Foto: Criss Cross Europe

Criss Cross Europe, je projekt európskych jazzových scén, vytvárajúci platformu pre medzinárodné účinkovanie hudobníkov i regionálnych jazzových zoskupení, s cieľom umožniť mladým jazzmanom nadobudnúť skúsenosti aj za hranicami ich domovských krajín. Je pokračovaním projektu Jazz Plays Europe, ktorý od roku 2007 inicioval medzinárodnú hudobnú spoluprácu a pomáhal mladým jazzovým hudobníkom nadobúdať skúsenosti na medzinárodnej jazzovej scéne.

Projekt niekoľkých európskych jazzových scén spája na domácich pódiách etablovaných, no navzájom neznámych hudobníkov, ktorých úlohou je počas troch dní zostaviť a naštudovať repertoár koncertu pozostávajúci z ich vlastných autorských kompozícií. Program umelci následne prezentujú na jesennom koncertnom turné zahŕňajúcom všetky participujúce krajiny.

V roku 2016 sa do projektu zapája šesť európskych krajín – popri Slovensku, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a Nemecko. Slovenskú scénu bude tentokrát  reprezentovať Pavel Morochovič.

Zo Slovenska sa v uplynulých rokoch na projekte zúčastnili:
Michal Bugala (2015)
Nikolaj Nikitin (2014)
Ľuboš Šrámek (2013)
Štefan „Pišta“ Bartuš (2012, Jazz Plays Europe)
Radovan Tariška (2011, Jazz Plays Europe)
Roman Jánoška (2010, Jazz Plays Europe)

Partneri projektu:
Jazzclub Unterfahrt (Nemecko)
JazzLab Series (Belgicko)
Jazzus (Francúzsko)
music:LX (Luxembursko)
Muzieklab Brabant (Holandsko)
Hudobné centrum (Slovensko)

Viac informácií na crisscrosseurope.eu

Aktualizované: 11. 05. 2020
x