Foto: Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy

Hudobné centrum sa rozhodlo od januára 2023 cyklus koncertov Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy prerušiť na neurčito.

K rozhodnutiu pozastaviť Nedeľné matiné došlo z viacerých dôvodov. Klavír, ktorý je momentálne v GMB, už bohužiaľ, nie je použiteľný pre koncertné účely, z tohto dôvodu by boli možnosti dramaturgie koncertov veľmi obmedzené.
Už štyri roky organizuje HC nový formát regionálnych festivalov klasickej hudby Pro musica nostra, v rámci ktorých odznie každý rok 30-40 koncertov na osobitých miestach v rozličných regiónoch Slovenska, kde by inak v súčasnosti klasická hudba neznela, resp znela minimálne. V aktuálnej finančnej situácii nie sme v HC schopní pokračovať v paralelnej organizácii Pro musica nostra po Slovensku i Nedeľných matiné v Bratislave. 

V prospech regiónov prispel aj fakt, že sa Hudobnému centru nepodarilo nájsť finančne únosnú formu spolupráce s GMB ani alternatívny vhodnejší priestor a partnera s dostatočným spolufinancovaním, ktoré by umožňovalo organizovanie Nedeľných matiné.

V neposlednom rade sme zobrali do úvahy aj neporovnateľnosť ponuky pokiaľ ide o počty koncertov klasickej hudby v rámci hlavného mesta a ďalších regiónov Slovenska, záujem aj návštevnosť, ktoré hovoria jednoznačne v prospech regiónov.

V prípade obnovenia cyklu vás budeme informovať na našej webstránke www.hc.sk a profiloch Hudobného centra na sociálnych sieťach.

 

Takmer päťdesiatročná tradícia nedeľných koncertov ponúka poslucháčom umelecký zážitok na vysokej úrovni. Komorná hudba od starej až po súčasnú ožíva v interpretácii tých najlepších slovenských i zahraničných umelcov. Nenechajte si ujsť strhujúce výkony v rámci cyklu komorných koncertov a recitálov v atraktívnych priestoroch galérie, koncertnej sieni Mirbachovho paláca, ktoré už po dlhé roky obohacujú hudobný života hlavného mesta. Koncerty realizuje Hudobné centrum v spolupráci s Galériou mesta Bratislava.

Cyklus nedeľných matiné prebieha od začiatku septembra do konca júna každú nedeľu s výnimkou štátnych sviatkov so začiatkom vždy o 10.30 h.

 

Kontakt
tel.: +421 220470260
e-mail: mirbach@hc.sk

 

Predaj vstupeniek
utorok – sobota od 11:00 do 18:00 hod.
pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava

 

Rezervácia vstupeniek
vstupenky si môžete rezervovať v deň koncertu od 9.00 hod. 
tel.: +421 2 5443 1556

MIRBACHOV PALÁC

 

Aktualizované: 12. 02. 2024
x