Aktuálne

Hudobný život 1-2/2010

Spravodajstvo

Melos-Étos včera, dnes a zajtra
Rozhovor:

Marián Lejava: Na Slovensku sa začína vždy od nuly
Skladba mesiaca:  Milij Balakirev: Tamara
Jazz: Pat Metheny - Orchestrion bola výzva
Kapitoly z dejín jazzového klavíra VIII. - Chick Corea
Miniprofil: Eva Hornyáková
Čo počúva: Marko Škop

x