04.06.

2023

Lukáš Borzík: Trúchlenie

pre organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Organový recitál IV – Marek Vrábel, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marek Vrábel (org)

24.02.

2023

Lukáš Borzík: Chvenie

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Konstantin Ilievsky (dir.)

15.02.

2023

Lukáš Borzík: Ave Maria

pre soprán a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Loretánskej Panny Márie (Uršulínky), Bratislava, SK

INTERPRETI: Mária Králiková Zajíčková (s), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc)

24.11.

2022

Lukáš Borzík: Spevy Milosrdenstva

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Cyklus: Koncerty s premiérami, Divadlo Viola, Prešov, SK

INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)

22.07.

2022

Lukáš Borzík: Alleluia

pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Duchovná hudba v súčasnosti, Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), István Hajdu (tenor)

17.05.

2022

Lukáš Borzík: Misericordia

pre miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Kostol bl. Márie Restituty, Brno, CZ

INTERPRETI: Ensemble Opera Diversa, Ensemble Versus, Gabriela Tardonová (dir.)

05.03.

2022

Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy'

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

06.11.

2021

Lukáš Borzík: Chiaroscuro

pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marek Štrbák (org), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

29.10.

2021

Lukáš Borzík: Udri pastiera

Hudba ku hre na pamiatku Pavla Petra Gojdiča

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo VIOLA, Prešov, SK

INTERPRETI: Barnabás Kollárik (cl), Adam Novák (vn), Andrej Gál (vc), Júlia Stahl Novosedlíková (pf)

20.10.

2021

Lukáš Borzík: Pieseň

verzia pre ženský hlas, flautu, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Students Meet Professionals – Hudba v slove – slovo v hudbe, Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Martina Mestická (fl), Jan Pospíšil (vc), Andrea Bálešová (pf)

22.07.

2021

Lukáš Borzík: Ikona

pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol sv. Petra a Pavla (Františkánsky), Nitra, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Matúš Šimko (t), Sláčikové kvarteto Komorného orchestra ZOE, Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Martin Kušš (vl), Andrej Gál (vc)

06.12.

2020

Lukáš Borzík: Trúchlenie

malá prosebná modlitba pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Ensemble Ricercata: A Little Suite for Christmas, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

06.11.

2020

Lukáš Borzík: Jeho Meno

Koncert pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Ave Maria

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

pre miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Credo

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Misericordia

pre miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

Premiéra revidovanej verzie z roku 2019.

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Mysterium

pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Signum Magnum

pre soprán, basbarytón a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: The Mystery

pre tenor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Kuchar (t), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

04.05.

2019

Lukáš Borzík: Credo

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie v zahraničí

Niguliste kirik, Tallin, EE

INTERPRETI: Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)

16.12.

2018

Lukáš Borzík: Milosrdenstvo

pre klarinet, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK

INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)

14.11.

2018

Lukáš Borzík: Svetlo Slova

Symfónia pre soprán, husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)

13.12.

2017

Lukáš Borzík: O Milosrdenstve

pre sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mucha Quartet

18.10.

2016

Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

pre miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)

18.10.

2016

Lukáš Borzík: Misericordia

pre miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)

11.03.

2016

Lukáš Borzík: Slovo

Koncert pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

23.09.

2015

Lukáš Borzík: Ex nihilo

pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)

16.06.

2015

Lukáš Borzík: Prelude to The Mercy

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Ko…MIQ, Kostel sv. Vavřince, Praha, CZ

INTERPRETI: Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)

08.05.

2015

Lukáš Borzík: Gloria

verzia pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Akademická Banská Bystrica, Aula Beliana Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

23.04.

2015

Lukáš Borzík: Annuntiatio

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)

30.03.

2015

Lukáš Borzík: Ave Maria

pre soprán a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Katarína Ofúkaná (a), Ad gloriam Dei, Samuel Mikláš (vn), Adam Szendrei (vn), Radovan Blahunka (vl), Gregor Regeš (vc)

04.12.

