Profil osobnosti

Foto: Pavol Krška Zdroj: Archív

Pavol Krška

11. 5. 1949 Ružomberok

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1964 – 1970
Konzervatórium v Žiline (klavír – Danuša Kurková)
1970 – 1975
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1976 – 2009
pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Žiline

"Krška vo svojej hudobnej tvorbe nadväzuje na kompozičné princípy prof. Moyzesa, hľadá v hudobnom tvare obraz blízky jeho postulátom pri odkrývaní krásy slovenskej ľudovej piesne, ale tiež aj pri výbere jedinečnosti farebnej zvukovosti nástrojov. Dlhoročný kontakt so Štátnym komorným orchestrom a so študentmi konzervatória v Žiline ovplyvnil aj výber jeho kompozičných žánrov. V jeho tvorbe sa skrýva nenápadný, ale citeľný zástoj pedagogických aspektov, najmä vo výbere hudobných žánrov a v inštrumentácii. Ťažisko jeho hudobnej tvorby je v komornom žánri, ktorý neskôr rozširuje o vokálno-inštrumentálne diela vychádzajúce z biblických obrazov a textov. V jeho dielach nájdeme meditatívnosť, hĺbavosť, ale aj kontrastné časti plné dramatického vypätia."

(MICHALOVÁ, Eva: Pavol Krška. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 162.)

Diela

 • javiskové
 • Košickí mučeníci

  Scénické oratórium
  2008 73' 25''
  TEXT: Pavol Smolík
  OBSADENIE: spk, t, br, b, CMa, CM, orch
 • Cyril a Metod

  Opera-oratórium v dvoch dejstvách a šiestich obrazoch
  2012 93'
  TEXT: Pavol Smolík
  OBSADENIE: 2t, br, 2b, CF, CMa, 2CM, orch
 • symfonický orchester
 • Predohra

  pre orchester
  1991 4' 55''
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia

  2002 14' 40''
  OBSADENIE: orch
 • Slávnostná predohra

  2011 10' 30''
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Partita

  pre sláčikový orchester
  1977 15' 15''
  OBSADENIE: archi
 • Pocta Michelangelovi

  pre dychové kvinteto a sláčikové nástroje
  1978 15' 45''
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg, archi
 • Divertimento

  pre 22 dychových nástrojov
  1979 7' 30''
  OBSADENIE: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu
 • Malá suita

  pre sláčikový orchester
  1984 7' 24''
  OBSADENIE: archi
 • Veľkomoravská predohra

  2014 7' 30''
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, cmp, trg, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Pastierske Vianoce

  pre sóla, miešaný zbor a komorný orchester na ľudové texty
  1984 14' 50''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: t, b, CM, orch
 • Príbeh z Nového zákona

  pre barytón, miešaný zbor a komorný orchester
  1984 4' 40''
  TEXT: bibl. (Jn 8, 1 – 11)
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Locus iste

  pre tenor, miešaný zbor, sláčikový orchester a organ
  2015 6' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: t, CM, archi, org
 • Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista

  pre sóla, miešaný zbor a komorný orchester
  2016 45' 20''
  TEXT: Pavol Smolík
  OBSADENIE: s, t, br, b, CM, orch: fl, ob, cl, fg, tr, tp, cmp, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert

  pre organ a orchester
  1982 10' 50''
  OBSADENIE: org, orch
 • Koncert

  pre husle a orchester
  2005 17' 40''
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert

  pre klavír a orchester
  2012 26' 30''
  OBSADENIE: pf, orch
 • Koncert

  pre kontrabas a orchester
  2014 20' 40''
  OBSADENIE: cb, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Koncert

  pre flautu (altovú flautu, pikolu), bicie nástroje a orchester
  1983 10' 50''
  OBSADENIE: fl (fla, flp), bat, orch
 • Koncert

  pre dve pozauny a orchester
  2012 18' 40''
  OBSADENIE: 2tn, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Slávnostné fanfáry

  pre tri trúbky, bicie nástroje a organ
  2008 3' 35''
  OBSADENIE: 3tr, bat, org
 • sólový nástroj
 • Miniatúry

