Straussova najradikálnejšia opera Elektra je azda najkrvavejším trhákom opernej literatúry a vo vyspelom opernom svete patrí táto jednoaktovka na motívy známej antickej drámy k najhrávanejším operám vôbec. Na Slovensku ju mohli diváci vidieť pred vyše štyridsiatimi rokmi (!) v Opere SND, ak opomenieme koncertné stvárnenie v Slovenskej filharmónii vo februári 2017. Pôsobivú inscenáciu s nezabudnuteľnou Elenou Kittnarovou v titulnej postave režíroval v r. 1980 Miroslav Fischer, hudobne ju naštudoval Tibor Frešo. Elektru nedávno priniesol do Štátnej opery v Hamburgu Dmitri Tcherniakov, ktorého inscenácie sa vyznačujú radikálnou dramaturgiou a psychologicky minucióznym vedením postáv. Operu v prominentnom obsadení naštudoval Kent Nagano.

Posledná premiéra Elektry v Hamburgu sa datuje do 70. rokov. V inscenácii Augusta Everdinga a Karla Böhma sa popri Birgit Nilssonovej zaskveli i Astrid Varnay ako Klytämnestra a Leonie Rysanek v postave Chrysothemis. Inscenácia zaznamenala 160 predstavení a repertoár opustila až v júni 2016. Po piatich rokoch bol však pre Hamburčanov najvyšší čas na nové naštudovanie. Inscenačný tím a taktovka šéfdirigenta Kenta Nagana sa mali stať zárukou toho, že nová inscenácia bude minimálne taká ikonická ako tá minulá.

Príbeh Elektry situoval Dmitri Tcherniakov do prostredia veľkoburžoáznej vily z konca 19. storočia. Luxusný interiér s vysokými stropmi, knižnicou a všakovakými nevkusnými suvenírmi by sme mohli nájsť na petrohradskom Nevskom prospekte, ale aj v jednej z exkluzívnych hamburských štvrtí. Tcherniakov sa tak svojou scénografiou prihlásil k Hofmannsthalovej a Straussovej intencii vyžadujúcej inscenáciu bez akéhokoľvek antického lokálneho koloritu. Sprítomňovanie rodinných tragédií, ktorých explozívny potenciál korení hlboko v psychike dramatických postáv, je Tcherniakovou obľúbenou témou. Príčiny takto koncipovanej dramatickej zápletky efektne odhalil už aj v skorších inscenáciách Jej Pastorkyne, Péllea a Melisandy, Cárskej nevesty či ostatne v minuloročnej bayreuthskej inscenácii Blúdiaceho Holanďana (HŽ 9/2021). Aj emocionálna a psychická tiaž jeho hamburskej Elektry pramení v nešťastnej minulosti. Kedysi bola svedkom toho, ako jej matka Klytämnestra zabila s milencom Aeghistom otca Agamemnona. Mŕtveho otca si Elektra uctieva tak, že si vypchá jeho oblek vankúšmi sťaby bábku v životnej veľkosti. Na stole porozostavuje hojdacie koníky a hračkárske plyšové psy na baterky v momente, keď „zaštekajú“ klarinety v orchestrisku. Na Elektriných infantilnostiach sa zabáva Klytämnestra so spoločníčkami, okázalo ju ohovárajúc pri čaji v salóne. Džavot hysterických starých žien (Tcherniakov má slabosť pre tento typ postáv) dopĺňa psychotickú atmosféru domácnosti Klytämnestry v červenom župane a s rozstrapatenými šedivými vlasmi ovešanú hrubými náhrdelníkmi a prsteňmi s nevkusne veľkými kameňmi. Aj epizodický Aeghist pôsobí v štrikovanej veste a s napomádovanými vlasmi ako slizký čudák. Tradične naivná Chrysothemis, ktorá na rozdiel od Elektry netúži...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 03/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 20. 04. 2022
x