2023

MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy košickej Anny Boleny

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2021

JURČO, Martin: Ondrej Demo (14. 1. 1927 – 19. 12. 2020)

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 5

2018

red: Ceny ministerky kultúry

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

2017

MINÁRIK, Marián: Ondrej Demo deväťdesiatročný

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 24 – 26

2014

DEMO, Ondrej: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry

Matica slovenská, Martin

2013

DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič: pedagóg, folklorista, zberateľ, redaktor, dirigent, skladateľ

Hudobné centrum, Bratislava

2013

DEMO, Ondrej: Vajnory spievajú

Martin
(Vyd. Kozák - Press)

2011

DEMO, Ondrej – MILOSLAV, Jozef (eds.): Pamätnica: spevácky zbor Ján Pavla II. Vajnory: 20. jubileum (1990 – 2010)

Bratislava
(Vyd. Komprint)

2011

ŠIMOVÁ, Anežka: Ondrej Demo (*14.1.1927)

Osobnosť slovenského hudobného folklóru

Musica et educatio II, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 194 – 199

2011

DEMO, Ondrej: Hommage à Svetozár Stračina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 20 – 22

2010

DEMO, Ondrej: Česľakova perša, k 80. jubileu zámutovského predníka [recenzia CD]

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 37

2009

DEMO, Ondrej: Grand Prix Svetozára Stračinu 2009

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 9, s. 13

2008

DEMO, Ondrej: Terchovčania v Opere SND

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 7

2007

DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 24 – 25

2006

MÓŽI, Alexander: Branovo: história, život a tradície 1325 – 2005 [recenzia knihy]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 38 – 39

2005

DEMO, Ondrej: Rozhlasová fonická dokumentácia folklórnej hudby Slovákov žijúcich v zahraničí

EthnoMusicologicum: Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2005, č. 4, s. 173 – 186

2005

DEMO, Ondrej: Branovo: história, život a tradície 1325 – 2005

Bratislava
(Vyd. Komprint)

2002

DEMO, Ondrej: Gruzínske viachlasné (polyfonické) spevy a ich súvis s európskymi viachlasnými spevmi

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca, 2002, ASCO Art & Science, Bratislava, č. 5
(Musicologica actualis)

2002

DEMO, Ondrej: Odchádza človek

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 4
(k úmrtiu Martina Slivku)

2002

DEMO, Ondrej: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj : Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia [recenzia publikácie]

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 46

2000

DEMO, Ondrej: Grand Prix Svetozára Stračinu

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 51

1998

DEMO, Ondrej: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry

Matica slovenská, Martin

1998

JURÍK, Marián: Eugen Suchoň a ľudová pieseň ako inšpiračný zdroj

Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Slovenská muzikologická asociácia, Hudobné centrum, s. 113 – 117

1997

LEŠČÁK, Milan: Život na rozhlasových vlnách

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 4

1997

ŠÍPKA, Miloš: Ľudová hudba v rozhlase

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 7, s. 8

1997

DEMO, Ondrej: Viachlasné spevy v Púchovskej doline

Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru, 1997, roč. 23, č. 1 – 2, s. 58 – 66

1996

DEMO, Ondrej: Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku

Hlavné historicko-vývojové, dramaturgické a koncepčné aspekty

Matica slovenská, Martin

1995

DEMO, Ondrej: Spieva Janka Guzová

Akcent, Bratislava

1994

DEMO, Ondrej: Krása i pravda v piesni

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 23 – 24

1989

DEMO, Ondrej: K problematike folklórnej hudby na Slovensku

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 5, s. 1

1989

DEMO, Ondrej: Slowakische Volksmusik und ihre gegenwärtige Form

Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, 1989, č. 4 – 5, s. 25 – 50

1987

MÓŽI, Alexander: Jubilujúci redaktor Ondrej Demo

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 2, s. 7

1985

DEMO, Ondrej: Soňa Burlasová : V šírom poli rokyta [recenzia dvojzväzkovej zbierky]

