Profil osobnosti

Foto: Jevgenij Iršai Zdroj: Archív autora

Jevgenij Iršai

15. 1. 1951 Leningrad (RU)

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1958 – 1969
Špeciálna hudobná škole v Petrohrade (klavír, od 1965 aj kompozícia)
1969 – 1975
Konzervatórium Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia – V. A. Uspenskij, do 1978 klavír – P. A. Serebrjakov)
1971 – 1991
pedagóg hry na klavíri a kompozície na Špeciálnej hudobnej škole pri Konzervatóriu v Petrohrade
od 1979
člen Zväzu skladateľov Ruska
1991 – 1992
korepetítor Štátnej opery v Banskej Bystrici
1992 – 1996
pedagóg kompozície a hry na klavíri na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
od 1993
člen Spolku slovenských skladateľov
1996 – 2008
pedagóg na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od 2001
člen Zväzu skladateľov Ukrajiny
od 2001
pedagóg kompozície na VŠMU
2010
vymenovaný za profesora

"V tvorbe Iršaia výrazne prevládajú diela pre sólový hlas s rôznym sprievodom, zborové skladby, netradičné nástrojové kombinácie a malé hudobno-dramatické formy. Experimentuje s tradičným zvukom, tempom, rytmom, harmóniou i melodikou, ktorú v odôvodnených prípadoch obohacuje o prvky pravoslávnej liturgickej hudby. Roku 1990 bol S. Vasenkom označený za príslušníka ruského „neskorého postkonzervativizmu“, avšak Iršai je skôr typom skladateľa, ktorý citlivo vyberá z európskej i ruskej hudobnej tradície a pretvára hudobný materiál originálnym spôsobom. Jeho skladby pôsobia silou hudobného výrazu. Má vynikajúci cit pre stvárnenie básnického slova v programových dielach. V takýchto skladbách neváha uprednostniť slovo v službe psychologickej minidrámy. Vie tvorivo spracovať štýlové koláže a preklenúť rozpor i napätie medzi citátom a jeho autorským variantom. Doménou jeho tvorby sú komorné a zborové diela. Sprievodným znakom Iršaiových programových, ale aj ostatných diel je hľadanie pozitívnych hodnôt a rôznych deštrukcií, ktoré obklopujú človeka na konci storočia."

 

(PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Jevgenij Iršai. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 131 – 132.)

Diela

 • balet
 • Don Juan, alebo láska ku geometrii

  Balet v jednom dejstve podľa M. Frischa
  1973
 • symfonický orchester
 • Soundquake Zero

  pre symfonický orchester
  2009 14'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Anagram na meno Ernst Bloch

  pre sláčikový orchester
  1995 8' 30''
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • Ten minutes about Katyń

  pre sláčikový orchester
  2012 10' 30''
  OBSADENIE: archi
 • Sun Symphony

  pre 23 dychových nástrojov
  2013 13'
  OBSADENIE: orch: fiati
 • dychový orchester
 • Clumsy Duck (Ťarbavá kačica)

  pre saxofónový orchester
  2017 OBSADENIE: orch
 • Kutafakari (Meditácia)

  pre saxofónový orchester
  2017 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Naveky s týmto mestom

  pre tenor a symfonický orchester
  1979 22'
  TEXT: M. Dudin
  OBSADENIE: t, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Proglas

  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  1999/2012 30'
  TEXT: Konštantín Filozof, preklad V. Turčány
  OBSADENIE: b, s, CM, orch
 • Stabat Mater

  Oratórium pre soprán, basbarytón, miešaný zbor a orchester
  2013 28'
  OBSADENIE: s, bbr, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert

  pre fagot a orchester
  1989 19'
  OBSADENIE: fg, orch
 • Quotations

  Koncert pre klavír a orchester
  2005–2006 18'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Penetration

  Koncert pre violončelo a sláčikový orchester
  2007 12'
  OBSADENIE: vc, archi
 • Ashira Songs (Piesne Aširy)

  Koncert pre husle a orchester
  2008 17'
  OBSADENIE: vn, orch
  Ikona audio
 • Shinui tsura (Transformácie)

  pre husle a sláčikový orchester
  2008 11'
  OBSADENIE: vn, archi
 • Concerto mosso

  pre čembalo a sláčikový orchester
  2010 13'
  OBSADENIE: cmb, archi
 • Concerto in P(ale) Mino(r)

  pre violu a sláčikový orchester
  2011 12'
  OBSADENIE: vl, archi
 • Mneminaret

  Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
  2011 14'
  OBSADENIE: ac, archi
 • Maariv (Modlitba)

  Monológ pre violončelo a sláčikový orchester
  2013 12'
  OBSADENIE: vc, archi
 • EmFraGre

  Koncert pre milanolo (alebo violu) a sláčikový orchester
  2015 13'
  OBSADENIE: mil/vl, archi
 • Concerto mosso č. 2

  pre klavír a sláčikový orchester
  2016 OBSADENIE: pf, archi
 • Signs and Symbols (Znaky a symboly)

  Koncert pre klavír a symfonický orchester č. 2
  2016 OBSADENIE: pf, orch: 2fl, ob, cl, clb, fg, 2cr, tn, tnb, tp, bat, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • In the Space of Love

  Koncert pre husle, klavír a orchester
  2004–2005 24'
  OBSADENIE: vn, pf, orch
 • Uangamizi (Zmiznutie)

  Koncert pre husle, violončelo a orchester
  2006 18'
  OBSADENIE: vn, vc, orch
 • Slovensko, láska moja

  Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester
  2013 12'
  OBSADENIE: vn, vc, archi
 • Tohu va bohu

  Koncert pre flautu, husle a symfonický orchester
  2014 14'
  OBSADENIE: fl, vn, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Con una tensione e un sorriso (S napätím a úsmevom)

  2017 OBSADENIE: archi, pf
 • Tra le pareti sottili

  2017 11´
  OBSADENIE: fl, cl, pf, vn, vc
 • sólový nástroj
 • Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3

  pre sólové husle
  1970–2009 6' 26''
  OBSADENIE: vn
 • Seguidilla

  pre violončelo sólo
  1987 1987, rev. 2000, 5'
  OBSADENIE: vc
 • Variácie

  pre violončelo sólo
  1987 11'
  OBSADENIE: vc
 • Sonáta

  pre husle
  1996 OBSADENIE: vn
 • Omni tempore

  pre sólové husle
  1999–2000 9' 16''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Sonata-Corta

  pre violončelo sólo
  2000 8'
  OBSADENIE: vc
 • Fremotonia

  pre kontrabas sólo
  2001 6'
  OBSADENIE: cb
 • Concetto rituale

  pre akordeón
  2003 9' 21''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Ex foedere

