1999

Zborník: Slovenská filharmónia 1949–1999

ISBN 80-968242-3-6, 1999, Bratislava, s. 136
(V zozname členov SF v jubilejnej sezóne s. 55, foto na s. 62)

1993

BERGER, Igor: Štyri premiéry. Zneli živé diela

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 22, s. 5
(Rec. komorného podujatia v Mirbachu, s autorom uviedli Nokturná pre lesný roh a klavír od Jozefa Gahéra)

1991

Dohnalová Lýdia: Vivat leto v Klariskách

Hudobný život, 1991, č. 18, s. 3
(Spolu s P. Sivaničom pri predvedení opusu Horn Sounds pre 2 lesné rohy)

1989

SMETANOVÁ, Oľga: Koncerty v galérii

Hudobný život, 1989, č. 11, s. 5
(S BDK uviedli opus Zdenka Mikulu Reminiscencie)

1988

-pol-: Staccato

Hudobný život, 1988, č. 11, s. 7
(Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jánom Budzákom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)

1987

REŽUCHOVÁ, Viera: SF – koncerty pre závody

Hudobný život, 1987, č. 7, s. 7
(27. a 28. 1. 1987 dir. Oliver Dohnányi – ako člen BDK vystúpil v Mozartovej Koncertantnej symfónii)

1986

DUFFEK, Kornel: XXXI. Piešťanský festival

Hudobný život, 1986, č. 17, s. 3
(V rec. v súvislosti s vystúpením BDK vyzdvihnutý ako druhá výrazná osobnosť ansámblu)

1986

BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách (30. 6. 1986)

Hudobný život, 1986, č. 18, s. 7
(Odohral s BDK polorecitál, o. i. Divertimento Jozefa Malovca)

1986

-pol-: Staccato

Hudobný život, 1986, č. 20, s. 2
(Illéš ako člen BDK získal Cenu SZZ v oblasti interpretačných výkonov)

1986

ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty

Hudobný život, 1986, č. 21, s. 5
(Vedľa seba na jednom podujatí konfrontácia BDK a hosťujúceho Štuttgartského dychového kvinteta – BDK tvoria mäkší tón, so širšou amplitúdou a vrúcnejšie oproti pregnantnosti nemeckého súboru)

1985

BERGER, Igor: BHS. Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, č. 21, s. 3
(Rec. vystúpenia SOČR, dir. Petr Altrichter – ako člen BDK vystúpil pri predvedení opusu: Andrej Rubľov Koncert – obrazy od Kirila Volkova)

1982

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VII. TNSHT. Symfonické koncerty

Hudobný život, 1982, č. 5, s. 3
(Recenzia vystúpenia ŠF Košice, dir. Stanislav Macura – stvárnil sólo v Holoubkovom Koncerte pre lesný roh a orchester)

1981

DUFFEK, Kornel: XXVI. Piešťanský festival

Hudobný život, 1981, č. 16, s. 3
(So ŠKO Žilina, dir. Dieter Knothe s Vladimírom Miklovičom, stvárnili sólo v Concertine pastorale pre 2 lesné rohy od Josefa Boháča)

1977

ČÍŽIK, Vladimír: Medzinárodná tribúna mladých interpretov '77

Hudobný život, 1977, č. 20, s. 3
(BDK lepšie ako maďarský ansámbl totožného obsadenia)

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Jozef Illéš – stručné údaje v hesle: Bratislavské dychové kvinteto

Slovenskí koncertní umelci II, 1976, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 280
(Zmienka o krátkom účinkovaní so súborom Bratislavská komorná harmónia s. 287)

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Pozornosť mladým

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 5

1969

-a-: Poslední absolventi

Večerník, 1969, č. 2. 6.
(Vysoké hodnotenie dispozícií pre hru na lesnom rohu – v sóle Koncertu Richarda Straussa)