  pre violončelo
  1977 4' 25''
  OBSADENIE: vc
 • Miniatúry

  pre violu
  1977 4' 10''
  OBSADENIE: vl
 • Dve časti

  pre čembalo
  1981 2' 42''
  OBSADENIE: cmb
 • Chorál, prelúdium a fúga

  pre akordeón
  1981 7' 25''
  OBSADENIE: ac
 • Fantázia

  pre husle sólo
  1982 4' 35''
  OBSADENIE: vn
 • Sonáta

  pre akordeón
  1985 15' 25''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • Miniatúry

  pre gitaru
  1995 6' 20''
  OBSADENIE: gui
 • Obrázky

  pre akordeón
  2010 25' 45''
  OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta

  pre klavír
  1975 OBSADENIE: pf
 • Sedem prelúdií

  pre klavír
  1984 7' 27''
  VYDAVATEĽ: Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Slovenské koledy a vianočné piesne

  pre štvorručný klavír
  2000 25'
  VYDAVATEĽ: Verbum
  OBSADENIE: pf4m
 • Slovenské ľudové piesne

  v úprave pre štvorručný klavír
  2006 21' 30''
  OBSADENIE: pf4m
 • PM

  pre klavír
  2007 2' 26''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Fresky

  pre štvorručný klavír
  2009 14' 15''
  VYDAVATEĽ: Verbum
  OBSADENIE: pf4m
 • Sonáta

  pre klavír štvorručne
  2013 15' 05''
  OBSADENIE: pf4m
 • dva nástroje
 • Duo

  pre violu a violončelo
  1977 5' 25''
  OBSADENIE: vl, vc
 • Suita

  pre kontrabas a klavír
  1977 8' 55''
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta

  pre trúbku a klavír
  1979 10' 55''
  OBSADENIE: tr, pf
 • Allegro

  pre trúbku a klavír
  1980 3' 15''
  OBSADENIE: tr, pf
 • Sonáta

  pre klarinet a klavír
  1980 15' 10''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: cl, pf
 • Dve skladby

  pre violu a klavír
  1984 5' 45''
  OBSADENIE: vl, pf
 • Prelúdium a Vivace

  pre pozaunu a klavír
  1984 4' 30''
  OBSADENIE: tn, pf
 • Sonáta

  pre pozaunu a klavír (sláčikový orchester)
  1987 1987, rev. 1993, 10' 05''
  OBSADENIE: tn, pf/archi
 • Dva obrazy

  pre violončelo a klavír
  1992 4' 40''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Canzona

  pre husle a klavír
  1999 3' 10''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína

  pre violončelo a klavír
  2000 5' 20''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Sonatína

  pre husle a klavír
  2000 7' 05''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre violončelo a klavír
  2006 3' 15''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Partita

  pre dve gitary
  2007 11' 05''
  OBSADENIE: 2gui
 • Sonáta

  pre dva klavíry
  2009 18' 10''
  OBSADENIE: 2pf
 • Sonáta

  pre flautu a klavír
  2009 19' 50''
  OBSADENIE: fl, pf
 • Sonáta

  pre fagot a klavír
  2010 17' 55''
  OBSADENIE: fg, pf
 • Sonatína

  pre trúbku a klavír
  2011 12' 40''
  OBSADENIE: tr, pf
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  2013 14' 45''
  OBSADENIE: vc, pf
 • tri nástroje
 • Sláčikové trio

  pre husle, violu a violončelo
  1976 10' 55''
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Rozhovory

  pre tri akordeóny
  2009 13' 30''
  OBSADENIE: 3ac
 • Sonata da camera

  pre flautu, violončelo a klavír
  2016 8' 05''
  OBSADENIE: fl, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Miniatúry

  pre Quattro soli da camera
  1983 5' 45''
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc
 • Kvarteto

  pre husle, violu, violončelo a klavír
  1986 12' 20''
  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
 • Hry

  pre štyri klavíry
  2009 6' 40''
  OBSADENIE: 4pf
 • Musica per la famiglia

  pre flautu, dvoje huslí a violončelo
  2014 7' 10''
  OBSADENIE: fl, 2vn, vc
 • Tri časti

  pre sláčikové kvarteto
  2014 6' 55''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  zo slovenských ľudových piesní
  1976 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Concertinko

  pre klavír a sláčikové kvarteto
  2014 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Štyri slovenské ľudové piesne z Liptova

