2023

Matka

Symfónia pre soprán, tenor, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 2023

Obsadenie: s, t, CM, orch

2023

In Deo

pre violončelo a gitaru

Rok vzniku: 2023

Obsadenie: vc, gui

2023

Oratio

Symfonická báseň pre miešaný zbor a komorný orchester

Rok vzniku: 2023

Obsadenie: CM, orch

2022

Septett

pre barytón saxofón, klavír, elektrickú gitaru a sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 2022

Obsadenie: sxbr, pf, elgui, vn 1, 2, vl, vc

2022

Dychové kvinteto

pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot

Rok vzniku: okolo 2022

Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

2021/2022

Žalmy pokory

pre orchester

Rok vzniku: 2021/2022

Obsadenie: orch

2020

Become a prayer

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: CM

2020

Capriccio

pre husle

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: vn

Trvanie: 00:04:40

2013–2014

Štvorylka

pre flautu, klarinet, husle a violončelo (spoluautori Miloš Betko a Anton Steinecker)

Rok vzniku: 2013–2014

Obsadenie: fl, cl, vn, vc

Trvanie: 00:15:00

2008

Adagietto

pre trojo huslí

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: 3vn

2007/2012

V tichu kameňa vánok

pre hoboj a klavír

Rok vzniku: 2007/2012

Obsadenie: ob, pf

Trvanie: 00:05:00

2007/2010

V tichu kameňa vánok

verzia pre pozaunu, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2007/2010

Obsadenie: tn, vc, pf

Trvanie: 00:05:00

2007

Aurora Borealis

pre flautu, klarinet, basový klarinet, lesný roh, trúbku, pozaunu, zvonkohru, vibrafón, harfu, husle I. a II., violu, violončelo a kontrabas

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: fl, cl, clb, cr, tr, tn, cmp, vbf, ar, 2vn, vl, vc, cb

Trvanie: 00:05:00

2007

Hudba k fotografiám Stanisława Wośa (In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come)

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: v, 2vn, vl, vc, pf, C*

2007

What If a Day

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: C

2005

Korunovácia Kráľa Rudolfa

pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: xv, CMa, fiati, cmp, tp, org

2004

Korunovácia Kráľovnej Márie

pre sóla, ženský zbor, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: xv, CF, CMa, fiati, cmp, tp, org

2004

O svatém Jozefovi

pre soprán, tenor, ženský zbor, 4 mužské hlasy, klarinet, gitaru, mandolínu, bicie nástroje, husle a violončelo

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: s, t, CF, 4vm, cl, gui, man, bat, vn, vc

2004

Netopiere alebo iné lietajúce myši

pre soprán, violončelo, čembalo a klavír

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: s, vc, cmb, pf

Text: k rozhlasovej hre Jozefa Lenhárta

2003/2023

Kyrie eleison

pre mužský zbor

Rok vzniku: 2003/2023

Obsadenie: CMa

2003

Kráľ duchov

pre klarinet, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: cl, vc, pf

2003

Korunovácia Kráľa Maximiliána II.

pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: xv, CMa, fiati, camp, tp, org

2002

Modlitba

pre klarinet a klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: cl, pf

2001

Ty a Ja

cyklus piesní pre soprán a klavír na básne Maši Haľamovej

Rok vzniku: 2001

Obsadenie: s, pf

2000

Pieseň bez slov

pre flautu a gitaru

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: fl, gui

2000

Zlaté slová

pre hlas a gitaru

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: v, gui

1979

orchester

symfonický orchester

komorný orchester

sláčikový orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester

sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

 • 2022

  Dychové kvinteto

  pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot

  Rok vzniku: okolo 2022

  Obsadenie: fl, ob, cl, cr, fg

šesť nástrojov

sedem nástrojov

osem nástrojov

10–15 nástrojov

16–20 nástrojov

sólový nástroj (nástroje) a komorný súbor

 • 2022

  Septett

  pre barytón saxofón, klavír, elektrickú gitaru a sláčikové kvarteto

  Rok vzniku: 2022

  Obsadenie: sxbr, pf, elgui, vn 1, 2, vl, vc

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 2001

  Ty a Ja

  cyklus piesní pre soprán a klavír na básne Maši Haľamovej

  Rok vzniku: 2001

  Obsadenie: s, pf

sólový hlas (hlasy) a komorný súbor

hudobné divadlo

 • 2004

  O svatém Jozefovi

  pre soprán, tenor, ženský zbor, 4 mužské hlasy, klarinet, gitaru, mandolínu, bicie nástroje, husle a violončelo

  Rok vzniku: 2004

  Obsadenie: s, t, CF, 4vm, cl, gui, man, bat, vn, vc

hudba pre divadlo

 • 2021

  Udri pastiera

  Hudba ku hre na pamiatku Pavla Petra Gojdiča

  Rok vzniku: 2021

  Obsadenie: cl, vn, vc, pf

  Trvanie: 00:34:00

 • 2005

  Korunovácia Kráľa Rudolfa

  pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

  Rok vzniku: 2005

  Obsadenie: xv, CMa, fiati, cmp, tp, org

 • 2004

  Korunovácia Kráľovnej Márie

  pre sóla, ženský zbor, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

  Rok vzniku: 2004

  Obsadenie: xv, CF, CMa, fiati, cmp, tp, org

 • 2003

  Kráľ duchov

  pre klarinet, violončelo a klavír

  Rok vzniku: 2003

  Obsadenie: cl, vc, pf

 • 2003

  Korunovácia Kráľa Maximiliána II.

  pre sóla, mužský zbor, plechové nástroje, trubicové zvony, tympan a organ

  Rok vzniku: 2003

  Obsadenie: xv, CMa, fiati, camp, tp, org

zborové

zbor a nástroje

sóla, zbor a nástroje

elektroakustické

 • 2007

  What If a Day

  Rok vzniku: 2007

  Obsadenie: C

hudba pre rozhlas

 • 2004

  Netopiere alebo iné lietajúce myši

  pre soprán, violončelo, čembalo a klavír

  Rok vzniku: 2004

  Obsadenie: s, vc, cmb, pf

  Text: k rozhlasovej hre Jozefa Lenhárta

multimediálne projekty

 • 2007

  Hudba k fotografiám Stanisława Wośa (In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come)

  Rok vzniku: 2007

  Obsadenie: v, 2vn, vl, vc, pf, C*

miešaný zbor

 • 2020

  Become a prayer

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2020

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 2003/2023

  Kyrie eleison

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 2003/2023

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

sóla, zbor a klavír

 • 2023

  Matka

  Symfónia pre soprán, tenor, miešaný zbor a orchester

  Rok vzniku: 2023

  Obsadenie: s, t, CM, orch

animovaný film

x