• 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 1988

  VIANOČNÉ CHVÍLE

  LP - Opus 9117 2105

  1. Ondrej Demo: Z tamtej strany jarka

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  2. Ivan Dubecký: Dobrý večer vám

   Darina Laščiaková (v), Ján Palovič (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Svetozár Štúr (dir.)

  3. Ivan Dubecký: Dajteže nám, dajte

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  4. Igor Bázlik: Nesiem vám noviny

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Bartolomej Urbanec: Hop, hop, Janko

   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)

  6. Vladimír Slujka: Ja som malý, neveličký

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)

  7. Ivan Dubecký: Vianočná nálada

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  8. Ivan Dubecký: Važecké Vianoce

   Eleonóra Kapasná (v), Jozef Peško (fut), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

 • 1986

  EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ

  LP - Opus 9117 1796

  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka

   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (dir.)

  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)

  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)

  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1985

  ČO ROBÍŠ, HANKA, HANIČKA, HANKA

  LP - Opus 9117 1606

  1. Ondrej Demo: Parta moja, parta

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  2. Vladimír Slujka: Hora moja, hora

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  3. Ivan Dubecký: Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  4. Ivan Dubecký: Hej, mladosť moja, mladosť

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  5. Štefan Molota: Dievčatko sliačanskuo

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)

  6. Ivan Dubecký: Zaspal Janík na výhone

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)

  7. Ivan Dubecký: Išli hudci horou

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)

  8. Ivan Dubecký: Sliačanskie prekáračky

   Anna Hulejová (v), Angela Vargicová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  9. Igor Bázlik: Na zelenom grúni

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  10. Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1980

  MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ

  LP - Opus 9117 0928

  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha

  2. trad.: Keď ja umriem

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša

  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)

  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)

  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)

  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme

   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni

   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)

  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja

   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)

  9. Svetozár Stračina: Marmuriena

   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)

  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)

  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu

   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica

 • 1979

  JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA

  LP - Opus 9117 0635

  1. Svetozár Stračina: Zadumanie

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Svetozár Stračina: Detvianska melódia

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Miloš Berka: Pod grúňom

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Ondrej Demo: Goralské nôty zo severnej Oravy

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)

  5. Július Letňan: Kokavská píšťalka

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  7. Miloš Berka: Ej, lebo tancuj, lebo pískaj

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  8. Igor Bázlik: Horou, chlapci, horou

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  9. Miloš Berka: V šírom poli

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1979

  ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV ČS. ROZHLASU V BRATISLAVE

  LP - Opus 9117 0749

  1. Igor Bázlik: Nôty moje, nôty

   Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  2. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme

   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  3. Štefan Molota: Strigônske melódie

   Štefan Molota (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  4. Ivan Dubecký: Gajdošu, gajdošu

   Jozef Peško (v), Anton Vranka (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  5. Ivan Dubecký: Dve piesne od Trenčína

   Lýdia Fajtová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  6. Jaroslav Jurášek: Primášová pieseň

   Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  7. Pavol Tonkovič: Vrchárska nálada (Vrchársky plač)

   Miroslav Dudík (umv.), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  8. Igor Bázlik: Hej, zaspievalo vtáča

   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  9. Július Letňan: Kokavská píšťalka

   Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Tibor Andrašovan: Kamaráti moji

   Anton Kúrňava (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  11. Ivan Dubecký: Goralská muzika

   Jozef Peško (fsch), Miroslav Vlado (fsch), Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

x