• 2021

  IVAN HRUŠOVSKÝ : SLÁČIKOVÉ KVARTETÁ A ELÉGIA

  CD - Hudobné centrum HC 10053

  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  3. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka

   Petra Noskaiová (spk), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Michal Slamka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Anton Jaro, jr. (cb)

 • 2021

  ŠTEFAN FAJNOR : CYMBÁL A HUSLE, PIESNE

  CD - Hudobné centrum HC 10051

  1. Štefan Fajnor: Cymbál a husle

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b), Peter Pažický (pf)

  2. Štefan Fajnor: Nitra milá, Nitra!

   Peter Pažický (pf)

  3. Štefan Fajnor: Piesne Slovena

   Matúš Šimko (t), Peter Pažický (pf)

  4. Štefan Fajnor: Klenová, Klenová

   Petra Noskaiová (ms), Peter Pažický (pf)

  5. Štefan Fajnor: Nebanuvala bych, ej, kebych nemusela

   Petra Noskaiová (ms), Peter Pažický (pf)

  6. Štefan Fajnor: Sobotička, nedeľa

   Eva Šušková (s), Peter Pažický (pf)

  7. Štefan Fajnor: Oj, kúpže mi, šuhajko

   Eva Šušková (s), Peter Pažický (pf)

  8. Štefan Fajnor: Sobota, nedeľa

   Matúš Šimko (t), Jozef Kuchár (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  9. Štefan Fajnor: Zaľúbenec, Ta ma, Bože, ta ma

   Matúš Šimko (t), Jozef Kuchár (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  10. Štefan Fajnor: Horela lipka, horela

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  11. Štefan Fajnor: Mať moja, mať moja!

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

  12. Štefan Fajnor: Hoja, Ďuňďa, hoja!

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a)

  13. Štefan Fajnor: U zelenej rakyty

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a)

  14. Štefan Fajnor: Materinská reč v cudzine

   Eva Šušková (s), Marianna Gelenekyová (s), Petra Noskaiová (ms), Angelika Zajícová (a), Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b), Peter Pažický (pf)

  15. Štefan Fajnor: Sokoly a orly

   Matúš Šimko (t), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Peter Kollár (b)

 • 2020

  LUKÁŠ BORZÍK : SIGNUM MAGNUM

  CD - Pavlík Records PA 0184-2-131

  1. Lukáš Borzík: Credo

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Misericordia

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  3. Lukáš Borzík: Mysterium

   Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  4. Lukáš Borzík: Ave Maria

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  6. Lukáš Borzík: The Mystery

   Juraj Kuchar (t), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  7. Lukáš Borzík: Signum Magnum

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 2020

  SEQUENTIA

  CD - Hudobný fond

  1. Pavol Malovec: Musica per viola

   Peter Zwiebel (vl)

  2. Pavol Malovec: Agnus Dei

   Jana Pastorková (s), Boris Bohó (vc), Pavol Mucha (vc)

  3. Pavol Malovec: Victimae paschali laudes

   Petra Noskaiová (ms), Juraj Tomka (vn), Peter Zwiebel (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Pavol Malovec: Ave, maris stella

   Jana Pastorková (s), Juraj Tomka (vn), Pavol Mucha (vc)

  5. Pavol Malovec: Magnificat

   Hilda Gulyásová (s), Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Pavol Mucha (vc)

 • 2019

  NEW SLOVAK MUSIC 2012

  CD - Hudobný fond SF 01012131

  1. Ilja Zeljenka: Štruktúry

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Clarissima

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  3. Ivan Buffa: Organismi

   Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Petra Noskaiová (ms), Szymon Bywalec (dir.)

  4. Vladimír Bokes: Concertino, op. 88

   Quasars Ensemble, Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  5. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Ivica Gabrišová (fl), Martina Kuštárová (fl), Petra Lechtová (fl), Jakub Klögner (fl), Dominika Regešová (fl), Veronika Vitázková (fl)

  6. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 7

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Anton Steinecker: Sláčikové trio

   Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  9. Juraj Vajó: Nigun

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

  10. Michal Paľko: Ke’ara šel seder

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

 • 2013

  JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA

  CD - Pavlík Records PA 0121-2-131

  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)

   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)

  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá

   František Pergler (pf)

  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse

   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)

  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)

   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)

  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik

   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)

  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne

   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 2011

  QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC

  CD - Hevhetia HV 0057-2-331

  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Alexander Albrecht: Reue

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  5. Alexander Albrecht: Mein Herz

