• 1985

  Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

  ako člen Bratislavského dychového kvinteta

 • 1977

  Tribune International des Jeunes Interprèts (TIJI) UNESCO

  laureát (ako člen Bratislavského dychového kvinteta)

 • 1976

  Internationaler Musikwettbewerb der ARD, Mníchov (DE)

  čestné uznanie

x