Bibliografia

 • 1999

  Zborník: Slovenská filharmónia 1949–1999

  ISBN 80-968242-3-6, 1999, Bratislava, s. 136
  (V zozname členov SF v jubilejnej sezóne s. 55, foto na s. 62)

 • 1993

  BERGER, Igor: Štyri premiéry. Zneli živé diela

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 22, s. 5
  (Rec. komorného podujatia v Mirbachu, s autorom uviedli Nokturná pre lesný roh a klavír od Jozefa Gahéra)

 • 1991

  Dohnalová Lýdia: Vivat leto v Klariskách

  Hudobný život, 1991, č. 18, s. 3
  (Spolu s P. Sivaničom pri predvedení opusu Horn Sounds pre 2 lesné rohy)

 • 1989

  SMETANOVÁ, Oľga: Koncerty v galérii

  Hudobný život, 1989, č. 11, s. 5
  (S BDK uviedli opus Zdenka Mikulu Reminiscencie)

 • 1988

  -pol-: Staccato

  Hudobný život, 1988, č. 11, s. 7
  (Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jánom Budzákom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)

 • 1987

  REŽUCHOVÁ, Viera: SF – koncerty pre závody

  Hudobný život, 1987, č. 7, s. 7
  (27. a 28. 1. 1987 dir. Oliver Dohnányi – ako člen BDK vystúpil v Mozartovej Koncertantnej symfónii)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1986, č. 21, s. 5
  (Vedľa seba na jednom podujatí konfrontácia BDK a hosťujúceho Štuttgartského dychového kvinteta – BDK tvoria mäkší tón, so širšou amplitúdou a vrúcnejšie oproti pregnantnosti nemeckého súboru)

 • 1986

  -pol-: Staccato

  Hudobný život, 1986, č. 20, s. 2
  (Illéš ako člen BDK získal Cenu SZZ v oblasti interpretačných výkonov)

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách (30. 6. 1986)

  Hudobný život, 1986, č. 18, s. 7
  (Odohral s BDK polorecitál, o. i. Divertimento Jozefa Malovca)

 • 1986

  DUFFEK, Kornel: XXXI. Piešťanský festival

  Hudobný život, 1986, č. 17, s. 3
  (V rec. v súvislosti s vystúpením BDK vyzdvihnutý ako druhá výrazná osobnosť ansámblu)

 • 1985

  BERGER, Igor: BHS. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, č. 21, s. 3
  (Rec. vystúpenia SOČR, dir. Petr Altrichter – ako člen BDK vystúpil pri predvedení opusu: Andrej Rubľov Koncert – obrazy od Kirila Volkova)

 • 1982

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VII. TNSHT. Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1982, č. 5, s. 3
  (Recenzia vystúpenia ŠF Košice, dir. Stanislav Macura – stvárnil sólo v Holoubkovom Koncerte pre lesný roh a orchester)

 • 1981

  DUFFEK, Kornel: XXVI. Piešťanský festival

  Hudobný život, 1981, č. 16, s. 3
  (So ŠKO Žilina, dir. Dieter Knothe s Vladimírom Miklovičom, stvárnili sólo v Concertine pastorale pre 2 lesné rohy od Josefa Boháča)

 • 1977

  ČÍŽIK, Vladimír: Medzinárodná tribúna mladých interpretov '77

  Hudobný život, 1977, č. 20, s. 3
  (BDK lepšie ako maďarský ansámbl totožného obsadenia)

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Jozef Illéš – stručné údaje v hesle: Bratislavské dychové kvinteto

  Slovenskí koncertní umelci II, 1976, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 280
  (Zmienka o krátkom účinkovaní so súborom Bratislavská komorná harmónia s. 287)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Pozornosť mladým

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 5

 • 1969

  -a-: Poslední absolventi

  Večerník, 1969, č. 2. 6.
  (Vysoké hodnotenie dispozícií pre hru na lesnom rohu – v sóle Koncertu Richarda Straussa)

x