  pre barytón a dychové kvinteto
  1978 10' 05''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: br, fl, ob, cl, fg, cr
 • Omša

  pre barytón, jednohlasý mužský zbor, tri trúbky a tympany
  1979 18' 26''
  OBSADENIE: br, CM, 3tr, tp
 • Stabat Mater

  pre barytón a lesný roh
  1979 14' 15''
  OBSADENIE: br, cr
 • Tri piesne

  pre barytón a sláčikové trio
  1979 6' 45''
  TEXT: Š. Strážay
  OBSADENIE: br, vn, vl, vc
 • Dve slovenské ľudové piesne zo Starej Bystrice

  pre barytón a sláčikové trio
  1984 4' 35''
  OBSADENIE: br, vn, vl, vc
 • Päť kolied

  pre spev (barytón) a komorný súbor
  2003 8' 55''
  OBSADENIE: br, fl, cl, 2vn, vl, vc
 • Päť kolied

  pre spev (barytón) a rôzne nástroje
  2003 5' 40''
  OBSADENIE: br, tr, vl, vc, cb, tno, trg, clv, son
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Päť piesní

  pre barytón a klavír
  1978 12' 25''
  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: br, pf
 • Tri piesne

  pre soprán a klavír
  1990 8' 15''
  TEXT: D. Hivešová
  OBSADENIE: s, pf
 • Piesne pre deti

  2007 16' 50''
  TEXT: K. Mikolášová
  OBSADENIE: vb, pf
 • Slovenské ľudové piesne

  pre spev a klavír
  2008 17' 15''
  VYDAVATEĽ: Žilinská univerzita
  OBSADENIE: v, pf
 • Požehnaná zem

  Cyklus piesní pre barytón a klavír
  2010 18' 15''
  TEXT: J. Tóth
  OBSADENIE: br, pf
 • Štyri piesne

  pre tenor a klavír
  2014 9' 50''
  TEXT: Jozef Moser-Maložina
  OBSADENIE: t, pf
 • Tri dvojspevy

  pre soprán, bas a klavír
  2014 10' 25''
  TEXT: Karol Wojtyla
  OBSADENIE: s, b, pf
 • 77 slovenských ľudových piesní

  2015 OBSADENIE: v, pf
 • Deťom

  pre spev a klavír
  2015 38' 08''
  OBSADENIE: vb, pf
 • Úvahy

  pre hlas a klavír
  2015 52' 50''
  TEXT: Štefan Bučko
  OBSADENIE: vm, pf
 • sólový hlas (hlasy) a organ
 • Litánie k blahoslavenej Panne Márii

  dominikánske
  2012 14' 10''
  OBSADENIE: v/t, org
 • inštruktívne
 • Tri časti

  pre klarinet in Es a klavír
  1977 3' 30''
  OBSADENIE: clp, pf
 • Päť prednesov

  pre nástroj v ladení C, B alebo F a klavír
  1986 5' 15''
  OBSADENIE: fld/cl/cr, pf
 • Prázdninová suita

  pre troje huslí
  1988 7' 10''
  OBSADENIE: 3vn
 • Desať kolied

  pre spev a klavír
  1993 10' 45''
  OBSADENIE: vb, pf/pf4m
 • Rondo

  pre štvorručný klavír
  1995 2' 35''
  OBSADENIE: pf4m
 • Letné ráno

  1998 OBSADENIE: 2vc, pf
 • Sonatína

  pre štvorručný klavír
  2000 4' 20''
  VYDAVATEĽ: Verbum
  OBSADENIE: pf4m
 • Sonata da camera

  pre dvoje huslí a violončelo
  2005 5' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vc
 • Sonatína

  pre zobcovú flautu (hoboj) a klavír
  2005 5' 50''
  OBSADENIE: fld/ob, pf
 • Suita

  pre sláčikové kvarteto
  2006 10' 15''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Svitanie

  pre dve violončelá a klavír
  2006 3' 40''
  OBSADENIE: 2vc, pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre violončelový súbor
  2006 2' 05''
  OBSADENIE: Xvc
 • Nálady

  pre troje huslí
  2007 6'
  OBSADENIE: 3vn
 • Scherzino

  pre klarinet a klavír
  2007 2' 15''
  OBSADENIE: cl, pf
 • Concertino

  pre husle a klavír
  2008 11' 30''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Tri časti