  Sonáta pre sólové husle
  2003 20' 20''
  OBSADENIE: vn
  Ikona audio
 • Odnikiaľ s láskou

  pre sólové husle (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2008 9'
  OBSADENIE: vn
 • Odnikiaľ s láskou

  pre violu sólo (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2008 6'
  OBSADENIE: vl
 • Pimpampunči

  pre sólové husle
  2010 12'
  OBSADENIE: vn
 • Vodever

  pre sólové husle
  2010 13'
  OBSADENIE: vn
 • Bad Painting

  pre violončelo a zvončeky
  2011 9'
  OBSADENIE: vc, cle
 • Bahagobu

  pre akordeón
  2011 6' 09''
  OBSADENIE: ac
 • Five o'strings

  pre milanolo sólo
  2013 7' 20''
  OBSADENIE: mil
 • Huslehubky

  2013 9' 30''
  OBSADENIE: vn
 • Maariv

  2013 7'
  OBSADENIE: vn
 • A riekol Izaiáš

  pre akordeón
  2014 8'
  OBSADENIE: ac
 • Thendoff

  pre akordeón
  2014 9'
  OBSADENIE: ac
 • Boston March

  pre akordeón
  2015 OBSADENIE: ac
 • Level of Stagnation

  pre akordeón
  2017 OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Variácie

  pre klavír
  1968 10'
  OBSADENIE: pf
 • 32 detských kusov

  pre klavír
  1976–1986 OBSADENIE: pf
 • Sedem reflexií in C

  Sonáta č. 1 pre klavír
  1982–1983 18' 24''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Kto sa na čom vezie

  Suita pre klavír podľa príbehu K. Čukovského
  1985 OBSADENIE: pf
 • Exodus

  Sonáta č. 2 pre klavír a dva tam-tamy (pre jedného interpreta)
  1996 20' 17''
  OBSADENIE: pf, 2tam
 • Pre Alicu

  1996 5'
  OBSADENIE: pf
 • Sny môjho detstva

  Sonáta č. 3 pre klavír
  1997 18'
  OBSADENIE: pf
 • Summer garden – snow is falling

  1997 5' 18''
  OBSADENIE: pf
 • Inertia of Motion

  pre klavír
  2002 8'
  OBSADENIE: pf
 • Schönberg Variations (Air with 30 Variations)

  pre klavír a elektrický klavír
  2002–2009 60'
  OBSADENIE: pf (elpf)
 • Musicburger

  pre klavír
  2004 4' 44''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Radical cut (Radikálny rez)

  pre štvorručný klavír
  2005 6'
  OBSADENIE: pf4m
 • Do, La, C(s)i, Fa (Šepoty a výkriky)

  pre klavír
  2007 9' 53''
  OBSADENIE: pf
 • Beating

  pre klavír
  2009 8'
  OBSADENIE: pf
 • Caspase Ten

  pre klavír
  2009 8' 30
  OBSADENIE: pf
 • Sonata quasi sonata

  Sonáta pre klavír č. 4
  2010 12'
  OBSADENIE: pf
 • Naked Kings' Dance (Tanec holých kráľov)

  pre klavír šesťručne (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2011 5' 30''
  OBSADENIE: pf6m
 • Tasaufi

  (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2011 8'
  OBSADENIE: pf
 • Skrik

  Sonáta č. 5 pre klavír
  2012 13'
  OBSADENIE: pf
 • Maariv

  (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2013 5' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Sonata-bricolage č. 6

  pre klavír
  2013 11'
  OBSADENIE: pf
 • Dodekafonky

  pre klavír
  2016 6'
  OBSADENIE: pf
 • Precipiptato

  Sonáta č. 7 pre klavír
  2016 12'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • I'm not going to die today, I'm only going away

  1996 11'
  OBSADENIE: org
 • Epitaf (to 27.02.2015)

  pre organ
  2015 9'
  OBSADENIE: org
 • De finibus... kniha šiesta

  Triptych pre organ sólo
  2017 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Improvizácie podľa Kandinského

  pre fagot a kontrabas
  1978 16'
  OBSADENIE: fg, cb
 • Rozlúčková sonáta

  pre violončelo a klavír
  1985 22'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Cestovná symfónia

  pre lesný roh a klavír
  1986 23'
  OBSADENIE: cr, pf
 • Sonáta

  pre violončelo a bicie nástroje
  1988 12'
  OBSADENIE: vc, bat
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1996 OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta fantázia

  1997 OBSADENIE: cr, pf
 • Turbulencia

  pre akordeón a klavír
  2000 5'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Musical Remake

  pre violončelo a klavír
  2002 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonáta pre Edvarda Griega

  pre husle a klavír
  2002 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Trilky for A

  2002 6' 47''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Nenávisť

  Sonáta pre husle a klavír
  2003 14'
  OBSADENIE: vn, pf
 • In memoriam

  pre husle a klavír
  2004 8'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Juvenílie

  2008 2008, rev. 2010, 12'
  OBSADENIE: tn/vl/cl, pf
  Ikona audio
 • Nostalgia

  2008 6'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Odnikiaľ s láskou

  pre akordeón a klavír (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2008 9'
  OBSADENIE: pf, ac
 • Sonata del grato

  pre klarinet a klavír
  2008 8'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Tuo-tua

  pre gitarové duo (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2008 7'
  VYDAVATEĽ: Pedagogická fakulta UMB
  OBSADENIE: 2gui
 • Soundquake

  pre akordeón a klavír (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2009 5'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Suita v starom štýle

  pre flautu a gitaru (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2010 7'
  OBSADENIE: fl, gui
 • Déja entendu

  pre marimbu a templbloky (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2011 6'
  OBSADENIE: mb, tbl
 • Magnil totoka

  pre gitaru a klavír (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2011 8'
  OBSADENIE: gui, pf
 • Tasssanilu

  pre dve violončelá (z cyklu Listy Ofodurovi)
  2011 8'
  OBSADENIE: 2vc
 • Ecinitna

  pre violončelo a akordeón
  2012 6' 30''
  OBSADENIE: vc, ac
 • Bassome mucho

  pre kontrabas a klavír
  2013 6' 30''
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta č. 3

  pre husle a klavír
  2013 13'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Take off

  pre flautu a klavír
  2013 8'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Kikapu Dance

  pre violu a klavír
  2015 7'
  OBSADENIE: vl, pf
 • Lisani viola

  pre violu a klavír
  2015 8'
  OBSADENIE: vl, pf
 • When the Wind Blows

  pre violončelo a klavír
  2015 7'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Perpetuum d'Okola

  pre husle a klavír
  2016 OBSADENIE: vn, pf
 • Husband's Wrath (Hnev manžela)

  pre tenorový saxofón a klavír
  2017 7' 30''
  OBSADENIE: sxt, pf
 • Tvoje slová...