2014

Lukáš Borzík: Perpetuum mobile

pre elektrickú gitaru, bicie nástroje a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Michal Bugala (elgui), Lenka Novosedlíková (bat), Marek Štrbák (org)

15.09.

2014

Lukáš Borzík: Eclipse

verzia pre sólistov/miešaný zbor, ženský zbor a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)

15.09.

2014

Lukáš Borzík: Stabat Mater

verzia pre bas, klarinet, vibrafón a sláčiky

Prvé uvedenie na Slovensku

r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jevgenij Golubčikov (b), Richard Kobza (cl), Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)

26.06.

2014

Lukáš Borzík: Aforizmy

pre 8 nástrojov

Prvé uvedenie v zahraničí

Teatr Rozbark, Bytom, PL

INTERPRETI: Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Makowski (dir.)

20.06.

2014

Lukáš Borzík: Debris Song

pre violu, pozaunu a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)

15.06.

2014

Lukáš Borzík: Ave

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)

14.06.

2014

Lukáš Borzík: Ave

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie v zahraničí

Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ

INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)

07.05.

2014

Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn

pre gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Stanica, Žilina-Záriečie, SK

INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)

22.04.

2014

Lukáš Borzík: L'aube

pre gitaru

Prvé uvedenie v zahraničí

Real Conservatorio Superior de Música, Granada, ES

INTERPRETI: Adam Marec (gui)

19.02.

2014

Lukáš Borzík: Credo

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19.02.

2014

Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

Premiéra revidovanej verzie.

11.11.

2013

Lukáš Borzík: nie si a si

pre mezzosoprán a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)

04.04.

2013

Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn

pre gitaru

Prvé uvedenie v zahraničí

Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, IS

INTERPRETI: Adam Marec (gui)

21.03.

2013

Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Petr Vronský (dir.)

16.11.

2012

Lukáš Borzík: Clarissima

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

15.06.

2012

Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

verzia pre pozaunu, vibrafón, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: The THReNSeMBle, Balázs Horváth (dir.)

01.06.

2012

Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

29.05.

2012

Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

verzia pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, PL

INTERPRETI: Cracow Duo, Jan Kalinowski (vc), Marek Szlezer (pf)

21.04.

2012

Lukáš Borzík: Postludium

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Länsi-Helsingin Musiikki Opisto, Helsinki, FI

INTERPRETI: Magdaléna Bečková (pf)

22.02.

2012

Lukáš Borzík: Debris Song

pre violu, pozaunu a komorný súbor

Prvé uvedenie v zahraničí

Arnold Schönberg Center, Viedeň, AT

INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

26.10.

2011

Lukáš Borzík: Cantico delle Creature

pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)

26.10.

2011

Lukáš Borzík: Eclipse

verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

26.10.

2011

Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)

26.10.

2011

Lukáš Borzík: Stabat Mater

verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)

11.05.

2011

Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

pre pozaunu, violončelo a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mikuláš Havrila (tn), Andrej Gál (vc), Ludmila Hodulíková (ac)

12.11.

2010

Lukáš Borzík: Aforizmy

pre 8 nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

09.10.

2010

Lukáš Borzík: Glimpses

pre husle, violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

INTERPRETI: Klavírne trio Istropolis, Juraj Tomka (vn), Katarína Černá-Zajacová (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

10.06.

2010

Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten

pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie v zahraničí

Konvergence No. 2, Galerie HAMU (Lichtenštejnský palác), Praha, CZ

INTERPRETI: Ansámbl KONVERGENCE, Jiří Mráz (cl), Eva Hutyrová (pf), Ivan Boreš (gui), Irena Štochlová (vn), Ondřej Štochl (vl), Sebastian Tóth (vc), Jan Rybář (dir.)

03.06.

2010

Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

01.06.

2010

Lukáš Borzík: Ask the Mirror

pre komorný súbor

Prvé uvedenie v zahraničí

Radiokulturhaus, Viedeň, AT

INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

15.04.

2010

Lukáš Borzík: Eclipse

verzia pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, organ a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Jezuitský kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória, Robert Tišťan (dir.)

15.04.

