• 2015

  Diskant

  MUSICA SACRA

  CD - Diskant DK 0161-2231

  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Katarína Juhásová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica , Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39

   Spevácky zbor Lúčnica , Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica , Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76

   Spevácky zbor Lúčnica , Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem

   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester , Jaroslav Kyzlink (dir.)

  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester , Jaroslav Kyzlink (dir.)

  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Walter Attanasi (dir.)

 • 2013

  Pavlík Records

  JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA

  CD - Pavlík Records PA 0121-2-131

  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)

   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu , Branko Ladič (dir.)

  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke- Páperie

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke- Líc a rub

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá

   František Pergler (pf)

  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse

   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)

  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke- Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik

   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)

  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne

   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

 • 2012

  Opus

  OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA

  CD - Opus 910145-2

  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét

   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia

  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej

   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Ilja Zeljenka: Elégia

   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi

   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (dir.)

 • 2000

  Hudobný fond

  IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF 00292131

  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony

   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)

  3. Ivan Hrušovský: Canti

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3

   Moyzesovo kvarteto

  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému

   Stanislav Zamborský (pf)

 • 1996

  Radio Bratislava

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  CD - Radio Bratislava RB 0092-2231

  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  2. Pavol Bagin: Lapotadlo

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

 • 1995

  Opus

  ZOMB, FRANTIŠEK XAVER

  CD - Opus 91 2373-2231

  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2

   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice , Richard Zimmer (dir.)

  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1

   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice , Richard Zimmer (dir.)

 • 1993

  Hudobný fond

  DE PROFUNDIS II

  CD - Hudobný fond SF 00142111

  1. Juraj Hatrík: Introspekcia

   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška , Igor Dibák (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13

   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu , Pavol Procházka (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš

   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.)

  4. Miro Bázlik: Canticum 43

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1991

  Opus

  G. ROSSINI: ARIE INEDITE

  CD - Opus 912303-2

  1. Gioacchino Rossini:

   Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Slovenský filharmonický zbor

 • 1989

  Opus

  VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY

  LP - Opus 9312 2153

  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62

   Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (dir.)

  2. Ján Cikker: Vianočné koledy

   Slovenský filharmonický zbor , Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)

  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc

   Spevácky zbor Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  4. František Prášil: Koledy

   Spevácky zbor Technik , Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy

   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor , Slovenská filharmónia , Pavol Procházka (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b

   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor , Slovenská filharmónia , Pavol Procházka (dir.)

 • 1985

  Opus

  HANUŠ DOMANSKÝ

  LP - Opus 9111 1503

  1. Hanuš Domanský: Bagately

   Ida Černecká (pf)

  2. Hanuš Domanský: Dithyramby

   Peter Toperczer (pf)

  3. Hanuš Domanský: Klapancie

   Slovenskí madrigalisti , Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)

  4. Hanuš Domanský: Elegická suita

   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)

 • 1984

  Opus

  TADEÁŠ SALVA

  LP - Opus 9111 1469

  1. Tadeáš Salva: Impresie

   Peter Toperczer (pf)

  2. Tadeáš Salva: Uspávanky

   Spevácky zbor SĽUK-u , Orchester SĽUK-u , Pavol Procházka (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Sláčikové kvarteto č. 3b

   Doležalovo kvarteto , Bohuslav Matoušek (vn), Josef Kekula (vn), Karel Doležal (vl), Vladimír Leixner (vc)

  4. Tadeáš Salva: Dobrý deň, moji mŕtvi op. 30

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  5. Tadeáš Salva: Magnificus vita salutis (Vitaj, majestátny život-láska)

   Marta Nitranová (s), Sergej Kopčák (bas), Spevácky zbor Technik , Pavol Procházka (dir.)

  6. Tadeáš Salva: Musica...musica

   Pražskí dychoví sólisti , Zdeněk Šedivý (tr), Miroslav Kejmar (tr), Stanislav Suchánek (cr), Antonín Kettner (tn), Ludvík Bortl (tn), Václav Hoza (tu)

 • 1983

  Opus

  JURAJ HATRÍK

  LP - Opus 9110 1336

  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej

   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

 • 1981

  Opus

  JÁN CIKKER : ROZSUDOK

  LP - Opus 9112 1165-66

  1. Ján Cikker: Rozsudok

   Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Alžbeta Michálková (s), Ida Kirilová (a), Arnold Judt (t), Stanislav Beňačka (b), Pavol Mauréry (br), Anton Kúrňava (b), Štefan Hudec (br), Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1981

  Opus

  PIESEŇ VĎAKY

  LP - Opus 9114 0951

  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske- Pieseň zeme

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  3. Jaroslav Meier: Pionierom

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  4. Milan Novák: Biele rána

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  6. Jan F. Fischer: Nás je viac

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske- Pionierska pieseň

   Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  12. Adam Hudec: Všade tam

   Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR , Michal Galovec (dir.)