  2018 OBSADENIE: sxa, pf
 • dva klavíry
 • Dialoge mit Ligeti

  pre dva klavíry
  2003 18'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Acoustic Accent

  pre flautu (basovú flautu), akordeón a klavír
  2006 7'
  OBSADENIE: fl (flb), ac, pf
 • Surmounting

  pre hoboj, violu a klavír
  2009 11'
  OBSADENIE: ob, vl, pf
 • Exorcizmus

  pre cimbal, violončelo a akordeón
  2010 11'
  OBSADENIE: zmb, vc, ac
 • Le Basstrio le est debut des temps (Basstrio na začiatok času)

  pre kontrabas, husle a klavír
  2013 7'
  OBSADENIE: cb, vn, pf
 • Saxlibris

  pre tenorový saxofón, barytónový saxofón a klavír
  2015 8'
  OBSADENIE: sxt, sxbr, pf
 • klavírne trio
 • Hard Shabes

  Trio pre husle, violončelo a klavír
  2000 15'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Bertolrettes

  pre husle, violončelo a klavír (venované Bohuslavovi Martinů)
  2009–2010 14'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • BACH-ACH-CH-CHA-CHAOS

  pre husle, violu, violončelo a klavír
  2000 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
 • Anstaborlindo anagramango

  2004 6'
  OBSADENIE: vn, ac, pf, cb
 • Cellitorrenti

  pre štyri violončelá
  2007 5'
  OBSADENIE: 4vc
 • Trombtellini

  pre trombónové kvarteto
  2011 6'
  OBSADENIE: 4tn
 • Bassos muchachos

  pre štyri kontrabasy
  2013 OBSADENIE: 4cb
 • Streamiduendo

  pre flautu, husle, violončelo a klavír
  2013 11'
  OBSADENIE: fl, vn, vc, pf
 • Saxocracy

  pre saxofónové kvarteto
  2014 11'
  OBSADENIE: sxs, sxa, sxt, sxbr
 • sláčikové kvarteto
 • Vzývam Hospodina

  pre sláčikové kvarteto
  1990–1991 24'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sincerely

  pre sláčikové kvarteto
  1996–1998 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  2010 11'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Anschluss funebre

  pre sláčikové kvarteto
  2014 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Denníky Kafku

  pre klavírne kvinteto
  1996–1998 OBSADENIE: pf, 2vn, vl, vc, cle
 • Loansounds

  pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír
  2010 7' 30''
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, pf
 • šesť nástrojov
 • Bassnuts Sextet

  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  2012 9'
  OBSADENIE: cb, 2vn, vl, vc, pf
 • Eine kleine, not too small

  pre štvoro huslí, violu a violončelo
  2013 10'
  OBSADENIE: 4vn, vl, vc
 • osem nástrojov
 • 8, 10, 26

  pre osem violončiel
  2010 10' 30''
  OBSADENIE: 8vc
 • Sacapuntas

  Okteto pre dve flauty, dva hoboje, dva klarinety, fagot a lesný roh
  2011 9'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, cl, clb, fg, cr
 • deväť nástrojov
 • O, Tequila

  1988 OBSADENIE: 8vc, pf
 • As Before (Ako predtým)

  pre 9 hráčov
  2009 10'
  OBSADENIE: ens
 • Before leaving

  pre 9 hráčov
  2011 11'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, pf, bat, 2vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Toccata

  1996 OBSADENIE: 12vc, pf
 • 16–20 nástrojov
 • Gabrysconcert

  pre kontrabas a 16 hráčov
  2011 13'
  OBSADENIE: cb, ens
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Čudetstvo

  1986 TEXT: M. Jasnov
 • Hovor

  Vokálny cyklus pre soprán a violončelo na poéziu ruských básnikov
  1988 11'
  TEXT: I. Annenskij, A. Blok, V.Belov
  OBSADENIE: s, vc
 • Pominovanie

  1989–1991 TEXT: Kaddiš, M. Cikinovskij
  OBSADENIE: s, br, spk, vc, cb, cle
 • Menuet na ostrove

  Kompozícia pre šepot, potlesk, spev a klavír
  1994 11'
  TEXT: N. Hosťovecká
  OBSADENIE: v, pf
 • ...I am...

  pre osem hlasov a kontrabas
  2005 12'
  TEXT: J. Iršai
  OBSADENIE: 8v, cb
 • 4.48 Kyrie eleison

  pre soprán, klarinet, husle, violončelo, bicie nástroje a klavír podľa hry Sarah Kane
  2005 11'
  OBSADENIE: s, cl, vn, vc, bat, pf
  Ikona audio
 • Le Corbeau

  Duet pre soprán, tenor a klavír na báseň Jeana de La Fontainea
  2008 5'
  TEXT: J. de La Fontaine
  OBSADENIE: s, t, pf
 • A Signal Drum

  pre soprán, husle, cimbal, tibetské zvončeky, barmský gong a klavír na báseň Langstona Hughesa
  2011 14'
  TEXT: L. Hughes
  OBSADENIE: s, vn, zmb, cle, gng, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri piesne

  pre mezzosoprán a klavír na poéziu A. Bloka
  1972 10'
  TEXT: A. Blok
  OBSADENIE: ms, pf
 • Teórie

  Cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír
  1978 13'
  TEXT: Federico García Lorca
  OBSADENIE: ms, pf
 • Silentium

  Vokálny cyklus pre basbarytón a klavír na básne F. Tjutčeva
  1983 12'
  TEXT: Fiodor Ivanovič Tjutčev
  OBSADENIE: bbr, pf
 • Priateľovi

  Vokálny cyklus pre basbarytón a klavír na poéziu A. K. Tolstého
  1984 11'
  TEXT: Alexej Konstantinovič Tolstoj
  OBSADENIE: bbr, pf
 • Nastane deň

  Cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír na básne ruských básnikov
  1989 21'
  OBSADENIE: ms, pf
 • Die Tage wollen länger werden

  Sedem romancí na poéziu I. Bachmann pre soprán a klavír
  1995 26'
  TEXT: Ingeborg Bachmann
  OBSADENIE: s, pf
 • Die Niemandslieder

  Vokálny cyklus na poéziu P. Celana pre basbarytón a klavír
  1998 21'
  TEXT: Paul Celan
  OBSADENIE: bbr, pf
  Ikona audio
 • Piesne voľné

  na básne ruských básnikov pre basbarytón a klavír
  1999 OBSADENIE: bbr, pf
 • Lost Wor(l)ds

  4 piesne na básne E. Dickinson
  2007 11'
  TEXT: Emily Dickinson
  OBSADENIE: ms, pf
 • Was ist Kunst?