2010

Lukáš Borzík: Signum Magnum

pre soprán, barytón, ženský zbor a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Jezuitský kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave, Róbert Tišťan (dir.)

18.03.

2010

Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

verzia pre soprán a cimbal

Prvé uvedenie na Slovensku

secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Michal Paľko (zmb)

01.10.

2009

Lukáš Borzík: Postludium

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný hudobný festival SPACE, Múzeum Jána Cikkera, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Paľová (pf)

05.04.

2008

Lukáš Borzík: after seven

pre flautu, akordeón a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)

10.11.

2007

Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten

pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Chlpíková (dir.)

20.09.

2007

Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

06.06.

2007

Lukáš Borzík: after seven

pre flautu, akordeón a violončelo

Prvé uvedenie v zahraničí

Studio Řetízek, DAMU, Praha, CZ

INTERPRETI: Katarína Lorenčíková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)

Použité v rámci divadelného predstavenia Na konci chodbi.

21.12.

2006

Lukáš Borzík: Ask the Mirror

pre komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)

29.11.

2006

Lukáš Borzík: In the Heart of Mine

pre flautu, klarinet, klavír, elektrickú gitaru, akordeón, husle, violu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

06.06.

2006

Lukáš Borzík: The Mystery

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK

30.05.

2006

Lukáš Borzík: seven 4 eight

pre osem hlasov a preparovaný klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Hana Friedová (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (ppf), Zuzana Chlpíková (dir.)

30.05.

2006

Lukáš Borzík: Žalmy I

pre 6 hlasov a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (pf), Zuzana Chlpíková (dir.)

20.05.

2006

Lukáš Borzík: Stabat Mater

verzia pre soprán, klarinet, klavír, 2 akordeóny a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK

13.05.

2006

Lukáš Borzík: Eclipse

pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, hoboj, 2 klarinety, lesný roh, 6 fliaš, 6 ladených pohárov, 6 huslí a 2 violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Bakalársky koncert, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Helena Becse Szabó (s), Eva Šušková (a), Ján Rusko (t), Robert Tišťan (dir.)

21.04.

2006

Lukáš Borzík: Stabat Mater

pre bas, klarinet, elektrickú gitaru, akordeón a kontrabas

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

25.03.

2006

Lukáš Borzík: Bájka o klinci

pre pikolu, flautu, klarinet a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival študentských filmov Áčko, Bratislava, SK

06.01.

2006

Lukáš Borzík: Salve Regina

Prvé uvedenie na Slovensku

Trojkráľový koncert, Lúčky, SK

INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)

06.01.

2006

Lukáš Borzík: Vianočná koliedka

Prvé uvedenie na Slovensku

Trojkráľový koncert, Lúčky, SK

INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)

24.11.

2005

Lukáš Borzík: Magnificat

pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro (cb), Miriam Maťašová (s), Marián Lejava (dir.)

04.11.

2005

Lukáš Borzík: Regenbogen für Anuschka

pre flautu, klarinet, preparovaný klavír a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie v zahraničí

Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Trebnitz, DE

01.12.

2004

Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

pre alt a violu

Prvé uvedenie na Slovensku

Orfeus, Slovenský rozhlas, Malé štúdio, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Slovenka Benková (a)

2004

Lukáš Borzík: Elégia

pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (pf)

26.11.

2003

Lukáš Borzík: Ex umbris

pre barytón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Buffa (pf)

2003

Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)

1979

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 04.06.

  2023

  Lukáš Borzík: Trúchlenie

  pre organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Organový recitál IV – Marek Vrábel, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marek Vrábel (org)

 • 24.02.

  2023

  Lukáš Borzík: Chvenie

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Konstantin Ilievsky (dir.)

 • 15.02.

  2023

  Lukáš Borzík: Ave Maria

  pre soprán a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Loretánskej Panny Márie (Uršulínky), Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mária Králiková Zajíčková (s), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc)

 • 24.11.

  2022

  Lukáš Borzík: Spevy Milosrdenstva

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Cyklus: Koncerty s premiérami, Divadlo Viola, Prešov, SK

  INTERPRETI: Ladislav Fančovič (pf)

 • 22.07.

