• 1998 – 2005

  súkromné štúdium skladby (Juraj Hatrík)

 • 2005 – 2010

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2005 – 2006

  súkromné štúdium dirigovania (Zdeněk Bílek)

 • 2007

  skladateľský workshop Schloss Trebnitz, Nemecko (Dieter Macko)

 • 2007

  interpretačný workshop 4x4.azyl (Juraj Tatár)

 • 2009

  medzinárodný projekt a workshop Haydn, the Progressive v Eisenstadte, Rakúsko

 • 2009

  skladateľské kurzy v rámci festivalu Ostravské dny

 • od 2012

  vstup do rehole Rádu menších bratov kapucínov (OFM Cap)

Hudbu Pavla Bizoňa uvádzajú na slovenských festivaloch a hudobných prehliadkach Nová slovenská hudba, Prehliadka mladých skladateľov, Orfeus, Melos-Étos, (New) Music At Home, Letný festival mladých umelcov Piešťany, ako aj v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Česká republika).

Popri komponovaní hudby rozličných žánrov (komorná, orchestrálna, scénická, zborová, rocková, pesničková, alternatívna a i. tvorba) sa venuje aj písaniu textov, aranžovaniu a interpretovaniu vážnej a rockovej hudby.

 

x