  Päť piesní pre tenor a klavír na básne J. Ringelnatza a J. W. Goetheho
  2007 10'
  TEXT: J. Ringelnatz, J. W. Goethe
  OBSADENIE: t, pf
 • Die Zeit der Einsamkeit

  Cyklus piesní na básne P. Esslingera
  2009 14'
  TEXT: P. Esslinger
  OBSADENIE: t, pf
 • We Outgrow Love

  Päť piesní pre soprán, klavír a zvončeky na poéziu Emily Dickinsonovej
  2010 18'
  TEXT: E. Dickinson
  OBSADENIE: s, pf, cle
 • Slovenský zošit

  na básne Ivana Krasku
  2015 50'
  TEXT: I. Krasko
  OBSADENIE: b, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Lacrimosa

  pre hlas a zvonček
  2002 7'
  OBSADENIE: v, cle
 • zborové
 • Vo veselom kráľovstve

  Vokálny cyklus na poéziu anglických básnikov v preklade S. Maršaka
  1978 18'
 • Dietky v klietke

  Tri zbory na poéziu S. Maršaka
  1982 TEXT: S. Maršak
 • Bu-li-du-li-bur-li-bam

  pre detský alebo ženský zbor a cappella
  2014 7'
  OBSADENIE: CB/CF
 • miešaný zbor
 • Letný sad

  pre miešaný zbor a cappella na poéziu A. Achmatovovej
  1980 14'
  TEXT: A. Achmatovová
  OBSADENIE: CM
 • Poklona zemi

  1984 OBSADENIE: CM
 • Epigrafy

  Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského
  1985 15'
  TEXT: A. Tarkovskij
  OBSADENIE: CM
 • Medzi hviezdami

  Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu ruských básnikov
  1986 OBSADENIE: CM
 • Láskavé sny

  pre miešaný zbor a cappella
  1987 OBSADENIE: CM
 • Nočný rozhovor

  Dva zbory a cappella na poéziu Roberta Burnsa
  1987 TEXT: R. Burns
  OBSADENIE: CM
 • Zmiluj sa, Bože

  Modlitba pre miešaný zbor a cappella
  1990 5'
  OBSADENIE: CM
 • Net, ne ždi

  1996–1997 TEXT: Afanasij Fet
  OBSADENIE: CM
 • Zvezda

  1996–1997 TEXT: Afanasij Fet
  OBSADENIE: CM
 • Missa pro liberi

  pre miešaný zbor
  2002–2003 17'
  OBSADENIE: CM
 • Du, du, du…

  pre miešaný zbor a cappella
  2004 OBSADENIE: CM
 • O, Lord!

  pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23
  2013 8'
  TEXT: Biblia
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Rundadinela

  pre miešaný zbor, 7 plechových dychových nástrojov a 2 perkusionistov
  2009 12'
  OBSADENIE: CM, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bc
 • De profundis

  pre mužský zbor a tibetské zvony
  2016 9'
  OBSADENIE: CM, cle

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka
  2011 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 41–97
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Umelecký prínos Jevgenija Iršaia k profilovaniu hudobnej kultúry Slovenska
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 369–376
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia
  2009 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, Ostravská univerzita, Ostrava 2009, s. 38–46
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Tvorba Jevgenija Iršaia inšpirovaná hudbou J. S. Bacha
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 2, s. 133–136
 • SEDLICKÝ, Štefan: Zborový spev a choreografia? (J. Iršai - Credo)
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 101-104
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 80–81
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 9
 • ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 2
 • KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 38
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Iršai - Strauss - Mozart
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 13
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 3-4, s. 24-25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Voce magna 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 26
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8–9
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016
  Finále v znamení Šostakoviča
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 10
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (2. časť recenzie – Iršai, Moyzes)
  2016 In: www.operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-2-cast-recenzie-irsai-moyzes/
  Opera Slovakia 2016
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • ŠUBA, Andrej: Allegretto Žilina 2016
  Pôsobivý Elgar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 10
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8 – 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015
  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 9–10
 • KOLÁŘ, Robert: SOSR: po novom aj po starom
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zbory slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 36
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie
  Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4–5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 3
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 10
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • KONRÁDOVÁ, Martina: Stále žijeme so zatvorenými očami
  2013 Katolícke noviny roč. 128, 2013, č. 26, s. 10
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  Secret Voice
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 7
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 6
 • BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 10
 • HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • KATINA, Peter: Evgeny Irshai: Schoenberg Variations [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 226–227
 • KATINA, Peter: Jevgenij Iršai: Čakanie na Bacha. Prednášky a eseje [recenzia knihy]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 224–225
 • PROCHÁC, Eugen: Štyri premiéry a Nová slovenská hudba
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 265 (16. 11.), s. 47
 • KIRÁLY, Fero: the radical cut [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 56
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Pocta Iršaiovi
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 21
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 2
 • MIHALOV, Kamil: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
  Z komorného koncertu symfonický...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 10–11
 • BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 4
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2011. 03: Peter Katina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 14
 • KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Cello Colosseum & Gregoriana
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 10
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Stále máme možnosť hľadať niečo nové a kráčať ďalej... [rozhovor]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1–2, s. 17–19
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 6
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Jevgenij Iršai: Hudba je pre mňa živým organizmom..
  2009 Hudba 2009, č. I. – II. Q, s. 48–49
 • PAPANETZOVÁ, Lucia: Jevgenij Iršai: V hudbe ma vždy zaujíma príbeh [rozhovor]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 4–5
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 300–304
 • ŠUBA, Andrej: Hudba sa nestratí [rozhovor]
  2007 .týždeň 2007, č. 37, s. 74–75
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • (k): Melos-Étos má stále vyššiu návštevnosť
  2005 (21. 11.) SME 2005 (21. 11.), s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Čakanie na Bacha
  Prednášky a eseje
  2011 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2011
 • Sto rokov pour l'art
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 3, s. 299–304
 • Utešte ma Chopinom smutným
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 2, s. 195–197
 • Čas a kontrasty
  2004 Hudobný život 2004, č. 5, s. 35–36, 40
 • Unavení slnkom alebo pokus nahliadnuť do budúcnosti
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 5
 • Unavení slnkom alebo pokus o pohľad do budúcnosti
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 206–210
 • Ach, táto idiotka Silvia (poviedka)
  1996 1996
 • Nulstalgický galop alebo hra v performans
  1996 Hudobná Akadémia, Moskva 1996
 • O niektorých aspektoch detskej tvorivosti – Ako ďalej v hudobnej výchove?
  1995 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1995
 • Prostranstvo tercie. Rozbor koncertu pre klavír a sláčikový orchester A. Schnitkeho
  1995 – 97 1995 – 97
 • Život s párkom – esej
  1994 1994
 • Ako som vraždil Ralfa (cyklus poviedok)
  1994 – 96 1994 – 96
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Myšlienky
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 3-4, s. 13-14

