• 2019

  Cena ministerky kultúry SR

  za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia s prihliadnutím na umelecké pôsobenie zbormajstra a umeleckého vedúceho viacerých popredných slovenských zborových telies

 • 2017

  Cena Fra Angelica

  za prínos kresťanských hodnôt do umenia

 • 2010

  Cena primátora mesta Bratislavy

  za celoživotné dielo dirigenta, zbormajstra a hudobného pedagóga v Bratislave

 • 1973

  Cena Frica Kafendu

  za umeleckú prácu so Slovenskými madrigalistami, Collegiom musicum a za výrazné pozdvihnutie kvality zboru SND

x