetozár Stračina: Romano taboris
   Angela Vargicová (v), Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum
   Skupina ľudových nástrojov súboru Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Málek Jan: Dudácka
   Zdeněk Blaha (crm), Rozhlasové štúdio Plzeň
  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia
   Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  7. Autor neuvedený: Sygyt
   Rozhlasové štúdio Moskva
  8. Autor neuvedený: Jódlovanie
   Ina Kölling (v), Rozhlasové štúdio Berlín
  9. Autor neuvedený: Vrchárske piesne z Powli Wielkej
   Anna Dunai (v)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1973 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1973
  1973 LP – Opus 9117 0274
  1. Ján Cikker: Chodníčky po horách
   Darina Laščiaková (vf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Krček: Dlouho, Honzíčku, dlouho k nám nejdeš
   Eva Pecková (vf), Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Ozveny v hore
   Helena Záhradníková-Závodníková (vf), Jozef Peško (fsch), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Jaroslav Krček: Jihočeské melodie pro tympanon
   Ján Rokyta , skupina starých nástrojov
  5. Zdeněk Lukáš: Dve jihočeské písně pro harfu
   Libuše Vachálová (ar), Malá muzika, Jaroslav Krček (dir.)
  6. Jaroslav Krček: Uliánka, krásna panna
   Jaroslav Krček (ar)
  7. Malá dedina
   Dueto zo stred-západ Bulharska
  8. Šavi šašvi
   Muž. vokál. trio z Kabuletti
  9. Ganga II.
   Mužská skupina z obce Strojica
 • Foto: Tadeáš Salva – Ilja Zeljenka TADEÁŠ SALVA – ILJA ZELJENKA
  1971 LP – Opus 9111 0018
  1. Tadeáš Salva: Koncert op. 6
   Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Karol Klocáň (cl), Zoltán Hevessy (bat)
  2. Tadeáš Salva: Canti lineae op. 5
   Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
   Pavol Blaho (b, bat), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Caela Hebe
   Eva Effenbergerová (s), Slovenskí madrigalisti, Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2019 za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia s prihliadnutím na umelecké pôsobenie zbormajstra a umeleckého vedúceho viacerých popredných slovenských zborových telies
 • Cena Fra Angelico
  2017 za prínos kresťanských hodnôt do umenia
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  2010 za celoživotné dielo dirigenta, zbormajstra a hudobného pedagóga v Bratislave
 • Cena Frica Kafendu
  1973 za umeleckú prácu so Slovenskými madrigalistami, Collegiom musicum a za výrazné pozdvihnutie kvality zboru SND

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Svätý Martin
  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  5. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Katedrála sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Juraj Hatrík: V domu Otca Mojevo...
  Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
 • Mirko Krajči: Krása večnosti (La beauté de l'éternité)
  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  1. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Iveta Matyášová (s), Jakub Hrůša (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Biblické spevy
  pre miešaný zbor a organ
  23. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter Mikula (org), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle
  29. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Remedia amoris
  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  29. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Velena
  pre ženský zbor
  29. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický spevácky zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine
  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester
  20. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia
  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje
  28. 9.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Andrew Mogrelia (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Cantate Domino (Psalmus 98)
  pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)
  23. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Spievať?
  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi
  7. 10.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Cirkevného hudobného spolku, Pavol Selecký (dir.)
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)
  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Jarní zpěvy staré Číny
  pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Blahová (s), Peter Šubert (br), Slovenskí madrigalisti, Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Mikropoézie
  pre miešaný zbor, flautu a klavír
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Stanislav Hochel: Vyznanie zemi
  oslavný zbor na text Dagmary Bukvayovej
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Memento
  Scénické oratórium
  13. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.)
 • Ján Cikker: Zo života hmyzu
  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
  21. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Ilja Zeljenka: Lamentoso
  pre miešaný zbor
  13. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Tá láska
  kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)
 • Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
  pre miešaný zbor a cappella
  16. 7.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ján Cikker: Obliehanie Bystrice
  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)
  8. 10.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Bartolomej Urbanec: Naše idyly
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Zlatá muzika
  pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Jarná hudba
  pre miešaný zbor
  13. 4.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Mutácie
  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ján Cikker: Rozsudok
  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)
  6. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Ivan Hrušovský: Canti
  Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
  Cyklus ženských zborov na autentický text z denníka neznámej ženy
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Verše hrdinom
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly
  Šesť zborov na poéziu slovenských básnikov
  18. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Alfréd Zemanovský: Otčina drahá
  5-hlasný miešaný zbor
  18. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • František Poul: Sonet
  18. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Vladimír Bokes: Línie, op. 25
  pre 12 spevákov
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Valaské koledy
  17. 12.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Darina Laščiaková (a), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Žalospevy op. 26
  na texty básní Milana Rúfusa
  5. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Štyri zbory
  29. 4.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Päť zborov
  15. 11.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ján Cikker: Hra o láske a smrti
  Opera v jednom dejstve
  30. 9.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)
 • Ilja Zeljenka: Intermezzá
  pre madrigal
  11. 1.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: "150 000 000" (Stopäťdesiat miliónov)
  Poéma na texty M. Gorkého a V. Majakovského pre recitátora a 13-členný miešaný zbor
  21. 12.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Rybárik (spk), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Adagio cantabile
  pre miešaný zbor
  3. 6.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Komorná hudba
  pre 18 hráčov
  21. 4.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba
  pre štyri sláčikové kvintetá
  10. 3.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)
  Realizácia rozhlasovej nahrávky.
 • Juraj Hatrík: Introspekcia
  pre soprán a komorný súbor
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Koncert op. 11
  pre violončelo a komorný orchester
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (dir.), Komorný ansámbel Collegium Musicum
 • Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
  12. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Caela Hebe
  Hudba pre zbor a 13 nástrojov
  11. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)
 • Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9
  10. 5.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)
 • Pavol Šimai: Sen a ráno
  Štyri miešané zbory na básne Igora Gallu
  20. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Bagately
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
  Nahrávka pre Československý rozhlas.
 • Ilja Zeljenka: Karikatúra
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
 • Ilja Zeljenka: Suita
  pre klavír
  18. 4.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto
  (na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)
  20. 6.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ottobeuren, DE
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje
  21. 6.
  1970
  Prvé uvedenie v zahraničí
  44. hudobné slávnosti ISCM, Bazilej, CH
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
  29. 2.
  1968
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus, Mozartova sieň, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (ukážka)

  1982

  Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Polymetrická hudba pre štyri sláčikové kvintetá (ukážka)

  1971

  Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje (ukážka)

  1970

  Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Caela Hebe (ukážka)

  1970

  Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Autoportrét  Daniela Kubrická (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Litaniae lauretanae op. 12  Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Vojna a svet op. 25  Sergej Kopčák (b), Karol Illek (cb), Herta Magyarová (org), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 05. 2019