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 1, s. 8

1983

DEMO, Ondrej: Prix de musique foklorique de Radio Bratislava

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 7

1982

MÓŽI, Alexander: Ondrej Demo: Z klenotnice slovenskej ľudovej piesne [recenzia knihy]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

1981

DEMO, Ondrej: Dožinkové piesne

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 8, s. 16 – 18

1981

DEMO, Ondrej: Jar v slovenských piesňach

Rytmus, 1981, roč. 32, č. 4, s. 16 – 19

1981

DEMO, Ondrej: Z klenotnice slovenskych l'udovych piesní

Opus, Bratislava

1980

DEMO, Ondrej: Za prof. Pavlom Tonkovičom

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7

1980

DEMO, Ondrej – PALIČKOVÁ, Jarmila: Folklórnym skupinám: metodický materiál pre prácu folklórnych skupín

Osvetový ústav, Bratislava

1977

DEMO, Ondrej: U Goralov na severnej Orave

Rytmus, 1977, roč. 28, č. 4, s. 16 – 18

1977

DEMO, Ondrej: Púchovská dolina

Rytmus, 1977, roč. 28, č. 7, s. 16 – 19

1977

LAŠČIAKOVÁ, Darina: Šíriteľ krásy

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 8

1977

DEMO, Ondrej: Zo Záhoria

Rytmus, 1977, roč. 28, č. 1, s. 16 – 18

1976

KOTRCH, Stephan: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology, 1976, roč. 20, č. 2, s. 386

1974

DADAK – KOZICKA, J. Katarzyna: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

Muzyka, 1974, roč. 19, č. 3, s. 109 – 111

1974

NOVÁČEK, Zdenko: Rozhlasová hudobná žatva

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 1

1974

DEMO, Ondrej: Zlatý páv

Medzinárodná televízna súťaž pôvodnej ľudovej hudby v Maďarsku

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 10, s. 5

1973

DEMO, Ondrej: Prix de musique folkorique de Radio Bratislava 1973

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 21, s. 1 a 3

1972

TVRDOŇ, Igor: Klenotnica ľudovej hudby

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 4

1972

SCHOENBAUM, Camillo: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

Die Musikforschung, 1972, roč. 25, č. 4, s. 547 – 548

1971

ŠRÁMKOVÁ, Marta: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

Jahrbuch für Volksliedforschung, 1971, roč. 16, s. 251 – 253

1970

BERKA, Miloš: Demo, Ondrej – Hrabalová, Olga: Žatevné a dožinkové piesne [recenzia knihy]

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 3, s. 5

1970

URSÍNYOVÁ, Terézia: Večne živé pramene : S Ondrejom Demom o K(k)lenotnici ľudovej hudby [rozhovor]

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 3

1969

DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

Slovenská akadémia vied, Bratislava

1968

DEMO, Ondrej: Ľudová hudba v rozhlase

Slovenská hudba: Časopis Zväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 5, s. 206 – 208

1967

DEMO, Ondrej: K šesťdesiatke Pavla Tonkoviča

Slovenská hudba: Časopis Zväzu slovenských skladateľov, 1967, roč. 11, č. 3, s. 142 – 143

1964

DEMO, Ondrej: Metodické zásady pre prácu súborov ľudových nástrojov

Lekcia pre základný hudobný kurz, školenia, semináre k špecializácii pre oblasť hudobného folklóru

Osvetový ústav, Bratislava

1952

DEMO, Ondrej: Hrajte muzikanti : sborník inštrumentálnych skladieb pre súbory ľudových nástrojov


(Rozmnoženina)

1952

DEMO, Ondrej: Tance od Žitavy


(Rozmnoženina)

Personálna bibliografia

 • 1967

  DEMO, Ondrej: K šesťdesiatke Pavla Tonkoviča

  Slovenská hudba: Časopis Zväzu slovenských skladateľov, 1967, roč. 11, č. 3, s. 142 – 143

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2013

  DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič: pedagóg, folklorista, zberateľ, redaktor, dirigent, skladateľ