  pre sláčikové trio
  2008 6' 45''
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Concertino č. 1

  pre troje huslí a klavír
  2009 12' 10''
  OBSADENIE: 3vn, pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre klavír
  2009 2' 03''
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  pre altový saxofón a klavír
  2011 15' 55''
  OBSADENIE: sxa, pf
 • Skice

  pre fagot a klavír
  2011 12' 15''
  OBSADENIE: fg, pf
 • Concertino č. 2

  pre troje huslí a klavír
  2012 14'
  OBSADENIE: 3vn, pf
 • Drobnosti

  pre klavír
  2013 15' 30''
  VYDAVATEĽ: Verbum
  OBSADENIE: pf
 • Skladbičky

  pre klavír
  2013 16' 37''
  OBSADENIE: pf
 • Skladbičky

  pre husle alebo klarinet a klavír
  2013 21' 43''
  OBSADENIE: vn/cl, pf
 • Skladbičky

  pre violončelo a klavír
  2014 39' 58''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Skladbičky

  pre štvorručný klavír
  2014 30' 41''
  OBSADENIE: pf4m
 • Päť miniatúr

  pre desať huslí
  2015 9' 45''
  OBSADENIE: 10vn
 • Tri obrázky

  pre dvoje huslí a klavír
  2015 8' 25''
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • zborové
 • Veľký piatok: slávenie utrpenia a smrti Pána

  2015 40' 30''
  OBSADENIE: spk, t, b, CM
 • Zelený štvrtok: omša na pamiatku Pánovej večere

  2015 13'
  OBSADENIE: spk, t, b, CM
 • miešaný zbor
 • Zdravas

  1987 1' 25''
  OBSADENIE: CM
 • Poďte ku mne všetci

  1989 2' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: b, CM
 • Narodenie

  pre miešaný zbor (Lk 2, 1 – 14)
  1991 4' 55''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Zvestovanie

  pre miešaný zbor (Lk 1, 26 – 39)
  1991 5' 05''
  OBSADENIE: CM
 • Štyri koledy

  pre miešaný zbor
  1994 6' 10''
  OBSADENIE: CM
 • Oslavujte Pána

  1998 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Pašie podľa Jána

  (malé) pre tenor, bas, recitátora a miešaný zbor
  1998 23' 20''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: t, b, spk, CM
 • Kyrie

  pre miešaný zbor
  2001 1' 05''
  OBSADENIE: CM
 • Pašie podľa Lukáša

  (malé) pre rozprávača, tenor, bas a miešaný zbor
  2003 26' 30''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: spk, t, b, CM
 • Pašie podľa Marka

  (malé) pre tenor, bas, hovorenú postavu a miešaný zbor
  2003 20' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: t, b, spk, CM
 • Pašie podľa Matúša

  (malé) pre rozprávača, tenor, bas a miešaný zbor
  2005 19' 15''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: spk, t, b, CM
 • Litaniae ad Sancto Josepho

  pre miešaný zbor
  2006 2' 45''
  OBSADENIE: CM
 • Missa brevis

  pre miešaný zbor
  2006 8' 20''
  OBSADENIE: CM
 • Päť kolied

  pre miešaný zbor
  2007 9' 10''
  OBSADENIE: CM
 • Stabat

  pre miešaný zbor
  2008 2' 40''
  OBSADENIE: CM
 • Osem zborov

  podľa textov sv. sestry Faustíny
  2010 34' 25''
  TEXT: Svätá Faustína
  OBSADENIE: CM
 • Koledy

  pre miešaný zbor
  2015 9' 50''
  OBSADENIE: CMa
 • Missa brevis II.

  pre miešaný zbor
  2015 8' 40''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Slovenské ľudové piesne

  v úprave pre miešaný zbor
  2015 4' 55''
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Ave

  pre mužský zbor
  2002 1' 40''
  OBSADENIE: CMa
 • Žíznim

  pre mužský zbor
  2002 2' 25''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CMa
 • Missa brevis

  pre mužský zbor
  2010 9' 45''
  OBSADENIE: CMa
 • Stabat Mater

  pre mužský zbor
  2010 5' 10''
  OBSADENIE: CMa
 • Tri slovenské ľudové piesne

  v úprave pre mužský zbor
  2014 6' 30''
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Vianočná omša

