• 2018

  Cena ministerky kultúry SR

  za mimoriadny prínos v oblasti hudobného folklóru, zberateľskú činnosť, úpravy ľudových piesní s prihliadnutím na celoživotný podiel na propagácii hudobného folklóru prostredníctvom rozhlasovej a filmovej tvorby

 • 2007

  Veľká cena SOZA

  cena udelená za rok 2006

 • 2005

  Cena Fra Angelico

 • 1987

  Zlatý erb vydavateľstva OPUS

  za autorský prínos a odbornú spoluprácu pri realizácii nahrávky Folklórne obrázky zo Slovenska

x