Foto: Rok slovenskej hudby 2016

Na podnet Hudobného centra sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo vyhlásiť rok 2016 za Rok slovenskej hudby. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť slovenskú hudobnú kultúru v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Podobne ako v rokoch 1996 a 2006, aj teraz sa myšlienka Roka slovenskej hudby opiera o okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenskej hudobnej kultúry a stali sa jej piliermi.

Na prvom mieste treba spomenúť stodesiate výročie narodenia Alexandra Moyzesa (1906 – 1984) a Ľudovíta Rajtera (1906 – 2000), ale tiež spomienku na 80. výročie úmrtia Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936). Ďalšími jubilantmi roka 2016 sú napríklad skladatelia Zdenko Mikula (1916 – 2012), Ján Zimmer (1926 – 1993), Dušan Martinček (1936 – 2006), Ivan Parík (1936 – 2005), Ladislav Kupkovič (*1936), Vladimír Bokes (*1946), Vladimír Godár (*1956), Iris Szeghy (*1956), jazzový trubkár a dirigent Siloš Pohanka (1926 – 2011), etnomuzikológ Alexander Móži (1936 – 2008) a mnohí ďalší. V aktuálnom roku slávia výročie aj niektoré hudobné telesá a inštitúcie, ako napríklad Orchester ľudových nástrojov (40 rokov), Slovenský filharmonický zbor (70 rokov), Spevácky zbor slovenských učiteľov (95 rokov), pripomíname si tiež 90 rokov od prvého vysielania hudby v Slovenskom rozhlase. Rok slovenskej hudby 2016 však nie je len príležitosťou upozorniť na jubileá, ale predovšetkým priestorom na podčiarknutie bohatstva a pestrosti slovenskej hudby ako takej a na rozšírenie kultúrneho povedomia verejnosti o nej.

Organizátori koncertov a iných podujatí sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať v rámci Fondu na podporu umenia. Prehľad aktivít organizovaných v rámci Roka slovenskej hudby 2016 bude možné nájsť počas celého roka na spoločnom portáli RSH 2016 na stránkach Hudobného centra (www.hc.sk). Tu budú tiež k dispozícii na stiahnutie logá a vizuály Roka slovenskej hudby, ktoré budú organizátori koncertov používať na plagátoch a v rámci iných obrazových materiálov.

Veríme, že všetky koncertné, vydavateľské a propagačné aktivity v značnej miere prispejú k šíreniu našej hudobnej kultúry na Slovensku i v zahraničí, a Rok slovenskej hudby 2016 tak sprostredkuje návštevníkom podujatí to najlepšie z nášho skladateľského a interpretačného umenia.

Program

 

Aktualizované: 12. 02. 2024
x