2019

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 12

2019

VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 9

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

2014

SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 21

2013

RUSÓ, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 9

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Záverečný koncert

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 24

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23 – 24

2012

REITTEREROVÁ, Vlasta: Quasars Ensemble - Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]

Harmonie, 2012, roč. 20, č. 8, s. 52

2012

RUSÓ, Vladimír: Dni starej hudby: Monteverdi a jeho doba

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 15 – 16

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

2011

KOLÁŘ, Robert: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 4

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Baroque minimal

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 2

2011

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 16 – 18

2011

CSERES, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 36 – 37

2010

UNGER, Pavel: BHS 2009 : Slovenské spevy

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

2009

JEMELKA, Martin: Novinky ze světa staré a duchovní hudby

Harmonie, 2009, roč. 17, č. 12, s. 38

2008

ZAGAR, Peter: Hľadanie výnimočnosti

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 4

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31

1999

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: IX. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

Žilinská Fatra opäť zažiarila mladosťou

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 7 – 8

1999

r: Miniprofil HŽ : Petra Noskaiová

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 12

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 9

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

 • 2014

  SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 21

 • 2013

  RUSÓ, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 9

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Záverečný koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 24

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23 – 24

 • 2012

  REITTEREROVÁ, Vlasta: Quasars Ensemble - Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]

  Harmonie, 2012, roč. 20, č. 8, s. 52

 • 2012

  RUSÓ, Vladimír: Dni starej hudby: Monteverdi a jeho doba

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 15 – 16

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Baroque minimal

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 2

 • 2011

  CSERES, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 36 – 37

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 16 – 18

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 4

 • 2010

  UNGER, Pavel: BHS 2009 : Slovenské spevy

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

 • 2009

  JEMELKA, Martin: Novinky ze světa staré a duchovní hudby

  Harmonie, 2009, roč. 17, č. 12, s. 38

 • 2008

  ZAGAR, Peter: Hľadanie výnimočnosti

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 4

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31

 • 1999

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: IX. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

  Žilinská Fatra opäť zažiarila mladosťou

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 7 – 8

 • 1999

  r: Miniprofil HŽ : Petra Noskaiová

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 5

x