• 2022

  CAPRICCI – MILAN PAĽA VIOLIN

  - Pavlík Records PA 0505-2-131

  1. Jevgenij Iršai: Caprichiolino II.

   Milan Paľa (vn)

  2. Adrián Demoč: Capriccio

   Milan Paľa (vn)

  3. Ivan Buffa: Caprice III

   Milan Paľa (vn)

  4. Robert Kolář: Valse-Caprice

   Milan Paľa (vn)

  5. Martin Lang: Capriccio op. 29

   Milan Paľa (vn)

  6. Slavomír Hořínka: Servus Parus!

   Milan Paľa (vn)

  7. Marián Lejava: Capriccio I.

   Milan Paľa (vn)

  8. Luboš Mrkvička: For Violin

   Milan Paľa (vn)

  9. Lukáš Matoušek: Půlnoční capriccio

   Milan Paľa (vn)

  10. Lukáš Borzík: Capriccio

   Milan Paľa (vn)

  11. Pavel Zemek-Novák: Capriccio Pizzicato sul E

   Milan Paľa (vn)

  12. Radim Bednařík: Capriccio „Mikrosvěty VIII.“

   Milan Paľa (vn)

  13. Anton Steinecker: Capriccio – Souvenir

   Milan Paľa (vn)

  14. Anna Paluchová: Rozmarné ráno (Capriccio I.)

   Milan Paľa (vn)

  15. Remigius Klačanský: Capriccio No. 1

   Milan Paľa (vn)

  16. Tomáš Hanzlík: Capriccio No. 1

   Milan Paľa (vn)

  17. Tomáš Peloušek: Konnakol Caprice

   Milan Paľa (vn)

  18. Hanuš Bartoň: Capriccio

   Milan Paľa (vn)

  19. Jakub Rataj: Capriccio I.

   Milan Paľa (vn)

  20. Jan Ryant Dřízal: Capriccio

   Milan Paľa (vn)

  21. Jana Kmiťová: Capriccio I.

   Milan Paľa (vn)

  22. Jana Kmiťová: Capriccio II.

   Milan Paľa (vn)

  23. Jana Kmiťová: Capriccio III.

   Milan Paľa (vn)

  24. Jana Kmiťová: Capriccio IV.

   Milan Paľa (vn)

  25. Jana Kmiťová: Capriccio V.

   Milan Paľa (vn)

 • 2022

  LUKÁŠ BORZÍK: ‚SPEVY'

  CD - Real Music House 70

  1. Lukáš Borzík: Trúchlenie

   Ivan Šiller (pf)

  2. Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

   Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  3. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – I. Intimo (... Modlitba)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  4. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – II. Agitato (... Kánon)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  5. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – III. Infinitamente (... Hymnus)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  6. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – IV. Solenne e spiritoso (... Spev)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  7. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – V. Larghetto (... Žalm)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  8. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – VI. Mistico. Prestissimo (... Kóda)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

  9. Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy' – VII. Lento (... Dych)

   Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata

 • 2021

  SVETLO SLOVA

  CD - Real Music House

  1. Lukáš Borzík: Credo

   Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Ex nihilo

   Helga Varga Bachová (s), Ronald Šebesta (cl), David Danel (vn), Juraj Helcmanovský (zmb), Ivan Šiller (pf)

  3. Lukáš Borzík: Svetlo Slova

   Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)

 • 2020

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0038-2-231

  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Pavol Oravec (t), Ľubomír Popik (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  2. Viliam Gräffinger: Slovenské balady

   Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Katarína Turnerová (ar), Peter Kosorín, jr. (bat), Kiril Stoyanov (bat), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  4. Peter Cón: Amor vincit omnia

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  6. Egon Krák: Ave Regina coelorum

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  7. Jevgenij Iršai: Epigrafy

   Henrieta Lednárová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 2020

  LUKÁŠ BORZÍK : SIGNUM MAGNUM

  CD - Pavlík Records PA 0184-2-131

  1. Lukáš Borzík: Credo

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Misericordia

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  3. Lukáš Borzík: Mysterium

   Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  4. Lukáš Borzík: Ave Maria

   Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (b), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ondrej Olos (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

   Zbor Zoe, Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  6. Lukáš Borzík: The Mystery

   Juraj Kuchar (t), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

  7. Lukáš Borzík: Signum Magnum

   Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 2020

  SLOVAK ORCHESTRAL WORKS

  CD - Hudobný fond

  1. Ľudovít Rajter: Allegro sinfonico

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Sarkazmy

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  4. Peter Kolman: Smútočná hudba

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)

  5. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  6. Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2019

  NEW SLOVAK MUSIC 2012

  CD - Hudobný fond SF 01012131

  1. Ilja Zeljenka: Štruktúry

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Clarissima

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  3. Ivan Buffa: Organismi

   Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Petra Noskaiová (ms), Szymon Bywalec (dir.)

