05.11.

2016

Ľuboš Bernáth: Svätý Martin

Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Epoché – Nová slovenská hudba, Katedrála sv. Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)

10.02.

2008

Juraj Hatrík: V domu Otca Mojevo...

Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)

01.10.

2006

Mirko Krajči: Krása večnosti (La beauté de l'éternité)

pre soprán, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Iveta Matyášová (s), Jakub Hrůša (dir.)

23.04.

2006

Ilja Zeljenka: Biblické spevy

pre miešaný zbor a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter Mikula (org), Ladislav Holásek (dir.)

29.10.

2001

Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

29.09.

2001

Ilja Zeljenka: Remedia amoris

pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)

29.06.

2001

Ilja Zeljenka: Velena

pre ženský zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Akademický spevácky zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ladislav Holásek (dir.)

20.12.

1999

Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine

Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)

28.09.

1999

Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia

pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Andrew Mogrelia (dir.)

23.06.

1996

Ilja Zeljenka: Cantate Domino (Psalmus 98)

pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

25.09.

1992

Ilja Zeljenka: Spievať?

Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

07.10.

1990

Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Cirkevného hudobného spolku, Pavol Selecký (dir.)

06.10.

1989

Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)

pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)

16.02.

1989

Zdenko Mikula: Jarní zpěvy staré Číny

pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Blahová (s), Peter Šubert (br), Slovenskí madrigalisti, Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Ladislav Holásek (dir.)

14.02.

1989

Ivan Hrušovský: Mikropoézie

pre miešaný zbor, flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

14.02.

1989

Stanislav Hochel: Vyznanie zemi

oslavný zbor na text Dagmary Bukvayovej

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

13.10.

1988

Peter Martinček van Grob: Memento

Scénické oratórium

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.)

21.02.

1987

Ján Cikker: Zo života hmyzu

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)

13.02.

1987

Ilja Zeljenka: Lamentoso

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

13.02.

1987

Pavol Bagin: Lapotadlo

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

12.02.

1985

Ivan Hrušovský: Tá láska

kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobná sieň Bratislavského hradu, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)

16.07.

1984

Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

08.10.

1983

Ján Cikker: Obliehanie Bystrice

Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

16.02.

1983

Bartolomej Urbanec: Naše idyly

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

16.02.

1983

Juraj Hatrík: Zlatá muzika

pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

13.04.

1980

Ivan Hrušovský: Jarná hudba

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

21.02.

1980

Ilja Zeljenka: Mutácie

Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

06.10.

1979

Ján Cikker: Rozsudok

Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

21.02.

1979

Ivan Hrušovský: Canti

Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

21.02.

1979

Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

Cyklus ženských zborov na autentický text z denníka neznámej ženy

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

21.02.

1979

Alfréd Zemanovský: Verše hrdinom

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

18.10.

1978

Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly

Šesť zborov na poéziu slovenských básnikov

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

18.10.

1978

Alfréd Zemanovský: Otčina drahá

5-hlasný miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

18.10.

1978

František Poul: Sonet

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

16.10.

1978

Vladimír Bokes: Línie, op. 25

pre 12 spevákov

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

17.12.

1975

Ilja Zeljenka: Valaské koledy

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Darina Laščiaková (a), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holásek (dir.)

05.10.

1974

Tadeáš Salva: Žalospevy op. 26

na texty básní Milana Rúfusa

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

29.04.

1974

Ilja Zeljenka: Štyri zbory

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

15.11.

1973

Ilja Zeljenka: Päť zborov

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

30.09.

1973

Ján Cikker: Hra o láske a smrti

Opera v jednom dejstve

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)

11.01.

1973

Ilja Zeljenka: Intermezzá

pre madrigal

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

21.12.

1972

Tadeáš Salva: "150 000 000" (Stopäťdesiat miliónov)

Poéma na texty M. Gorkého a V. Majakovského pre recitátora a 13-členný miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Rybárik (spk), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

03.06.

1972

Ilja Zeljenka: Adagio cantabile

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

21.04.

1972

Ilja Zeljenka: Komorná hudba

pre 18 hráčov

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

10.03.

