Foto: Minstrel

Na projekte Európskej komisie sa podieľa 12 kultúrnych organizácií z 11 európskych štátov:

Grécko (líder projektu), Slovensko, Poľsko, Rakúsko, Cyprus, Belgicko, Slovinsko, Česká republika, Portugalsko, Chorvátsko a Lotyšsko.

Hlavným cieľom tohto viacročného projektu bolo vytvoriť podmienky nevyhnutné pre výmenu prezentáciu európskej hudby rozmanitých žánrov a hudobníkov - skladateľov a interpretov prostredníctvom spolupráce európskych hudobných centrier.

Všeobecnejším zámerom je propagácia rozmanitosti európskej hudby v širšom rámci, ktorý vytvára príslušná konvencia UNESCO.

Časťou projektu bolo výročné stretnutie IAMIC v Bratislave v r. 2013, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s festivalom Melos-Étos a Svetovými dňami hudby ISCM. Hlavným hosťou festivalu bola fínska skladateľka Kaija Saariaho. Jej návšteva v Bratislave, diskusie s členmi IAMIC, ako aj stretnutia s umelcami a slovenskou hudobnou komunitou sú dokumentované vo filme Melos-Ethos 2013.

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x