  pre miešaný zbor a organ (komorný orchester a organ)
  1988 14' 25''
  OBSADENIE: CM, org/orch, org
 • Missa brevis

  pre dievčenský zbor a klavír
  1999 11' 25''
  OBSADENIE: CF, pf
 • Magnificat

  pre miešaný zbor a dve gitary
  2007 5' 10''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM, 2gui
 • Modlitba

  pre tri trúbky, miešaný zbor a organ
  2008 3' 50''
  OBSADENIE: 3tr, CM, org
 • zbor a klavír
 • Anima Christi

  pre miešaný zbor a klavír
  2016 4' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM, pf
 • Missa brevis

  pre detský zbor a klavír
  2016 10' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Konštantín a Metod

  Malé oratórium pre recitátora, sóla, miešaný zbor, 2 trúbky, 3 pozauny a organ
  1985 34' 55''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: spk, t, b, CM, 2tr, 3tn, org
 • Peter – prvý z dvanástich

  Oratórium podľa evanjelií pre recitátora, sóla, miešaný zbor, 2 trúbky, 2 pozauny a organ
  1985 49' 15''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: spk, t, b, CM, 2tr, 2tn, org
 • Mária a Jozef

  Spievaný príbeh o narodení Pána pre sóla, miešaný zbor, 2 trúbky, 2 pozauny a organ
  1987 38'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, 2tr, 2tn, org
 • Súd

  Príbeh z Nového zákona pre sóla, miešaný zbor a organ (orchester a organ)
  1988 4' 45''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: t, CM, org/orch, org
 • Rekviem

  pre sóla, dva miešané zbory a organ (organ a sláčikový orchester, organ a orchester)
  1989 38' 45''
  OBSADENIE: s, a, t, b, 2CM, org/org, archi; org, orch
 • Stabat mater

  pre sóla, miešaný zbor a organ (orchester)
  1990 38' 30''
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, org/orch
 • Omša

  pre sóla, miešaný zbor a organ
  1993 27' 40''
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, org
 • Te Deum

  pre sóla, dva miešané zbory a organ
  1998 33' 55''
  OBSADENIE: s, a, t, b, 2CM, org
 • Missa solemnis

  pre sóla, miešaný zbor a organ
  2007 42' 10''
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, org
 • Magnificat

  pre soprán, mužský zbor, 2 organy, 2 trúbky, pozaunu a bicie
  2009 13' 05''
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, CMa, 2org, 2tr, tn, trg, clv, cmp
 • Šesť kantát na texty Zjavenia apoštola Jána

  pre sóla, miešaný zbor a organ
  2010–2015 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, org
 • Staroslovienska omša

  pre sóla, jednohlasný a miešaný zbor, komorný súbor a organ
  2012 35'
  OBSADENIE: s, a, t, b, V, CM, tr, cr, cl, fg, org
 • Žalm 50 – Miserere mei, Deus

  pre tenor, dva miešané zbory, mužský zbor a organ
  2014 13' 40''
  OBSADENIE: t, 2CM, CMa, org

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MATEJOVÁ, Miriam: Pavol Krška – tvorba pre klavír
  2016 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2016, s. 84–94
 • DUTKOVÁ, Ľubomíra: Pavol Krška – osobnosť a dielo
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 366–375
 • PUCHELOVÁ, Ľubomíra: Osobnosť Pavla Kršku a jeho zborová tvorba
  2012 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 10, 2012
  (rod. Kurtulíková)
 • BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (2)
  2009 Adoramus Te roč. 12, 2009, č. 3, s. 25–34
 • BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (1)
  2009 Adoramus Te roč. 12, 2009, č. 2, s. 25–31
 • SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Krška
  1999 K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 21–22
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 5
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 9
 • ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  V znamení mladých
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 12
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 13
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Jubilujúci Peter Michalica
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 12
 • BÁZLIK, Michal: Portrét Pavla Kršku
  2015 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 12, 2015, č. 1, s. 12-13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • GRAJCÁROVÁ, Zuzana: Sv. Konštantín a Metod očami mladých umelcov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 6
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Pavol Krška
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 17, s. 5