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2013

  DEMO, Ondrej: Vajnory spievajú

  Martin
  (Vyd. Kozák - Press)

 • 1996

  DEMO, Ondrej: Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku

  Hlavné historicko-vývojové, dramaturgické a koncepčné aspekty

  Matica slovenská, Martin

 • 1981

  DEMO, Ondrej: Z klenotnice slovenskych l'udovych piesní

  Opus, Bratislava

 • 1980

  DEMO, Ondrej – PALIČKOVÁ, Jarmila: Folklórnym skupinám: metodický materiál pre prácu folklórnych skupín

  Osvetový ústav, Bratislava

 • 1969

  DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

  Slovenská akadémia vied, Bratislava

 • 1964

  DEMO, Ondrej: Metodické zásady pre prácu súborov ľudových nástrojov

  Lekcia pre základný hudobný kurz, školenia, semináre k špecializácii pre oblasť hudobného folklóru

  Osvetový ústav, Bratislava

 • 1952

  DEMO, Ondrej: Tance od Žitavy


  (Rozmnoženina)

 • 1952

  DEMO, Ondrej: Hrajte muzikanti : sborník inštrumentálnych skladieb pre súbory ľudových nástrojov


  (Rozmnoženina)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2007

  DEMO, Ondrej: Pavol Tonkovič (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 24 – 25

 • 2005

  DEMO, Ondrej: Rozhlasová fonická dokumentácia folklórnej hudby Slovákov žijúcich v zahraničí

  EthnoMusicologicum: Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2005, č. 4, s. 173 – 186

 • 2002

  DEMO, Ondrej: Gruzínske viachlasné (polyfonické) spevy a ich súvis s európskymi viachlasnými spevmi

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca, 2002, ASCO Art & Science, Bratislava, č. 5
  (Musicologica actualis)

 • 1998

  JURÍK, Marián: Eugen Suchoň a ľudová pieseň ako inšpiračný zdroj

  Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, 1998, Slovenská muzikologická asociácia, Hudobné centrum, s. 113 – 117

 • 1997

  DEMO, Ondrej: Viachlasné spevy v Púchovskej doline

  Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru, 1997, roč. 23, č. 1 – 2, s. 58 – 66

 • 1989

  DEMO, Ondrej: Slowakische Volksmusik und ihre gegenwärtige Form

  Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, 1989, č. 4 – 5, s. 25 – 50

 • 1981

  DEMO, Ondrej: Dožinkové piesne

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 8, s. 16 – 18

 • 1981

  DEMO, Ondrej: Jar v slovenských piesňach

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 4, s. 16 – 19

 • 1977

  DEMO, Ondrej: Púchovská dolina

  Rytmus, 1977, roč. 28, č. 7, s. 16 – 19

 • 1977

  DEMO, Ondrej: U Goralov na severnej Orave

  Rytmus, 1977, roč. 28, č. 4, s. 16 – 18

 • 1977

  DEMO, Ondrej: Zo Záhoria

  Rytmus, 1977, roč. 28, č. 1, s. 16 – 18

 • 1968

  DEMO, Ondrej: Ľudová hudba v rozhlase

  Slovenská hudba: Časopis Zväzu slovenských skladateľov, 1968, roč. 12, č. 5, s. 206 – 208

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2002

  DEMO, Ondrej: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj : Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia [recenzia publikácie]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 46

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2014

  DEMO, Ondrej: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry

  Matica slovenská, Martin

 • 2011

  DEMO, Ondrej – MILOSLAV, Jozef (eds.): Pamätnica: spevácky zbor Ján Pavla II. Vajnory: 20. jubileum (1990 – 2010)

  Bratislava
  (Vyd. Komprint)

 • 2005

  DEMO, Ondrej: Branovo: história, život a tradície 1325 – 2005

  Bratislava
  (Vyd. Komprint)

 • 1998

  DEMO, Ondrej: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry

  Matica slovenská, Martin

 • 1995

  DEMO, Ondrej: Spieva Janka Guzová

  Akcent, Bratislava

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1985

  DEMO, Ondrej: Soňa Burlasová : V šírom poli rokyta [recenzia dvojzväzkovej zbierky]

