V dnešnej hudobnej dielni sa budeme venovať špecifickej improvizácii v speve, tzv. scatu. Scat je vokálnou obdobou inštrumentálnej improvizácie, v ktorej sa používajú rôzne zvukomalebné slabiky, útržky slov, alebo sa spieva zámerne bez artikulácie. S hlasom spevák pracuje ako s hudobným nástrojom bez použitia tradičnej textovej zložky. Pieseň On the Sunny Side of the Street od broadwayského hitmejkra 30. rokov Jimmyho McHugha som vybral preto, lebo jej obsah vyjadruje aktuálne zmeny v mojom živote a jej veselá melódia je pre mňa zosobnením novej, slnečnej životnej cesty. Text Dorothy Fieldsovej prináša jednoduchý recept na šťastný život: „Chodieval som v tieni so svojím smútkom na dlani, ale už sa nebojím, moje tápanie sa skončilo.“ Aj keď sa môže zdať, že je skladba harmonicky veľmi jednoduchá, budete prekvapení, koľko bohatstva skrýva tých úžasne skomponovaných 32 taktov. V sóle som použil tradičnejšie postupy, ktoré sú súčasťou základného jazzového improvizačného jazyka. Som rád, že sa s vami môžem podeliť aj o inštruktážne video na youtubovom kanáli Hudobného centra.

Sólo v stredne pomalom tempe sa začína predtaktím a pokračuje stúpajúcou melodickou linkou, ktorej chromatický postup nahor vytvára napätie. To sa uvoľní v tónoch akordu D7 v 6. takte. Táto fráza je typickým príkladom vytvárania napätia a následného uvoľnenia. Druhá časť A obsahuje niekoľko silných melodických motívov, ktoré sú rozvinuté a obohatené veľmi tradičným jazzovým slovníkom. V 12. takte som použil tzv. blue note (tón Ais v akorde E7 b­ 9). Blue note je vlastne zväčšená kvarta, iným slovom tritonus, ktorý v jazzovej terminológii označujeme ako #11. Takto vytvorené napätie je udržiavané až do 14. taktu. V jazzovej tradícii sa často uplatňuje používanie mixolydickej stupnice so zvýšeným 4. stupňom (# 11), ak po ňom nasleduje dominantný tón (čistá kvinta), ako to je v 14. takte.
Bridge (B) sa začína energickým behom...

...pokračovanie článku a noty sóla nájdete v čísle 10/2020. Teraz aj v PDF tu.

VIDEO k tejto dielni nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=7pS2oYaw4SU

Podklad k tejto dielni tu: https://www.youtube.com/watch?v=vhMSgQvLjew

Aktualizované: 08. 03. 2021
x