Diskografia

 • Foto: 4 Milanolo Concertos 4 MILANOLO CONCERTOS
  2018 CD – Pavlík Records
  1. Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Pascal Manolios: Alef
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: EmFraGre
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: SAX-O-PHUN SAX-O-PHUN
  2017 CD – Pavlík Records PA 0156-2-131
  1. Eugène Bozza: Pulcinella pre altový saxofón a klavír op. 53 č. 1
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Bernhard Heiden: Sonáta pre altový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jindřich Feld: Sonáta B dur pre sopránový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxs), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Walter Sinclair Hartley: Sonatina giocosa pre basový saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxb), Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Husband's Wrath (Hnev manžela)
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Saxlibris
   Pavol Hoďa (sxbr), Ladislav Fanzowitz (pf, sxt)
  7. Rudy Wiedoeft: Sax-O-Phun pre c-melody saxofón a klavír
   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Milan Paľa : Milanolo MILAN PAĽA : MILANOLO
  2016 CD – Pavlík Records PA 0151-2-131
  1. Pascal Manolios: Higia
   Milan Paľa (mil)
  2. Ivan Josip Skender: Poem
   Milan Paľa (mil)
  3. Christophe Sirodeau: LAUDI, Fantasy op. 32
   Milan Paľa (mil)
  4. Tõnu Kõrvits: Sun spells
   Milan Paľa (mil)
  5. Jevgenij Iršai: Five o'strings
   Milan Paľa (mil)
  6. Lena Sierova: The Squirrel
   Milan Paľa (mil)
  7. Wolfgang M. Bauer: Intermezzo
   Milan Paľa (mil)
  8. Martin Lang: Komár
   Milan Paľa (mil)
  9. Anton Aslamas: Milanola
   Milan Paľa (mil)
  10. Dominik Kopcsay: Universum in Milanolo
   Milan Paľa (mil)
  11. Adrián Demoč: Žiadba
   Milan Paľa (mil)
  12. Marián Lejava: EMMERT
   Milan Paľa (mil)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Slovenský zošit na básne Ivana Kraska : Evgeny Irshai SLOVENSKÝ ZOŠIT NA BÁSNE IVANA KRASKA : EVGENY IRSHAI
  2016 CD – PA 0144-2-131
  1. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Interludium I
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Chladný dáždik
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Hej, v tej mojej mladej hrudi
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  4. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Interludium II
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Keby
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Balada
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  7. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Srdce moje
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  8. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Interludium III
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  9. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Iba pripomínať
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  10. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Nepozriem viac v tvoje oči
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  11. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Interludium IV
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  12. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Bola jedna mladá pani
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  13. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Jednu len, jedinú
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
  14. Jevgenij Iršai: Slovenský zošit – Modlitba
   Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
 • Foto: Hugo Kauder Trio HUGO KAUDER TRIO
  2015 CD – Viva Musica! records
  1. Philipp Scharwenka: Trio for Piano, Oboe (orig. Violin) and Viola op. 121
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Robert Schumann: Duets for Oboe and Viola (orig. Violin and Cello) with Piano accompaniment
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Péter Nógrádi: Sonata da camera
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ignaz Lachner: Grand Trio for Oboe (orig. Violin), Viola and Piano op. 102
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Surmounting
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Paul Juon: Trio-Miniaturen (op. 18, op. 24)
   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Evgeny Irshai – In the Space of Love EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE
  2013 CD – Hudobný fond SF 00722131
  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Quotations
   Ladislav Fanzowitz (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Evgeny Irshai – Odnikiaľ s láskou EVGENY IRSHAI – ODNIKIAĽ S LÁSKOU
  2013 CD – Pavlík Records PA 0119-2-131
  1. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Soundquake
   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)
  4. Jevgenij Iršai: Exodus
   Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Summer garden – snow is falling
   Jevgenij Iršai (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Bahagobu
   Peter Katina (ac)
  7. Jevgenij Iršai: Sonáta č. 3
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: evgeny irshai – schoenberg variations EVGENY IRSHAI – SCHOENBERG VARIATIONS
  2011 CD – Pavlík Records PA 0091-2-131
  1. Jevgenij Iršai: Schönberg Variations (Air with 30 Variations)
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Tasaufi
   Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Do, La, C(s)i, Fa (Šepoty a výkriky)
   Jevgenij Iršai (pf)
 • Foto: Staré a nové podoby sakrálnej hudby STARÉ A NOVÉ PODOBY SAKRÁLNEJ HUDBY
  2011 CD – 1900 001-2
  1. Márton Levente Horváth: O salutaris
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Jacquet van Berchem: O Jesu Christe
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Giovanni Croce: O vos omnes
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  4. William Byrd: Beata viscera
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  5. William Byrd: Ave verum corpus
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Jitka Snížková: Agnes Regis
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Juraj Jartim: Quatuor moteta (Štyri motetá) op. 24 – Angeli, archangeli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Antonín Tučapský: Pater mi
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  9. György Deák-Bárdos: Eli, Eli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Karine Sarkisjan: Otče náš
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi – Gloria
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Vytautas Miškinis: Cantate Domino
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Javier Busto: O magnum mysterium
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Bassolo : Aleksander Gabryś BASSOLO : ALEKSANDER GABRYŚ
  2010 CD – DUX Recording Producers DUX 0800/0801
  1. Ryszard Gabryś: An die Freude per contrabasso e voce
   Aleksander Gabryś (cb)
  2. Witold Szalonek: Musica concertante per violbasso e orchestra
   Aleksander Gabryś (cb), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Czesław Grabowski (dir.)
  3. Edward Bogusławski: Concerto-Fantasia per contrabasso e archi
   Aleksander Gabryś (cb), Camerata Impuls, Małgorzata Kaniowska (dir.)