Diskografia

 • Foto: Pavol Krška : Liturgické spevy na Zelený štvrtok a Veľký piatok PAVOL KRŠKA : LITURGICKÉ SPEVY NA ZELENÝ ŠTVRTOK A VEĽKÝ PIATOK
  2016 CD – Pavlík Records
  1. Pavol Krška: Zelený štvrtok: omša na pamiatku Pánovej večere
   Ján Demko (spk), Juraj Lipka (t), Martin Konštiak (b), Chrámový spevácky zbor La Famiglia, Barbora Brosová Lipková (dir.)
  2. Pavol Krška: Veľký piatok: slávenie utrpenia a smrti Pána
   Ján Demko (spk), Juraj Lipka (t), Martin Konštiak (b), Chrámový spevácky zbor La Famiglia, Barbora Brosová Lipková (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2016 za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby
 • Cena Žilinského samosprávneho kraja
  2011
 • Cena Fra Angelico
  2003

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Krška: Koncert
  pre kontrabas a orchester
  9. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Roman Patkoló (cb), Štátny komorný orchester Žilina, Lukáš Pohůnek (dir.)
 • Pavol Krška: Fantázia
  pre husle sólo
  10. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Portrét Pavla Kršku, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rozália Tomášková (vn)
 • Pavol Krška: Chorál, prelúdium a fúga
  pre akordeón
  10. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Portrét Pavla Kršku, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Ochodnický (ac)
 • Pavol Krška: Tri piesne
  pre soprán a klavír
  10. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Portrét Pavla Kršku, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michaela Kubištelová (s), Klaudia Kosmeľová (pf)
 • Pavol Krška: Koncert
  pre klavír a orchester
  12. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Pavol Krška: Veľkomoravská predohra
  6. 7.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cyrilometodské dni, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Pavol Krška: Drobnosti
  pre klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Pavol Krška: Concertino č. 2
  pre troje huslí a klavír
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave
 • Pavol Krška: Cyril a Metod
  Opera-oratórium v dvoch dejstvách a šiestich obrazoch
  5. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kundlák (t), Ján Galla (b), Ján Babjak (t), František Balún (br), Daniel Čapkovič (br), Chorus Salvatoris, Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Metropolitný orchester Bratislava, Pavol Tužinský (dir.)
 • Pavol Krška: Malá suita
  pre altový saxofón a klavír
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Joanna Martynus (sxa), Jarosław Pawłowski (pf)
 • Pavol Krška: Slávnostná predohra
  20. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Pavol Krška: Magnificat
  pre miešaný zbor a dve gitary
  3. 3.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sobášny palác, Bytča, SK
  INTERPRETI: OMNIA, Ondrej Veselý (gui), Šimon Švidraň (gui), Monika Bažíková (dir.)
 • Pavol Krška: Magnificat
  pre soprán, mužský zbor, 2 organy, 2 trúbky, pozaunu a bicie
  16. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Barbory, Žilina, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Marián Muška (org), Štefan Ternóczky (org), Štefan Sedlický (dir.)
 • Pavol Krška: Rozhovory
  pre tri akordeóny
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Akordeónové trio ZUŠ Rajec
 • Pavol Krška: PM
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Pavol Krška: Symfónia
  26. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Pavol Krška: Stabat mater
  pre sóla, miešaný zbor a organ (orchester)
  2. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert na pamiatku zosnulých, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
 • Pavol Krška: Rekviem
  pre sóla, dva miešané zbory a organ (organ a sláčikový orchester, organ a orchester)
  31. 10.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Pavol Krška: Sedem prelúdií
  pre klavír
  11. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Gajan (pf)
 • Pavol Krška: Koncert
  pre flautu (altovú flautu, pikolu), bicie nástroje a orchester
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Libor Cabejšek (bat), Štátny komorný orchester Žilina
 • Pavol Krška: Pocta Michelangelovi
  pre dychové kvinteto a sláčikové nástroje
  12. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Pavol Krška: Miniatúry
  pre Quattro soli da camera
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Pavol Krška: Sonáta
  pre klarinet a klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Pavol Krška: Drobnosti
  pre klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Pavol Krška: Sonatína
  pre trúbku a klavír
  20. 3.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Racibórz, PL
  INTERPRETI: Michal Kozárik (tr)
 • Pavol Krška: Malá suita
  pre altový saxofón a klavír
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Joanna Martynus (sxa), Jarosław Pawłowski (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 06. 2018