• 1988 – 1994

    Konzervatórium v Bratislave (spev – Ružena Illenbergerová)

  • -

    kurzy starej hudby v Krieglachu a štúdium u Mariusa van Altena, Harryho van der Kampa, Sigiswalda Kuijkena

Pôsobila súčasne v niekoľkých významných českých komorných súboroch (Pražskí madrigalisti, Musica antiqua Praha a Cappella Musica Regialis), sólovo alebo v komornom obsadení spolupracovala so Sukovým komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou, SKO Bohdana Warchala. Hosťovala aj v Národnom divadle Praha v predstaveniach Castor et Pollux (J.P.Rameau) a Orfeo (C. Monteverdi). Pravidelne spoluúčinkuje v historických prevedeniach barokových opier čekých, nemeckých a talianskych skladateľov.

So súborom Musica Aeterna spievala pod taktovkou A. Parrota, F. Berniusa, J. Kleinbussinka a M. Gestera. Pôsobila aj v komornom súbore Camerata Bratislava (v spolupráci s ním a pod vedením dirigenta Jana Rozehnala realizovala niekoľko CD nahrávok). V 2009 účinkovala na BHS (v komornom programe Slovenské spevy). Nahráva pre Slovenský rozhlas i ďalšie nahrávacie spoločnosti (Slovart, Dynamic, Matou) a pravidelne účinkuje na festivaloch starej hudby. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby a s poprednými špecialistami na barokovú hudbu. Od roku 2010 je členkou uznávaného medzinárodného ensemblu VocaMe, zloženého zo špičkových interpretov starej hudby. 

V ostatnom čase sa ako členka súboru Quasars Ensemble venuje aj uvádzaniu diel súčasných slovenských a svetových skladateľov.

x