  4. Ryszard Gabryś: Il cicerone per contrabasso e strumenti ad arco
   Aleksander Gabryś (cb), Camerata Impuls, Małgorzata Kaniowska (dir.)
  5. John Cage: 59 1/2 seconds for a string-player
   Aleksander Gabryś (cb)
  6. Gérard Grisey: Échanges
   Aleksander Gabryś (cb), Jürg Henneberger (ppf), Daniel Buess (ppf)
  7. Thomas Lauck: Tu ha' 'l viso più dolce
   Aleksander Gabryś (cb)
  8. Andrzej Dziadek: for Aleksander
   Aleksander Gabryś (cb)
  9. Michael Roth: Kavalkade
   Aleksander Gabryś (cb)
  10. Giacinto Scelsi: C'est bien la nuit
   Aleksander Gabryś (cb)
  11. Helmut Oehring: Foxfire zwei
   Aleksander Gabryś (cb)
  12. Gwyn Pritchard: Music for Double Bass and Harp
   Aleksander Gabryś (cb), Consuelo Giulianelli (ar)
  13. Alfred Knüsel: Cadenza III
   Aleksander Gabryś (cb)
  14. Junghae Lee: IYON
   Aleksander Gabryś (cb)
  15. Jevgenij Iršai: Fremotonia
   Aleksander Gabryś (cb)
  16. Iannis Xenakis: Theraps
   Aleksander Gabryś (cb)
 • Foto: Milan Paľa MILAN PAĽA
  2010 CD – Hudobné centrum R 350025-2-131
  1. Juraj Beneš: Musica d’inverno
   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Ashira Songs (Piesne Aširy)
   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  3. František Gregor Emmert: Jakobov zápas, koncert pre violu a komorný sláčikový súbor
   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
  4. Alfred Schnittke: Monológ pre violu a komorný orchester
   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)
 • Foto: the radical cut THE RADICAL CUT
  2010 CD – Pavlík Records PA 0082-2/9
  1. Igor Stravinskij: Three easy pieces for piano four hands
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  2. Igor Stravinskij: Five easy pieces for piano four hands
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  3. Jevgenij Iršai: Radical cut (Radikálny rez)
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  4. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Aus tiefer not schrei ich zu dir
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  5. György Kurtág: Játékok (Games) IV.
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  6. György Kurtág: Harangok /IV, 3/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  7. György Kurtág: Hommage á Sáry László /IV, 4/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  8. György Kurtág: Köd-kánon /IV, 1/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  9. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Alle Menschen müssen sterben
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  10. György Kurtág: Játékok (Games) IV.
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  11. György Kurtág: Kyrie /IV, 8/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  12. György Kurtág: Hommage á Halmágyi Mihály /IV, 6/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  13. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: O lamm gottes, unschuldig
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  14. György Kurtág: Tanulmány a „hölderlin“-hez /IV, 10/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  15. György Kurtág: Hommage á Soproni /IV, 7/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  16. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: Babjakovci v jaskyni BABJAKOVCI V JASKYNI
  2009 CD – K2 studio
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Branislav Dugovič : Ladislav Fanzowitz BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ
  2008 CD – Diskant DK 0121-2131
  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette
   Ladislav Fanzowitz (pf), Branislav Dugovič (cl)
  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato
   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs
   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Zuzana Štiasna-Paulechová, piano ZUZANA ŠTIASNA-PAULECHOVÁ, PIANO
  2007 CD – Slovart Records SR-0064
  1. Franz Schubert: Sonáta a mol op. 143, D. V. 784
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  2. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  3. Maurice Ravel: Pavane pour une Infante défunte
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Maurice Ravel: La Valse
  5. Jevgenij Iršai: Inertia of Motion
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: Cello in Recital Live at St. John’s, Smith Square, London CELLO IN RECITAL LIVE AT ST. JOHN’S, SMITH SQUARE, LONDON
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10002
  1. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  3. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
  4. Bohuslav Martinů: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Witold Lutosławski: Bukoliki
   Jozef Lupták (vc), Robert Cohen (vc)
  6. Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur BWV 1007
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Evgeny Irshai: Hard-Shabes EVGENY IRSHAI: HARD-SHABES
  2004 CD – HEyeRMEarS/DISCORBIE HD CD 008
  1. Jevgenij Iršai: Sny môjho detstva
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Nenávisť
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: In memoriam
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  4. Jevgenij Iršai: Hard Shabes
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Katarína Madariová (vc)
  5. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: omni tempore OMNI TEMPORE
  2004 CD – Hudobný fond SF 0041 2131
  1. Jevgenij Iršai: Sedem reflexií in C
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonáta pre Edvarda Griega
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Musical Remake
   Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Concetto rituale
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Jozef Lupták : Cello JOZEF LUPTÁK : CELLO
  2003 CD – Mediálny inštitút TI 0005 2 331
  1. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  2. Christian Wolff: Cello Suite Variation
   Jozef Lupták (vc)
  3. Ľubomír Burgr: From Any Bars
   Jozef Lupták (vc)
  4. Hilary Jeffery: Still Moving for Solo Cello
   Jozef Lupták (vc)
  5. Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
   Jozef Lupták (vc)
  6. Jozef Lupták: Convergences I – V
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR JÁNA CIKKERA
  2002 CD – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici MM 0061-2-231
  1. Ivan Hrušovský: Veni sancte
   Mária Tomanová (s), Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Igor Bulla (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Evgeny Irchai : Piano EVGENY IRCHAI : PIANO
  1997 CD –
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta a mol KV 310
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Ludwig van Beethoven: Sonáta d mol op. 21 č. 2
   Jevgenij Iršai (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Mazurka a mol op. 68 č. 2
   Jevgenij Iršai (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Prelúdium cis mol op. 28. č. 10
   Jevgenij Iršai (pf)
  5. Fryderyk Chopin: Mazurka a mol op. 67 č. 4
   Jevgenij Iršai (pf)
  6. Fryderyk Chopin: Valčík Des dur op. 64 č. 1
   Jevgenij Iršai (pf)
  7. Fryderyk Chopin: Valčík cis mol op. 64 č. 2
   Jevgenij Iršai (pf)
  8. Fryderyk Chopin: Polonéza g mol
   Jevgenij Iršai (pf)