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2011

  VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS

  CD - Pavian Records PM0050-2

  • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

 • 2010

  RUSSIAN LULLABIES

  CD - Diskant DK 0132-2131

 • 2009

  VÁCLAV GUNTHER JACOB: MISSA DEI FILII

  CD - Supraphon SU 3971-2 231

  1. Václav Gunther Jacob: Dixit Dominus

   Barbora Sojková (s), Petra Noskaiová (a), Hasan El Dunia (t), Jaromír Nosek (b), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

  2. Valentin Rathgeber: Concerto in F, op. 19, č. 3

   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

  3. Václav Gunther Jacob: Missa Dei Filii

   Petra Noskaiová (a), Hasan El Dunia (t), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

  4. Valentin Rathgeber: Concerto in D, op. 6, č. 6

   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

  5. Valentin Rathgeber: Concerto in C, op. 19, č. 1

   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

  6. Václav Gunther Jacob: Vezirius Turcicus

   Tomáš Král (b), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)

 • 2008

  LAUDATE PUERI DOMINUM

  CD - Supraphon SU 3946-2 031

  1. Johann Caspar Ferdinand Fischer: Litaniae Beatae Marie Virginis

   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Ondrej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Capella reguia musicalis, Robert Hugo (dir.)

  2. Antonín Maschat: Jubilate apparenti Domino

   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Ondřej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Ivo Michl (b), Chlapecký sbor Pueri Gaudentes, Zdena Součková (zbm.), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)

  3. Vojtěch Pelikán: Missa Sancti Adalberti

   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Vojtěch Šafařík (b), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)

  4. Johann Ferdinand Richter: Magnificat

   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Ondřej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Ivo Michl (b), Chlapecký sbor Pueri Gaudentes, Zdena Součková (zbm.), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)

 • 2006

  FRANZ LISZT : VIA CRUCIS

  CD - AP projekt AP 0023-2-031

  1. Franz Liszt: Via crucis

   Jana Pastorková (s), Kamila Zajíčková (s), Branislav Kostka (dir.), Petra Noskaiová (ms), Peter Mikuláš (b), Gustáv Beláček (b), Igor Valentovič (b), Musica Vocalis, Stanislav Šurin (org)

  2. Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid

 • 2006

  STABAT MATER

  CD - Musica Tyrnaviensis R68 003-2-231

  1. František Ignác Tůma: Stabat Mater

   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Musica aeterna, Vox aeterna

  2. Franz Josef Leonti Meyer von Schauensee: XXXII Antiphonae Marianae, opus V

   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Peter Šesták (vl), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna

  3. Damasus Brosmann à Sancto Hieronymo: Vesperae pro Festo Annuntionis B.V.M.

   Peter Zajíček (vn), Ľubica Habart (vn), Martina Karnoková (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Jana Gubková Černá (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Ján Maretta (b), Musica aeterna, Vox aeterna

 • 2005

  SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS : MAIESTAS DEI

  CD - Supraphon SU 3807-2 231

  1. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Veni vere – Pneuma eucaristiarum – Paraclito tripudia – Dator eya graciarum

   Schola Gregoriana Pragensis

  2. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Kyrie Fons bonitatis

   Schola Gregoriana Pragensis

  3. Anonym: Gloria In Excelsis Deo

   Schola Gregoriana Pragensis

  4. Petrus Wilhelmi de Grudencz: O felicem genitricem

   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis

  5. Anonym: Sanctus

   Schola Gregoriana Pragensis

  6. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Phebus ecclipsi tumuli

   Schola Gregoriana Pragensis

  7. Anonym: Introitus Puer natus est

   Schola Gregoriana Pragensis

  8. Anonym: Cantio Nobis est natus hodie

   Schola Gregoriana Pragensis

  9. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Pán Ježíš narozený – Tři králové – Zdávna prorokové

   Schola Gregoriana Pragensis

  10. Anonym: Lectio evangelii Factum est cum baptizaretur

   Schola Gregoriana Pragensis

  11. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Preconia etroclyta

   Schola Gregoriana Pragensis

  12. Anonym: Antiphona Nigra sum

   Schola Gregoriana Pragensis

  13. Anonym: Presidiorum erogatrix

   Schola Gregoriana Pragensis

  14. Anonym: Tractus Laus tibi Christe

   Schola Gregoriana Pragensis

  15. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Plaude euge Theotocos

   Schola Gregoriana Pragensis

  16. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Prelustri elucencia

   Schola Gregoriana Pragensis

  17. Anonym: Antiphona Ex te virgo

   Schola Gregoriana Pragensis

  18. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Probleumata enigmatum

   Schola Gregoriana Pragensis

  19. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Iacob scalam – Pax eterna – Terribilis est locus

