Personálna bibliografia

 • 1980

  Claudio Monteverdi: Il mio martir

  Rytmus, 1980, č. 1, s. 4 – 5

 • 1979

  HOLÁSEK, Ladislav: Ilja Zeljenka - Riekanky : Rozbory skladieb

  Rytmus, 1979, č. 1, s. 5

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, s. 121 – 128

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BANÁSOVÁ, Adriana: Ladislav Holásek: Hudba nikdy nie je nemá [rozhovor]

  Opera Slovakia, 9. 3. 2020

 • 2014

  BLAHO, Vladimír: Zbormajster Ladislav Holásek jubiluje

  Opera Slovakia, 23. 12. 2014

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 5

 • 2006

  PLANKOVÁ, Eva: Život so zborovým umením

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 37 – 39

 • 2006

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Speváci srdca-

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 6, s. 12 – 13

 • 2005

  DEMO, Ondrej: Ladislav Holásek

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 2, s. 5

 • 2000

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 1 – 2, s. 3

 • 1996

  JURÍK, Marián: Spevácky zbor mesta Bratislavy

  Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 14, s. 7

 • 1995

  DANIŠOVSKÝ, Jozef: V službách hudobnému umeniu : Za dirigentským pultom Ladislav Holásek

  Slovenská republika, 24. 1. 1995, č. 19, s. 5

 • 1990

  KYSELOVÁ, Eleonóra: Jubileum zbormajstra

  Rytmus, 1990, č. 1, s. 8

 • 1989

  BACHLEDA, Stanislav – HOLÁSEK, Ladislav: Osobnosť zborovej kultúry

  Hudobný život , 1989, roč. 21, č. 26, s. 7

 • 1989

  -vk-: Profesionáli amatérom

  Osvetová práca, 1989, č. 1, s. 39 – 40

 • 1985

  HOLÁSEK, Ladislav – G.T.: Zborovým spevom k vyšším métam : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek

  Večerník, 3. 1. 1985, č. 3, s. 6 – 7

 • 1985

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Keď spieva človek srdcom : Stretnutie s hlavným zbormajstrom opery SND

  Nedeľná Pravda , 1985, č. 40, s. 6

 • 1985

  VAJDA, Igor: Novosť scénickej podoby : Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND

  Nové slovo, 1985, č. 23

 • 1985

  HORNOVESKÁ, Ľuba: Ladislav Holásek jubiluje

  Rytmus, 1985, č. 1, s. 8

 • 1983

  UNGER, Pavel: Opäť v SND

  Film a divadlo, 1983, č. 9, s. 24 – 25

 • 1982

  HOLÁSEK, Ladislav – BALIGA, Ján – KYSELOVÁ, E. – HOLÁSEK, Ján: Jubilant v plnom nasadení : Spevácky zbor mesta Bratislavy si pripomína svoju desaťročnicu

  Večerník, 6. 7. 1982, č. 131, s. 5

 • 1982

  HORNOVESKÁ, Ľuba – HOLÁSEK, Ladislav: Repertoárový zborník pre miešané spevácke zbory : Nad zborníkom s jeho zostavovateľom Ladislavom Holáskom

  Rytmus, 1982, č. 6, s. 9

 • 1980

  HOLÁSEK, Ladislav – HOLUBÁNSKA, Eva: Slovenskí madrigalisti jubilujú

  Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 24, s. 3

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: V zajatí zborového znenia

  Pravda, 12. 1. 1980, č. 10, s. 5

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Päťdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 24, s. 7

 • 1979

  KADLEČÍK, Ján: Koncert zborových telies : K jubileu dirigenta - zbormajstra Ladislava Holáska

  Ľud, 21. 12. 1979, č. 301, s. 5

 • 1979

  HOLÁSEK, Ladislav – RAPOŠ, Gabriel: Chýba nám chlapčenský zbor : Hovorí hlavný zbormajster opery SND Ladislav Holásek

  Večerník, 21. 12. 1979, č. 251, s. 5

 • 1958

  -vs-: Klavírny koncert Ladislava Holáska

  Slovenská hudba, 1958, č. 2, s. 77

Bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1999

  SEDLICKÝ, Tibor: Ladislav Holásek

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 4, 1999, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 31 – 32

x