01.03.

2020

Lukáš Borzík: Ave Maria

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Credo

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

11.11.

2018

Juraj Hatrík: Labutia pieseň Diotimy

Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (s), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)

06.05.

2017

Vladimír Godár: Šlof, majn kind

pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)

13.11.

2014

Juraj Hatrík: Hommage à Hesse

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl)

11.11.

2013

Lukáš Borzík: nie si a si

pre mezzosoprán a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)

16.11.

2012

Ivan Buffa: Organismi

pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

17.05.

2012

Vladimír Godár: Štyri vážne spevy

pre nízky hlas a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nitrianska galéria, Nitra, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)

Premiéra revidovanej verzie.

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Der Verdammte

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Friedhofgras

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: In der Winternacht

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Lenz

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Mein Herz

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

27.06.

2011

Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Reue

Prvé uvedenie v zahraničí

Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

07.02.

2011

Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky

Prvé uvedenie v zahraničí

Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrea Mosorjaková (fl)

07.02.

2011

Viera Janárčeková: Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)

Prvé uvedenie v zahraničí

Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrej Gál (vc)

10.07.

2010

Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

17.03.

2010

Ivan Buffa: Credo

pre soprán (mezzosoprán) a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Košice, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)

Premiéra verzie pre mezzosoprán a klavír.

08.06.

2008

Vladimír Godár: Uspávanky

pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Vladimír Godár (pf)

Premiéra verzie pre ženský hlas a klavír.

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Ave Maria

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Credo

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 11.11.

  2018

  Juraj Hatrík: Labutia pieseň Diotimy

  Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (s), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)

 • 06.05.

  2017

  Vladimír Godár: Šlof, majn kind

  pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)

 • 13.11.

  2014

  Juraj Hatrík: Hommage à Hesse

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl)

 • 11.11.

  2013

  Lukáš Borzík: nie si a si

  pre mezzosoprán a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Ivan Buffa: Organismi

  pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 17.05.

  2012

  Vladimír Godár: Štyri vážne spevy

  pre nízky hlas a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nitrianska galéria, Nitra, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)

 • 10.07.

  2010

  Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

 • 17.03.

  2010

  Ivan Buffa: Credo

  pre soprán (mezzosoprán) a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Košice, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)

 • 08.06.

  2008

  Vladimír Godár: Uspávanky

  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Vladimír Godár (pf)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Der Verdammte

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Friedhofgras

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: In der Winternacht

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Lenz

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Mein Herz

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 27.06.

  2011

  Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Reue

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)

 • 07.02.

  2011

  Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrea Mosorjaková (fl)

 • 07.02.

  2011

  Viera Janárčeková: Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrej Gál (vc)

Zahraničné

x