 • 1980

  Opus

  IVAN PARÍK

  LP - Opus 9110 0706

  1. Ivan Parík: Epitaf II

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Ivan Parík: Hudba k baletu

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ivan Parík: Medzi horami

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  6. Ivan Parík: Čas odchodov

   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)

 • 1980

  Opus

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  LP - Opus 9112 0899

  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri

   Ladislav Holásek (dir.)

  2. Orlando di Lasso: Justorum animae

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  9. Ilja Zeljenka: Bagately

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  13. Jurij Falik: Na bazáre

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

 • 1978

  Opus

  TIBOR ANDRAŠOVAN

  LP - Opus 9117 0676

  1. Tibor Andrašovan: Radvanský jarmok

   Michal Šeďo (br), Gabriela Chorvátová (s), Štúdiový orchester a zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Štúdiový orchester a zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Povesť o Jánošíkovi

   Štúdiový orchester a zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu

   Štúdiový orchester a zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Tibor Andrašovan (dir.)

 • 1977

  Opus

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí

   Detský zbor Plameň , Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého , Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem

   Zbor Opery SND , Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND , Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí

   Zbor Pavla Kühna , Filmový symfonický orchester , František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Zbor Pavla Kühna , Štúdiový symfonický orchester , Vladimír Válek (dir.)

 • 1977

  Opus

  OD KOLÍSKY

  LP - Opus 9119 0601-03

  1. Igor Bázlik: Uspávanka

   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Igor Bázlik: Je vaše

   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Igor Bázlik: Zázrak

   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko , Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Milan Novák: Láska

   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor , Milan Novák (dir.)

  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné

   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie , Vlastimil Horák (dir.)

  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor , Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Milan Novák: Človek žil

   Slovenský filharmonický zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)

  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  12. Igor Bázlik: Rozlúčka

   Slovenský filharmonický zbor , Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov , Igor Bázlik (dir.)

  13. Jozef Malovec: Postlúdium

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1975

  Opus

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974

  LP - Opus 9117 0360

  1. Tadeáš Salva: Doliny, doliny

   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava

  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme

   Lubomír Málek (v), Brnenský rozhlasový orchester , Petr Řezníček (dir.)

  3. Svetozár Stračina: Romano taboris

   Angela Vargicová (v), Štúdiový orchester , Miroslav Šmíd (dir.)

  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum

   Skupina ľudových nástrojov súboru Lúčnica , Miroslav Šmíd (dir.), Experimentálne štúdio Bratislava

  5. Málek Jan: Dudácka

   Zdeněk Blaha (crm), Rozhlasové štúdio Plzeň

  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia

   Chorea bohemica , Jaroslav Krček (dir.)

  7. Autor neuvedený: Sygyt

   Rozhlasové štúdio Moskva

  8. Autor neuvedený: Jódlovanie

   Ina Kölling (v), Rozhlasové štúdio Berlín

  9. Autor neuvedený: Vrchárske piesne z Powli Wielkej

   Anna Dunai (v)

 • 1974

  Supraphon

  SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY

  LP - Supraphon 1 12 1012

  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly- Lúčny popevok

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12

   Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

 • 1973

  Opus

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1973

  LP - Opus 9117 0274

  1. Ján Cikker: Chodníčky po horách

   Darina Laščiaková (vf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Jozef Krček: Dlouho, Honzíčku, dlouho k nám nejdeš

   Eva Pecková (vf), Chorea bohemica , Jaroslav Krček (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Ozveny v hore

   Helena Záhradníková-Závodníková (vf), Jozef Peško (fsch), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Jaroslav Krček: Jihočeské melodie pro tympanon

   Ján Rokyta , skupina starých nástrojov

  5. Zdeněk Lukáš: Dve jihočeské písně pro harfu

   Libuše Vachálová (ar), Malá muzika , Jaroslav Krček (dir.)

  6. Jaroslav Krček: Uliánka, krásna panna

   Jaroslav Krček (ar)

  7. Malá dedina

   Dueto zo stred-západ Bulharska

  8. Šavi šašvi

   Muž. vokál. trio z Kabuletti

  9. Ganga II.

   Mužská skupina z obce Strojica

 • 1971

  Opus

  TADEÁŠ SALVA – ILJA ZELJENKA

  LP - Opus 9111 0018

  1. Tadeáš Salva: Koncert op. 6

   Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Karol Klocáň (cl), Zoltán Hevessy (bat)

  2. Tadeáš Salva: Canti lineae op. 5

   Komorný ansámbel Collegium Musicum , Ladislav Holásek (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Koncert op. 11

   Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum , Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

   Pavol Blaho (b, bat), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Caela Hebe

   Eva Effenbergerová (s), Slovenskí madrigalisti , Komorný ansámbel Collegium Musicum , Ladislav Holásek (dir.)

x