  2022

  Lukáš Borzík: Alleluia

  pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Duchovná hudba v súčasnosti, Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), István Hajdu (tenor)

 • 05.03.

  2022

  Lukáš Borzík: Klavírne kvinteto ‚Spevy'

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniel Rumler (vn), Adam Szendrei (vn), Júlia Urdová (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 06.11.

  2021

  Lukáš Borzík: Chiaroscuro

  pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marek Štrbák (org), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 29.10.

  2021

  Lukáš Borzík: Udri pastiera

  Hudba ku hre na pamiatku Pavla Petra Gojdiča

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo VIOLA, Prešov, SK

  INTERPRETI: Barnabás Kollárik (cl), Adam Novák (vn), Andrej Gál (vc), Júlia Stahl Novosedlíková (pf)

 • 20.10.

  2021

  Lukáš Borzík: Pieseň

  verzia pre ženský hlas, flautu, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Students Meet Professionals – Hudba v slove – slovo v hudbe, Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Martina Mestická (fl), Jan Pospíšil (vc), Andrea Bálešová (pf)

 • 22.07.

  2021

  Lukáš Borzík: Ikona

  pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol sv. Petra a Pavla (Františkánsky), Nitra, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Matúš Šimko (t), Sláčikové kvarteto Komorného orchestra ZOE, Adam Szendrei (vn), Samuel Mikláš (vn), Martin Kušš (vl), Andrej Gál (vc)

 • 06.12.

  2020

  Lukáš Borzík: Trúchlenie

  malá prosebná modlitba pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ensemble Ricercata: A Little Suite for Christmas, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

 • 06.11.

  2020

  Lukáš Borzík: Jeho Meno

  Koncert pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Ave Maria

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

  pre miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Credo

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Misericordia

  pre miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Mysterium

  pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Signum Magnum

  pre soprán, basbarytón a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: The Mystery

  pre tenor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Juraj Kuchar (t), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 16.12.

  2018

  Lukáš Borzík: Milosrdenstvo

  pre klarinet, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK

  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)

 • 14.11.

  2018

  Lukáš Borzík: Svetlo Slova

  Symfónia pre soprán, husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)

 • 13.12.

  2017

  Lukáš Borzík: O Milosrdenstve

  pre sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mucha Quartet

 • 18.10.

  2016

  Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak

  pre miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)

 • 18.10.

  2016

  Lukáš Borzík: Misericordia

  pre miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)

 • 11.03.

  2016

  Lukáš Borzík: Slovo

  Koncert pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

 • 23.09.

  2015

  Lukáš Borzík: Ex nihilo

  pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)

 • 08.05.

  2015

  Lukáš Borzík: Gloria

  verzia pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Akademická Banská Bystrica, Aula Beliana Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

 • 23.04.

  2015

  Lukáš Borzík: Annuntiatio

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Stanislav Vavřínek (dir.)

 • 30.03.

  2015

  Lukáš Borzík: Ave Maria

  pre soprán a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Katarína Ofúkaná (a), Ad gloriam Dei, Samuel Mikláš (vn), Adam Szendrei (vn), Radovan Blahunka (vl), Gregor Regeš (vc)

 • 04.12.

  2014

  Lukáš Borzík: Perpetuum mobile

  pre elektrickú gitaru, bicie nástroje a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Michal Bugala (elgui), Lenka Novosedlíková (bat), Marek Štrbák (org)

 • 15.09.

  2014

  Lukáš Borzík: Eclipse

  verzia pre sólistov/miešaný zbor, ženský zbor a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)

 • 15.09.

  2014

  Lukáš Borzík: Stabat Mater

  verzia pre bas, klarinet, vibrafón a sláčiky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jevgenij Golubčikov (b), Richard Kobza (cl), Dievčenský zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave, Komorný orchester ZOE, Robert Tišťan (dir.)

 • 20.06.

  2014

  Lukáš Borzík: Debris Song

  pre violu, pozaunu a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)

 • 15.06.

  2014

  Lukáš Borzík: Ave

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)

 • 07.05.

