Aká je „hudba sveta“ dnes? Je skôr prostredím žánrových a teritoriálnych prepojení alebo poskytuje priestor aj tradičnej hudbe? Odpovede ponúka každý rok aj World Music Festival Bratislava, najvýznamnejší festival world music na Slovensku, ktorý už sedem rokov intenzívne pracuje nielen pre slovenské publikum ale aj pre hudobníkov. Dováža hudbu „odinakiaľ“ a tú našu posiela do sveta. Aj takto sa napĺňa význam nejasného spojenia, ktoré azda najlepšie vystihuje neustály pohyb, doslova naprieč planétou. Na naše otázky odpovedali: JARMILA VLČKOVÁ, riaditeľka World Music Festival Bratislava a zakladateľka platformy WOMUSK a hudobný publicista VLADIMÍR POTANČOK, porotca World Music Charts Europe.

  • Príbeh „vzniku“ world music je celkom známy, spomínam si na legendu, že značka bola vymyslená z pragmatických dôvodov niekedy v 80. rokoch, aby sa určitý tovar na pultoch CD shopov dal zaradiť do jednej skupiny a ľahšie komunikoval so zákazníkmi. Ako sa však za viac než 30 rokov menil obsah tohto pojmu, ktorý sa z obchodnej značky pre „hudbu odinakiaľ“ medzičasom stal už odborným termínom?

VP: Táto legenda je založená na skutočných udalostiach, no obávam sa, že ich účastníci by sa po rokoch najradšej už od toho výrazu dištancovali. Vypustili z fľaše džina, ktorému musia teraz sami slúžiť, a keď na niektorej z odborných konferencií, ktoré bývajú sprievodnými udalosťami rôznych festivalov a veľtrhov, nejaký nováčik položí túto „zakázanú otázku“ (Ako by ste definovali world music?), zvyčajná reakcia znie – na túto otázku nebudeme odpovedať, lebo by sme tu boli do rána. Možno pôvodne išlo o nápad predstaviť „hudbu odinakiaľ“, problém však je, že to „odinakiaľ“ má každý niekde inde. Zatiaľ čo nám neznie náš hudobný folklór, s ktorým vyrastáme odmalička a obklopuje nás zo všetkých strán, nejako exoticky, a preto upíname svoj zrak a uši na Balkán, Afriku či Latinskú Ameriku, pre obyvateľa Britských ostrovov je hudobnou exotikou aj slovenská či poľská tradičná hudba. Druhý háčik je v tom, že za tie desaťročia sa hranice world music naozaj otvorili doširoka a touto nálepkou sa označujú nové terénne nahrávky čistého hudobného folklóru, vidieckeho aj mestského, ako aj dôkladne vyprodukované fúzie etno hudby s jazzom, rockom, elektronikou či hip hopom, alebo vydania archívnych nahrávok spred mnohých desaťročí.

V posledných rokoch (možno aj pod vplyvom politickej korektnosti) sa dokonca objavujú tendencie termín world music nahradiť iným, „modernejším“ výrazom – pozri premenovanie kategórie Best World Music Album na Grammy, ktorá sa v roku 2020 zmenila na Best Global Music Album. Myslím si však, že takéto premenovanie u nás na Slovensku alebo v strednej Európe zatiaľ nehrozí, keďže sme si nestihli zvyknúť poriadne ani na ten pôvodný termín.

  • Predpokladám, že k tomuto terminologickému problému sa však musí nejako postaviť organizátor festivalu, v ktorého názve je world music. Takže ako ste si vy určili rámec toho, čo uvádzate, resp. hranice toho, čo už hrať nechcete?

JV: Názov festivalu sme hľadali dlho a ťažko. Tým, že termín world music nie je presne definovaný, rozhodla som sa, že to využijeme a vytvorili sme si vlastné hranice, so širokým spektrom hudby. Prvým kritériom je kvalita, musíme byť presvedčení, že ide o projekty, ktoré majú potenciál zaujať nielen slovenské publikum a priniesť nové pohľady – ak ide o zahraničné kapely. V prípade slovenských hudobníkov zas o tom, že sa budú vedieť presadiť v zahraničí, ukázať rozsah a rozmanitosť slovenskej hudobnej scény. Druhé kritérium je – hudba by mala byť inšpirovaná tradičnou hudbou, nástrojmi, ale s nejakou zaujímavou pridanou hodnotou. Napríklad moderným prístupom, aranžmánmi, ktoré zohľadňujú 21. storočie prepájaním s inými žánrami, inštrumentáciou, či tým, že oslovujú moderné obecenstvo. V praxi to znamená, že na našom festivale môžete vidieť hudobníkov od Latinskej Ameriky po Áziu, od čistého folklóru cez jazz až po fúzie s elektronikou.

 

Pokračovanie článku nájdete v čísle 07-08/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 15. 08. 2022
x