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 1, s. 8

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  DEMO, Ondrej: Hommage à Svetozár Stračina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 20 – 22

 • 2010

  DEMO, Ondrej: Česľakova perša, k 80. jubileu zámutovského predníka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 37

 • 2009

  DEMO, Ondrej: Grand Prix Svetozára Stračinu 2009

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 9, s. 13

 • 2008

  DEMO, Ondrej: Terchovčania v Opere SND

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 7

 • 2002

  DEMO, Ondrej: Odchádza človek

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 4
  (k úmrtiu Martina Slivku)

 • 2000

  DEMO, Ondrej: Grand Prix Svetozára Stračinu

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 51

 • 1994

  DEMO, Ondrej: Krása i pravda v piesni

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 23 – 24

 • 1989

  DEMO, Ondrej: K problematike folklórnej hudby na Slovensku

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 5, s. 1

 • 1983

  DEMO, Ondrej: Prix de musique foklorique de Radio Bratislava

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 20, s. 7

 • 1980

  DEMO, Ondrej: Za prof. Pavlom Tonkovičom

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 7

 • 1974

  DEMO, Ondrej: Zlatý páv

  Medzinárodná televízna súťaž pôvodnej ľudovej hudby v Maďarsku

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 10, s. 5

 • 1973

  DEMO, Ondrej: Prix de musique folkorique de Radio Bratislava 1973

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 21, s. 1 a 3

Bibliografia

 • 2021

  JURČO, Martin: Ondrej Demo (14. 1. 1927 – 19. 12. 2020)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 5

 • 2011

  ŠIMOVÁ, Anežka: Ondrej Demo (*14.1.1927)

  Osobnosť slovenského hudobného folklóru

  Musica et educatio II, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 194 – 199

Bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1976

  KOTRCH, Stephan: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

  Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology, 1976, roč. 20, č. 2, s. 386

 • 1974

  DADAK – KOZICKA, J. Katarzyna: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

  Muzyka, 1974, roč. 19, č. 3, s. 109 – 111

 • 1972

  SCHOENBAUM, Camillo: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

  Die Musikforschung, 1972, roč. 25, č. 4, s. 547 – 548

 • 1971

  ŠRÁMKOVÁ, Marta: DEMO, Ondrej – HRABALOVÁ, Olga: Žatevné a dožinkové piesne

  Jahrbuch für Volksliedforschung, 1971, roč. 16, s. 251 – 253

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  MARENČINOVÁ, Dita: Tromfy košickej Anny Boleny

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2018

  red: Ceny ministerky kultúry

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 2

 • 2017

  MINÁRIK, Marián: Ondrej Demo deväťdesiatročný

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 24 – 26

 • 2006

  MÓŽI, Alexander: Branovo: história, život a tradície 1325 – 2005 [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 38 – 39

 • 1997

  ŠÍPKA, Miloš: Ľudová hudba v rozhlase

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 7, s. 8

 • 1997

  LEŠČÁK, Milan: Život na rozhlasových vlnách

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 4

 • 1987

  MÓŽI, Alexander: Jubilujúci redaktor Ondrej Demo

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 2, s. 7

 • 1982

  MÓŽI, Alexander: Ondrej Demo: Z klenotnice slovenskej ľudovej piesne [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 3

 • 1977

  LAŠČIAKOVÁ, Darina: Šíriteľ krásy

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 8

 • 1974

  NOVÁČEK, Zdenko: Rozhlasová hudobná žatva

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 1

 • 1972

  TVRDOŇ, Igor: Klenotnica ľudovej hudby

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 4

 • 1970

  BERKA, Miloš: Demo, Ondrej – Hrabalová, Olga: Žatevné a dožinkové piesne [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 3, s. 5

 • 1970

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Večne živé pramene : S Ondrejom Demom o K(k)lenotnici ľudovej hudby [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 3

x