  2014

  Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn

  pre gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Stanica, Žilina-Záriečie, SK

  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Credo

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 11.11.

  2013

  Lukáš Borzík: nie si a si

  pre mezzosoprán a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)

 • 21.03.

  2013

  Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Petr Vronský (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Lukáš Borzík: Clarissima

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 15.06.

  2012

  Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

  verzia pre pozaunu, vibrafón, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: The THReNSeMBle, Balázs Horváth (dir.)

 • 01.06.

  2012

  Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

  pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 26.10.

  2011

  Lukáš Borzík: Cantico delle Creature

  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)

 • 26.10.

  2011

  Lukáš Borzík: Eclipse

  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 26.10.

  2011

  Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)

 • 26.10.

  2011

  Lukáš Borzík: Stabat Mater

  verzia pre bas, klarinet, klavír, 2 huslí, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)

 • 11.05.

  2011

  Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

  pre pozaunu, violončelo a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mikuláš Havrila (tn), Andrej Gál (vc), Ludmila Hodulíková (ac)

 • 12.11.

  2010

  Lukáš Borzík: Aforizmy

  pre 8 nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 09.10.

  2010

  Lukáš Borzík: Glimpses

  pre husle, violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

  INTERPRETI: Klavírne trio Istropolis, Juraj Tomka (vn), Katarína Černá-Zajacová (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)

 • 03.06.

  2010

  Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

  INTERPRETI: Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)

 • 15.04.

  2010

  Lukáš Borzík: Eclipse

  verzia pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, organ a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Jezuitský kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória, Robert Tišťan (dir.)

 • 15.04.

  2010

  Lukáš Borzík: Signum Magnum

  pre soprán, barytón, ženský zbor a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Jezuitský kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave, Róbert Tišťan (dir.)

 • 18.03.

  2010

  Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

  verzia pre soprán a cimbal

  Prvé uvedenie na Slovensku

  secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Michal Paľko (zmb)

 • 01.10.

  2009

  Lukáš Borzík: Postludium

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný hudobný festival SPACE, Múzeum Jána Cikkera, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Paľová (pf)

 • 05.04.

  2008

  Lukáš Borzík: after seven

  pre flautu, akordeón a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)

 • 10.11.

  2007

  Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten

  pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 20.09.

  2007

  Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

 • 21.12.

  2006

  Lukáš Borzík: Ask the Mirror

  pre komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)

 • 29.11.

  2006

  Lukáš Borzík: In the Heart of Mine

  pre flautu, klarinet, klavír, elektrickú gitaru, akordeón, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

 • 06.06.

  2006

  Lukáš Borzík: The Mystery

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK

 • 30.05.

  2006

  Lukáš Borzík: seven 4 eight

  pre osem hlasov a preparovaný klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Hana Friedová (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (ppf), Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 30.05.

  2006

  Lukáš Borzík: Žalmy I

  pre 6 hlasov a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Kováčová (s), Margaréta Ondrejková (s), Slovenka Benková (a), Jozef Chabroň (t), Milan Masiarik (br), Róbert Tišťan (b), Andrea Bálešová (pf), Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 20.05.

  2006

  Lukáš Borzík: Stabat Mater

  verzia pre soprán, klarinet, klavír, 2 akordeóny a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka mladých skladateľov, Štúdio 12, Bratislava, SK

 • 13.05.

  2006

  Lukáš Borzík: Eclipse

  pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, hoboj, 2 klarinety, lesný roh, 6 fliaš, 6 ladených pohárov, 6 huslí a 2 violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bakalársky koncert, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Helena Becse Szabó (s), Eva Šušková (a), Ján Rusko (t), Robert Tišťan (dir.)

 • 21.04.

  2006

  Lukáš Borzík: Stabat Mater

  pre bas, klarinet, elektrickú gitaru, akordeón a kontrabas

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

 • 25.03.

  2006

  Lukáš Borzík: Bájka o klinci

  pre pikolu, flautu, klarinet a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival študentských filmov Áčko, Bratislava, SK

 • 06.01.