Ocenenia

 • Zborové laboratórium XXI. storočia (Sankt Peterburg)
  2014 - 3. cena v kategórii "Experiment" za skladbu Bu-li-du-li-bur-li-bam
 • Zborové laboratórium XXI. storočia (Sankt Peterburg)
  2013 - 1. cena v kategórii "Duchovná tvorba na latinské texty" za skladby Kyrie a Gloria
 • Cena Dezidera Zadora (Ukrajina)
  2008 za dielo Sonata del grato
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2001 za dielo Hard Shabes

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jevgenij Iršai: Tvoje slová...
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Jevgenij Iršai: Tra le pareti sottili
  12. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Con una tensione e un sorriso (S napätím a úsmevom)
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
 • Jevgenij Iršai: Perpetuum d'Okola
  pre husle a klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filip Gutten (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Level of Stagnation
  pre akordeón
  3. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Clumsy Duck (Ťarbavá kačica)
  pre saxofónový orchester
  26. 2.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Saxophobia Bratislava 2017, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Účastníci kurzov Saxophobia Bratislava 2017, Aureum Saxophonquartett, SOS Junior Saxophone Orchestra, Oto Vrhovnik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Kutafakari (Meditácia)
  pre saxofónový orchester
  26. 2.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Saxophobia Bratislava 2017, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Účastníci kurzov Saxophobia Bratislava 2017, Aureum Saxophonquartett, SOS Junior Saxophone Orchestra, Oto Vrhovnik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Signs and Symbols (Znaky a symboly)
  Koncert pre klavír a symfonický orchester č. 2
  4. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Slovenský zošit
  na básne Ivana Krasku
  24. 9.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Mikuláš (b), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: De profundis
  pre mužský zbor a tibetské zvony
  18. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galakoncert pri príležitosti osláv 95 rokov založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: When the Wind Blows
  pre violončelo a klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Lugovkina (vc), Eleonóra Tatárová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Ten minutes about Katyń
  pre sláčikový orchester
  21. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Aziz Shokhakimov (dir.)
 • Jevgenij Iršai: EmFraGre
  Koncert pre milanolo (alebo violu) a sláčikový orchester
  30. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Suita v starom štýle
  pre flautu a gitaru (z cyklu Listy Ofodurovi)
  19. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Obradná sieň Mestského úradu, Tisovec, SK
  INTERPRETI: Veronika Vitázková (fl), Alfred Bushi (gui)
 • Jevgenij Iršai: A riekol Izaiáš
  pre akordeón
  22. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PostmutArt Fest, Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Boston March
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Thendoff
  pre akordeón
  20. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademické komorné koncerty, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: Saxlibris
  pre tenorový saxofón, barytónový saxofón a klavír
  12. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Frederika Babuliaková (sxbr), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Take off
  pre flautu a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Laura Nagyová (fl), Alena Hučková (pf)
 • Jevgenij Iršai: Tohu va bohu
  Koncert pre flautu, husle a symfonický orchester
  13. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Simona Pingitzer (fl), Marián Svetlík (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  4. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fanzowitz (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Jevgenij Iršai: Sonata-bricolage č. 6
  pre klavír
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Concerto in P(ale) Mino(r)
  pre violu a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Mneminaret
  Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Before leaving
  pre 9 hráčov
  11. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Epigrafy
  Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského
  19. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
 • Jevgenij Iršai: O, Lord!
  pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23
  19. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Maariv (Modlitba)
  Monológ pre violončelo a sláčikový orchester
  30. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Eine kleine, not too small
  pre štvoro huslí, violu a violončelo
  25. 9.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Ján Slávik (vc)
 • Jevgenij Iršai: Slovensko, láska moja
  Koncert pre husle, violončelo a sláčikový orchester
  11. 8.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné leto na hrade, Nitriansky hrad, Nitra, SK
  INTERPRETI: Samuel Mikláš (vn), Kristína Chalmovská (vc), Ad gloriam Dei
 • Jevgenij Iršai: Skrik
  Sonáta č. 5 pre klavír
  7. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Déja entendu
  pre marimbu a templbloky (z cyklu Listy Ofodurovi)
  17. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lenka Novosedlíková (mb)
 • Jevgenij Iršai: Loansounds
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír
  21. 2.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicová (fl), Juraj Kalma (cl), Štěpánka Davidová (vn), Branislav Bielik (vc), Peter Javorka (pf), Matej Sloboda (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Ecinitna
  pre violončelo a akordeón
  27. 7.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierska sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jevgenij Iršai: Sacapuntas
  Okteto pre dve flauty, dva hoboje, dva klarinety, fagot a lesný roh
  2. 2.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dychová sekcia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
 • Jevgenij Iršai: Bahagobu
  pre akordeón
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jevgenij Iršai: In the Space of Love
  Koncert pre husle, klavír a orchester
  19. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: We Outgrow Love
  Päť piesní pre soprán, klavír a zvončeky na poéziu Emily Dickinsonovej
  14. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Róbert Pechanec (pf)
 • Jevgenij Iršai: A Signal Drum
  pre soprán, husle, cimbal, tibetské zvončeky, barmský gong a klavír na báseň Langstona Hughesa
  5. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Michal Paľko (zmb), Jevgenij Iršai (pf), Jevgenij Iršai (cle), Jevgenij Iršai (gng)
 • Jevgenij Iršai: 8, 10, 26
  pre osem violončiel
  6. 1.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dominikánsky kostol, Košice, SK
  INTERPRETI: Cello Colosseum, Jozef Lupták (vc), Balázs Adorján (vc), Teodor Brcko (vc), Andrej Gál (vc), Karolína Zívalíková (vc), Silvia Longauerová (vc), Pavol Mucha (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Jevgenij Iršai: Concerto mosso
  pre čembalo a sláčikový orchester
  1. 1.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Sonata quasi sonata
  Sonáta pre klavír č. 4
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Schönberg Variations (Air with 30 Variations)
  pre klavír a elektrický klavír
  7. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný hudobný festival SPACE, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Bertolrettes
  pre husle, violončelo a klavír (venované Bohuslavovi Martinů)
  23. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: FACES Piano Trio
 • Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
  pre symfonický orchester
  20. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mark Kadin (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Shinui tsura (Transformácie)
  pre husle a sláčikový orchester
  5. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi chamber orchestra
 • Jevgenij Iršai: Caspase Ten
  pre klavír
  12. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Penetration
  Koncert pre violončelo a sláčikový orchester
  17. 9.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Design Factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Czech Virtuosi chamber orchestra, Milan Paľa (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Beating
  pre klavír
  28. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Jevgenij Iršai: Surmounting