1971

Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba

pre štyri sláčikové kvintetá

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

Realizácia rozhlasovej nahrávky.

02.12.

1970

Juraj Hatrík: Introspekcia

pre soprán a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

02.12.

1970

Tadeáš Salva: Koncert op. 11

pre violončelo a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

02.12.

1970

Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holásek (dir.), Komorný ansámbel Collegium Musicum

12.03.

1970

Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

11.03.

1970

Ilja Zeljenka: Caela Hebe

Hudba pre zbor a 13 nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

10.05.

1969

Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

20.03.

1967

Pavol Šimai: Sen a ráno

Štyri miešané zbory na básne Igora Gallu

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

18.04.

1957

Ilja Zeljenka: Bagately

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

Nahrávka pre Československý rozhlas.

18.04.

1957

Ilja Zeljenka: Karikatúra

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

18.04.

1957

Ilja Zeljenka: Suita

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

20.06.

1981

Ilja Zeljenka: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto

(na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)

Prvé uvedenie v zahraničí

Ottobeuren, DE

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

21.06.

1970

Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

Prvé uvedenie v zahraničí

44. hudobné slávnosti ISCM, Bazilej, CH

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

29.02.

1968

Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu

Prvé uvedenie v zahraničí

Konzerthaus, Mozartova sieň, Viedeň, AT

INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

1929

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 05.11.

  2016

  Ľuboš Bernáth: Svätý Martin

  Oratórium pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Epoché – Nová slovenská hudba , Katedrála sv. Martina , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Jozef Šimonovič (spk), Jana Pastorková (s), Alena Kropáčková (ms), Boris Prýgl (bbr), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)

 • 10.02.

  2008

  Juraj Hatrík: V domu Otca Mojevo...

  Miešaný zbor na ruský biblický text z hudobnej drámy Čierny mních na motívy novely A. P. Čechova

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy , Mirbachov palác , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)

 • 01.10.

  2006

  Mirko Krajči: Krása večnosti (La beauté de l'éternité)

  pre soprán, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Iveta Matyášová (s), Jakub Hrůša (dir.)

 • 23.04.

  2006

  Ilja Zeljenka: Biblické spevy

  pre miešaný zbor a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter Mikula (org), Ladislav Holásek (dir.)

 • 29.10.

  2001

  Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 29.09.

  2001

  Ilja Zeljenka: Remedia amoris

  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)

 • 29.06.

  2001

  Ilja Zeljenka: Velena

  pre ženský zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Akademická Banská Bystrica , Banská Bystrica , SK

  INTERPRETI: Akademický spevácky zbor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ladislav Holásek (dir.)

 • 20.12.

  1999

  Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine

  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)

 • 28.09.

  1999

  Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia

  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Andrew Mogrelia (dir.)

 • 23.06.

  1996

  Ilja Zeljenka: Cantate Domino (Psalmus 98)

  pre miešaný zbor a štyri harfy (klavír štvorručne)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 25.09.

  1992

  Ilja Zeljenka: Spievať?

  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 07.10.

  1990

  Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Katedrála svätého Martina , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Cirkevného hudobného spolku, Pavol Selecký (dir.)

 • 06.10.

  1989

  Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)

  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertné štúdio Čs. rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)

 • 16.02.

  1989

  Zdenko Mikula: Jarní zpěvy staré Číny

  pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Eva Blahová (s), Peter Šubert (br), Slovenskí madrigalisti, Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Ladislav Holásek (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Ivan Hrušovský: Mikropoézie

  pre miešaný zbor, flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Stanislav Hochel: Vyznanie zemi

  oslavný zbor na text Dagmary Bukvayovej

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 13.10.

  1988

  Peter Martinček van Grob: Memento

  Scénické oratórium

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Moyzesova sieň , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.)

 • 21.02.

  1987

  Ján Cikker: Zo života hmyzu

  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 13.02.

  1987

  Ilja Zeljenka: Lamentoso

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 13.02.

  1987

  Pavol Bagin: Lapotadlo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Malá sála SF , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

 • 12.02.

  1985

  Ivan Hrušovský: Tá láska

  kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobná sieň Bratislavského hradu , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)

 • 16.07.