  2006

  Lukáš Borzík: Salve Regina

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Trojkráľový koncert, Lúčky, SK

  INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)

 • 06.01.

  2006

  Lukáš Borzík: Vianočná koliedka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Trojkráľový koncert, Lúčky, SK

  INTERPRETI: Ženský zbor Fília, Robert Tišťan (dir.)

 • 24.11.

  2005

  Lukáš Borzík: Magnificat

  pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro (cb), Miriam Maťašová (s), Marián Lejava (dir.)

 • 01.12.

  2004

  Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi

  pre alt a violu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Orfeus, Slovenský rozhlas, Malé štúdio, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Slovenka Benková (a)

 • 2004

  Lukáš Borzík: Elégia

  pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (pf)

 • 26.11.

  2003

  Lukáš Borzík: Ex umbris

  pre barytón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Buffa (pf)

 • 2003

  Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK

  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 17.05.

  2022

  Lukáš Borzík: Misericordia

  pre miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Kostol bl. Márie Restituty, Brno, CZ

  INTERPRETI: Ensemble Opera Diversa, Ensemble Versus, Gabriela Tardonová (dir.)

 • 04.05.

  2019

  Lukáš Borzík: Credo

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Niguliste kirik, Tallin, EE

  INTERPRETI: Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)

 • 16.06.

  2015

  Lukáš Borzík: Prelude to The Mercy

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Ko…MIQ, Kostel sv. Vavřince, Praha, CZ

  INTERPRETI: Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)

 • 26.06.

  2014

  Lukáš Borzík: Aforizmy

  pre 8 nástrojov

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Teatr Rozbark, Bytom, PL

  INTERPRETI: Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Makowski (dir.)

 • 14.06.

  2014

  Lukáš Borzík: Ave

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ

  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Chór Warszawski, Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (dir.)

 • 22.04.

  2014

  Lukáš Borzík: L'aube

  pre gitaru

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Real Conservatorio Superior de Música, Granada, ES

  INTERPRETI: Adam Marec (gui)

 • 04.04.

  2013

  Lukáš Borzík: Prelude of The Unborn

  pre gitaru

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, IS

  INTERPRETI: Adam Marec (gui)

 • 29.05.

  2012

  Lukáš Borzík: V tichu kameňa vánok

  verzia pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, PL

  INTERPRETI: Cracow Duo, Jan Kalinowski (vc), Marek Szlezer (pf)

 • 21.04.

  2012

  Lukáš Borzík: Postludium

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Länsi-Helsingin Musiikki Opisto, Helsinki, FI

  INTERPRETI: Magdaléna Bečková (pf)

 • 22.02.

  2012

  Lukáš Borzík: Debris Song

  pre violu, pozaunu a komorný súbor

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Arnold Schönberg Center, Viedeň, AT

  INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

 • 10.06.

  2010

  Lukáš Borzík: Vergangene Zeiten

  pre klarinet (trúbku), klavír, gitaru, husle, violu a violončelo

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Konvergence No. 2, Galerie HAMU (Lichtenštejnský palác), Praha, CZ

  INTERPRETI: Ansámbl KONVERGENCE, Jiří Mráz (cl), Eva Hutyrová (pf), Ivan Boreš (gui), Irena Štochlová (vn), Ondřej Štochl (vl), Sebastian Tóth (vc), Jan Rybář (dir.)

 • 01.06.

  2010

  Lukáš Borzík: Ask the Mirror

  pre komorný súbor

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Radiokulturhaus, Viedeň, AT

  INTERPRETI: ensemble reconsil wien, Roland Freisitzer (dir.)

 • 06.06.

  2007

  Lukáš Borzík: after seven

  pre flautu, akordeón a violončelo

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Studio Řetízek, DAMU, Praha, CZ

  INTERPRETI: Katarína Lorenčíková (fl), Ema Pavláková (ac), Zuzana Rahlová (vc)

 • 04.11.

  2005

  Lukáš Borzík: Regenbogen für Anuschka

  pre flautu, klarinet, preparovaný klavír a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Internationale Musikwerkstatt in Schloss Trebnitz, Trebnitz, DE

Zahraničné

x