  pre hoboj, violu a klavír
  12. 5.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio
 • Jevgenij Iršai: Rundadinela
  pre miešaný zbor, 7 plechových dychových nástrojov a 2 perkusionistov
  7. 5.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Tuo-tua
  pre gitarové duo (z cyklu Listy Ofodurovi)
  12. 2008 Prvé uvedenie na Slovensku
  Minisalóny a stretnutia, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Soviarová - Kavuljaková (gui)
 • Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
  pre sólové husle (z cyklu Listy Ofodurovi)
  25. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl)
 • Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
  Koncert pre husle, violončelo a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Quotations
  Koncert pre klavír a orchester
  14. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Jevgenij Iršai: ...I am...
  pre osem hlasov a kontrabas
  30. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Anton Jaro (cb), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Jevgenij Iršai: 4.48 Kyrie eleison
  pre soprán, klarinet, husle, violončelo, bicie nástroje a klavír podľa hry Sarah Kane
  14. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Aleph Ensemble
 • Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Jevgenij Iršai: Dialoge mit Ligeti
  pre dva klavíry
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Andrea Bálešová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Ex foedere
  Sonáta pre sólové husle
  14. 4.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Jevgenij Iršai: Nenávisť
  Sonáta pre husle a klavír
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Concetto rituale
  pre akordeón
  27. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Jevgenij Iršai: Trilky for A
  20. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 4, Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
  pre miešaný zbor
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Musical Remake
  pre violončelo a klavír
  26. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Jevgenij Iršai: Hard Shabes
  Trio pre husle, violončelo a klavír
  16. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf), Stanislav Mucha (vn)
 • Jevgenij Iršai: Sincerely
  pre sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jevgenij Iršai: BACH-ACH-CH-CHA-CHAOS
  pre husle, violu, violončelo a klavír
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
 • Roman Berger: Semplice
  pre klavír
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Turbulencia
  pre akordeón a klavír
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Tomáš Boroš (pf)
 • Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
  pre violončelo sólo
  8. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Jevgenij Iršai: Sny môjho detstva
  Sonáta č. 3 pre klavír
  9. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: I'm not going to die today, I'm only going away
  23. 4.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Martin Kovařík (org)
 • Jevgenij Iršai: Exodus
  Sonáta č. 2 pre klavír a dva tam-tamy (pre jedného interpreta)
  28. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
  Kompozícia pre šepot, potlesk, spev a klavír
  12. 3.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert Spolku slovenských skladateľov, SK
  INTERPRETI: Patrícia Pútecová (s), Jevgenij Iršai (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jevgenij Iršai: Con una tensione e un sorriso (S napätím a úsmevom)
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
 • Jevgenij Iršai: EmFraGre
  Koncert pre milanolo (alebo violu) a sláčikový orchester
  20. 2.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Perpetuum d'Okola
  pre husle a klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Filip Gutten (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: When the Wind Blows
  pre violončelo a klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Anna Lugovkina (vc), Eleonóra Tatárová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Soundquake Zero
  pre symfonický orchester
  26. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Seongnam Arts Center, Seongnam, KR
  INTERPRETI: Seongnam Philharmonic Orchestra, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Sun Symphony
  pre 23 dychových nástrojov
  6. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bukuresť, RO
  INTERPRETI: Orchester Rumunského rozhlasu, Peter Feranec (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Saxocracy
  pre saxofónové kvarteto
  1. 11.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  17. Dni českej a nemeckej kultúry, Museum Schloss Klippenstein, Radeberg, DE
  INTERPRETI: Saxophone Syncopators, Pavol Hoďa (sxs), Ján Gašpárek (sxa), Ladislav Fanzowitz (sxt), Frederika Babuliaková (sxbr)
 • Jevgenij Iršai: Anschluss funebre
  pre sláčikové kvarteto
  29. 10.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  2. Krakovská hudobná jeseň, Zlátá sála Krakovskej filharmónie, Krakov, PL
  INTERPRETI: Messages Ensemble, Małgorzata Wasiucionek (vn), Oriana Masternak (vn), Maria Dutka (vl), Beata Urbanek-Kalinowska (vc)
 • Jevgenij Iršai: Ten minutes about Katyń
  pre sláčikový orchester
  27. 4.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncertná sieň Filharmónie Karola Szymanowského, Krakov, PL
  INTERPRETI: Krakovská filharmónia, Mario Košik (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Tasaufi
  (z cyklu Listy Ofodurovi)
  29. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, PL
  INTERPRETI: Marek Szlezer (pf)
 • Jevgenij Iršai: Magnil totoka
  pre gitaru a klavír (z cyklu Listy Ofodurovi)
  26. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sala Mompou de Sgae, Barcelona, ES
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Eva Varhaníková (pf)
 • Jevgenij Iršai: Loansounds
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír
  12. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  23. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Aula „Florianka”, Krakov, PL
  INTERPRETI: Jagoda Pietrusiak (fl), Krzysztof Krzyżanowski (cl), Anna Majcherczyk (vn), Beata Urbanek (vc), Marek Szlezer (pf)
 • Jevgenij Iršai: Do, La, C(s)i, Fa (Šepoty a výkriky)
  pre klavír
  28. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brahms Saal, Musikverein, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Lost Wor(l)ds
  4 piesne na básne E. Dickinson
  28. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brahms Saal, Musikverein, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Róbert Pechanec (pf)
 • Jevgenij Iršai: Sonata del grato
  pre klarinet a klavír
  4. 10.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Concert Hall Music Academy of Ukraine, Kyjev, UA
  INTERPRETI: Ferenc Tomich (cl), Tatyana Telychko (pf)
 • Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)
  Koncert pre husle, violončelo a orchester
  6. 10.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rok slovenskej hudby, Sankt Peterburg, RU
  INTERPRETI: Orchester Štátnej kapely St Peterburg, Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Alexander Chernushenko (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Tiene
  Sonáta pre husle (flautu) a klavír
  13. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Petrohradská hudobná jar, Dom kompozítorov, Petrohrad
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
 • Jevgenij Iršai: Radical cut (Radikálny rez)
  pre štvorručný klavír
  11. 2.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Your House of (New) Music / SPACE, Rode Pomp, Gent, BE
  INTERPRETI: Andrea Bálešová (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Jevgenij Iršai: Don Juan, alebo láska ku geometrii
  Balet v jednom dejstve podľa M. Frischa
  1974 Prvé uvedenie v zahraničí
  Malé operné a baletné divadlo, Leningrad, RU

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2003 2003 Melos-Étos 2003

Audio

 • Iršai, Jevgenij: Juvenílie pre violu a klavír (ukážka)

  2010

  Milan Paľa (vl), Jevgenij Iršai (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Iršai, Jevgenij: Piesne Aširy (ukážka)

  2009

  Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

  Zdroj: CD Milan Paľa (Hudobné centrum, 2010)
 • Iršai, Jevgenij: Anagram na meno Ernst Bloch (ukážka)

  1999

  Ľvovskí virtuózi, Volodymir Duda (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Iršai, Jevgenij: Die Niemandslieder (1. časť)

  1998

  Aleš Jenis (br), Jevgenij Iršai (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Iršai, Jevgenij: Ex foedere (ukážka)  Milan Paľa (vn)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 07. 2019