  1984

  Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 08.10.

  1983

  Ján Cikker: Obliehanie Bystrice

  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 16.02.

  1983

  Bartolomej Urbanec: Naše idyly

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 16.02.

  1983

  Juraj Hatrík: Zlatá muzika

  pre miešaný zbor, sopránový nástroj (zobcová flauta, klarinet, husle), zvonce a bubon (gran cassa, tamburo rullante)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 13.04.

  1980

  Ivan Hrušovský: Jarná hudba

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.02.

  1980

  Ilja Zeljenka: Mutácie

  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Československého rozhlasu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

 • 06.10.

  1979

  Ján Cikker: Rozsudok

  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)

 • 21.02.

  1979

  Ivan Hrušovský: Canti

  Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.02.

  1979

  Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

  Cyklus ženských zborov na autentický text z denníka neznámej ženy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby , Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.02.

  1979

  Alfréd Zemanovský: Verše hrdinom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.10.

  1978

  Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly

  Šesť zborov na poéziu slovenských básnikov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Hudobná sieň Bratislavského hradu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.10.

  1978

  Alfréd Zemanovský: Otčina drahá

  5-hlasný miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Hudobná sieň Bratislavského hradu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.10.

  1978

  František Poul: Sonet

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Hudobná sieň Bratislavského hradu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 16.10.

  1978

  Vladimír Bokes: Línie, op. 25

  pre 12 spevákov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Hudobná sieň Bratislavského hradu , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 17.12.

  1975

  Ilja Zeljenka: Valaské koledy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Darina Laščiaková (a), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holásek (dir.)

 • 05.10.

  1974

  Tadeáš Salva: Žalospevy op. 26

  na texty básní Milana Rúfusa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Koncertná sieň Klarisky , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 29.04.

  1974

  Ilja Zeljenka: Štyri zbory

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 15.11.

  1973

  Ilja Zeljenka: Päť zborov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 30.09.

  1973

  Ján Cikker: Hra o láske a smrti

  Opera v jednom dejstve

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Slovenské národné divadlo , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)

 • 11.01.

  1973

  Ilja Zeljenka: Intermezzá

  pre madrigal

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.12.

  1972

  Tadeáš Salva: "150 000 000" (Stopäťdesiat miliónov)

  Poéma na texty M. Gorkého a V. Majakovského pre recitátora a 13-členný miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ján Rybárik (spk), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 03.06.

  1972

  Ilja Zeljenka: Adagio cantabile

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.04.

  1972

  Ilja Zeljenka: Komorná hudba

  pre 18 hráčov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

 • 10.03.

  1971

  Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba

  pre štyri sláčikové kvintetá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

 • 02.12.

  1970

  Juraj Hatrík: Introspekcia

  pre soprán a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970" , Zrkadlová sieň , Trnava , SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

 • 02.12.

  1970

  Tadeáš Salva: Koncert op. 11

  pre violončelo a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň , Trnava , SK

  INTERPRETI: Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

 • 02.12.

  1970

  Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň , Trnava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Holásek (dir.), Komorný ansámbel Collegium Musicum

 • 12.03.

  1970

  Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 11.03.

  1970

  Ilja Zeljenka: Caela Hebe

  Hudba pre zbor a 13 nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

 • 10.05.

  1969

  Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti , Katedrála svätého Martina , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

 • 20.03.

  1967

  Pavol Šimai: Sen a ráno

  Štyri miešané zbory na básne Igora Gallu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava , SK

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 18.04.

  1957

  Ilja Zeljenka: Bagately

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

 • 18.04.

  1957

  Ilja Zeljenka: Karikatúra

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

 • 18.04.

  1957

  Ilja Zeljenka: Suita

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Ladislav Holásek (pf)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 20.06.

  1981

  Ilja Zeljenka: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto

  (na báseň Ch. Morgensterna „Der Rabe Ralf“)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Ottobeuren , DE

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.06.

  1970

  Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

  Prvé uvedenie v zahraničí

  44. hudobné slávnosti ISCM , Bazilej , CH

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 29.02.

  1968

  Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Konzerthaus, Mozartova sieň , Viedeň , AT

  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

x