   Schola Gregoriana Pragensis

  20. Guillaume Dufay: Hymnus Urbs beata Jerusalem

   Schola Gregoriana Pragensis

  21. Anonym: Sequentia Sacerdotem Christi Martinum

   Schola Gregoriana Pragensis

  22. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Presulis eminenciam

   Schola Gregoriana Pragensis

  23. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Rotulum Presulem ephebeatum

   Schola Gregoriana Pragensis

  24. Anonym: Antiphona Nil territa supplicio

   Schola Gregoriana Pragensis

  25. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Prefulcitam expolitam

   Schola Gregoriana Pragensis

  26. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Rotulum Promitat eterno trono

   Schola Gregoriana Pragensis

 • 2002

  SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS : ACH, HOMO FRAGILIS

  CD - Supraphon SU 3623-2 231

  1. Liturgická hudba: Leich Ach homo perpende fragilis

   Schola Gregoriana Pragensis

  2. Liturgická hudba: Antiphona Media vita

   Schola Gregoriana Pragensis

  3. Petrus Wilhelmi de Grudencz: O felicem genitricem (Bohu svému, Králi nebeskému)

   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis

  4. Liturgická hudba: Leich Audi tellus

   Schola Gregoriana Pragensis

  5. Liturgická hudba: Litaniae Aufer a nobis

   Schola Gregoriana Pragensis

  6. Liturgická hudba: Cantio Ave spes et salus

   Schola Gregoriana Pragensis

  7. Liturgická hudba: Leich Pax vita salus

   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis

  8. Liturgická hudba: Alleluia Salve virga florens

   Schola Gregoriana Pragensis

  9. Liturgická hudba: Leich Ó, Maria, matko Božie

   Schola Gregoriana Pragensis

  10. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Presidiorum erogatrix

   Schola Gregoriana Pragensis

  11. Liturgická hudba: Cantio Vigilanter melodum

   Schola Gregoriana Pragensis

  12. Liturgická hudba: Leich Angelus ad virginem subintrans

   Schola Gregoriana Pragensis

  13. Liturgická hudba: Gloria Spiritus et alme

   Schola Gregoriana Pragensis

  14. Liturgická hudba: Leich Ave non Eve meritum/Cantio Digna laude

   Schola Gregoriana Pragensis

  15. Liturgická hudba: Cantio Stella maris diceris

   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis

  16. Liturgická hudba: Responsorium Afflicti pro peccatis

   Schola Gregoriana Pragensis

  17. Liturgická hudba: Rondellus Gentis mens labilis

   Schola Gregoriana Pragensis

  18. Liturgická hudba: Leich Vanitas vanitatum

   Schola Gregoriana Pragensis

  19. Liturgická hudba: Leich Felici signo

   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis

  20. Liturgická hudba: Motetus Homo luge – Homo miserabilis – Brumans est mors

   Schola Gregoriana Pragensis

  21. Liturgická hudba: Leich Fletus et stridor dentium

   Schola Gregoriana Pragensis

  22. Liturgická hudba: Cantio O quantum sollicitor

   Schola Gregoriana Pragensis

  23. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Kyrie Fons bonitatis

   Schola Gregoriana Pragensis

 • 2000

  PASTORAL MASSES. JIŘÍ PAVLICA, GEORGIUS ZRUNEK

  CD - Supraphon SU 3475-2 231

  1. Jiří Pavlica: Missa brevis

   Tereza Merklová (s), Aleš Jenis (br), Ars Brunensis Chorus, Brněnský komorní orchestr, Roman Válek (dir.)

  2. Georgius Zrunek: Missa prima [in F] pro festis Natalitiis

   Tereza Merklová (s), Petra Noskaiová (a), Aleš Jenis (br), Aleš Procházka (b), Antonín Stehlík (br), Ars Brunensis Chorus, Hradišťan, Jiří Pavlica (vn, umv.), Brněnský komorní orchestr, Roman Válek (dir.)

 • 1999

  PETER ZAGAR: APOCALYPSIS

  CD - Slovart Records SR 0032

  1. Peter Zagar: Hudba k videu

   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)

  2. Peter Zagar: Trio

   OPERA APERTA ensemble

  3. Peter Zagar: Štyri skladby

   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

  4. Peter Zagar: Kvinteto

   OPERA APERTA ensemble

  5. Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis

   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

 • 1997

  DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I

  CD - LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es

   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41

   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá

   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria

   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es

   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská

   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

x