  4. Vladimír Bokes: Concertino, op. 88

   Quasars Ensemble, Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  5. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Ivica Gabrišová (fl), Martina Kamencay (fl), Petra Lechtová (fl), Jakub Klögner (fl), Dominika Regešová (fl), Veronika Vitázková Simonsen (fl)

  6. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 7

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Anton Steinecker: Sláčikové trio

   Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  9. Juraj Vajó: Nigun

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Ondrejčáková (vn), Mária Šabaková (ac)

  10. Michal Paľko: Ke’ara šel seder

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Ondrejčáková (vn), Mária Šabaková (ac)

 • 2019

  SLOVO

  CD - Hudobný fond

  1. Lukáš Borzík: Annuntiatio

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Slovo

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  LUKÁŠ BORZÍK: CANTICO DELLE CREATURE

  CD - Hudobný fond SF 00672131

  1. Lukáš Borzík: Eclipse

   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

   Eva Šušková (s), Júlia Csíziková (ob), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Lukáš Borzík: Aforizmy

   Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  4. Lukáš Borzík: Stabat Mater

   Matúš Trávniček (b), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Cantico delle Creature

   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

 • 2010

  RE:NEW MUSIC

  CD - Spektral Records SRL4-10083

  1. Lukáš Borzík: Ask the Mirror

   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

  2. Petra Bachratá: Subjective Risk... No Alternative

   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

  3. Mirela Ivicević: Dominosa FFooFF

   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

  4. Julia Purgina: Violakonzert

   ensemble reconsil wien, Julia Purgina (vl), Roland Freisitzer (dir.)

  5. Marko Ruždjak: Prudent Views of My Love Passing by the Season

   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

  6. Daniel Riegler: Cardea

   ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

 • 2010

  SHORT CIRCUIT – MOZAIKA. ELEKTRONICKÁ HUDBA NA SLOVENSKU 2006 – 2009

  CD - Hudobné centrum HC 10026

  1. Lukáš Borzík: What If a Day

  2. Urbanfailure: Short Shines

  3. Petra Bachratá: Nunataq

  4. Slávo Krekovič: Eventually

  5. Rbnx: Live at Oblo 20060422

  6. Jamka: Ponorky

  7. Karel Boh: Tisícročná bzdocha

  8. Urbsounds: Musicbus

  9. 1 / x: Sleeping with Cuts and Cats

  10. JackJack: Chalupáři

  11. Voice Over Noise: And You Are Asking What About Me

  12. Ladislav Mirvald: Bijou

  13. Pjoni: Plastic Silence

  14. 0n0: End 05

  15. Sigi Tobias: Live at A4 20080528

  16. Casi Cada Minuto: Hlavne, že žerete hríby, chlapci

 • 2008

  KONCERT K FOTOGRAFIÁM 2007

  DVD - AZYL Music F1840001-9

  1. Pavol Bizoň: Hudba k fotografiám Imre Benkő (Grey Blues Lights Faces)

   Monika Satková (v), Radomír Cikatricis (vn), Lukáš Szentkereszty (vn), Júlia Urdová (vl), Libor Kocián (vc), Pavol Bizoň (pf, pf, *C)

  2. Lukáš Borzík: Hudba k fotografiám Stanisława Wośa (In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come)

   Monika Satková (v), Radomír Cikatricis (vn), Lukáš Szentkereszty (vn), Júlia Urdová (vl), Libor Kocián (vc), Lukáš Borzík (pf, C*)

 • 2007

  1. MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ ALEXANDRA MOYZESA – VÍŤAZNÉ DIELA

  CD - Hudobné centrum HC 10012-3

  1. Andrea Portera: Profondo Amniotico...

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)

  2. Tomasz Jakub Opałka: Visions of Perfect Shapes

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Gazon (dir.)

  3. Lukáš Borzík: Ask the Mirror

   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)

  4. Paweł Przezwański: Calling Koncert pre cimbal a komorný súbor

   Melos Ethos Ensemble, Enikő Ginzery (zmb), Zsolt Nagy (dir.)

  5. Barnaby Hollington: Magnificient Octopus pre cimbal a komorný súbor

   Enikő Ginzery (zmb), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)

  6. Erik Rothenstein

x