2023

KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 27 – 28

2023

UNGER, Pavel: Stál najdlhšie na čele Opery SND. K nedožitej deväťdesiatke Pavla Bagina

Opera Slovakia, 11. 5. 2023

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

2013

JAKUBCOVÁ, Danica: „Nechajte súdruha, veď sú tu zahraniční hostia...” [rozhovor]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 18 – 20

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Otvárací koncert

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

2013

BLAHO, Vladimír: Za Pavlom Baginom

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 19

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Pavol Bagin: Chamber Music [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 414 – 415

2009

BAGIN, Pavol: Eugen Suchoň – pedagóg a človek

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 183 – 188

2008

TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 3
(koncert pri príležitosti 75. narodenín skladateľa)

2007

RADULOVÁ, Soňa: Koncert z diel slovenských skladateľov ...

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 10
(Trio pre husle, violu a violončelo)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Kytička spomienok súpútnikovi. K jubileu Pavla Bagina

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 4

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Pozdrav k jubileu

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 22 – 23

1993

IVANOVÁ, Marta: Nové impulzy

Spolupráca slovenských a rakúskych skladateľov

Práca, 14. 6. 1993, Bratislava

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

Večerník, 15. 12. 1992, Bratislava
(Akvarely)

1988

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovo má Pavol Bagin

Hudobný život, 12. 5. 1988, roč. 20, č. 10, s. 9

1988

FELLEGI, Pavol: Dotyky s ázijskou hudbou

Večerník, 21. 10. 1988

1987

KARŠAY, A: Dobré výsledky, jasné perspektívy

Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

Ľud, 18. 6. 1987

1987

BUTLER, Tom: Morton Gould gets A.I. du Pont award

The News Journal, 10. 12. 1987
(Melancholické miniatúry)

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Bagin Pavol

Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 66 – 70

1985

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 3
(Sinfonietta slovacca)

1985

FELLEGI, Pavol: Čo sa to deje s gramoplatňou?

Hovoríme so šéfredaktorom Opus P. Baginom

Práca, 15. 6. 1985

1984

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pŕítelkyně a rádkyně-

Praha

1984

FELLEGI, Pavol: O digitálnych nahrávkach, videozáznamoch a edičných zámeroch OPUSu [rozhovor]

So zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom, šéfredaktorom Čs. hudobného vydavateľstva OPUS

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 22, s. 4

1983

GROŠ, Martin: Prehliadka pôvodín

Pred VIII. týždňom novej slovenskej hudobnej tvorby s podpredsedom ZSS a predsedom SHF zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

Večerník, 10. 2. 1983

1983

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
(Hudba pre sláčiky - premiéra)

1983

ADAMČIAK, Milan: Priestor na sebareflexiu

K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Pavla bagina

Hudobný život, 10. 5. 1983, roč. 15, č. 9, s. 5

1983

GROŠ, Martin: Posezení se šéfem slovenské opery

Lidová Demokracie, 11. 5. 1983

1983

FELLEGI, Pavol: Láska k hudbe

Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

Smena, 9. 12. 1983

1983

ADAMČIAK, Milan: Priestor na sebareflexiu

K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Pavla Bagina

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 9, s. 5

1983

GROŠ, Martin: Jubilujúci hudobník

Zaslúžilý umelec Pavol Bagin - päťdesiatnik

Večerník, 11. 5. 1983

1983

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Pavol Bagin: Hudba pre sláčiky

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 3

1982

f: Španielske úspechy na pokračovanie

Pôvodný telefonát z Valadolid šéfa opery SND zaslúžilého umelca P. Bagina

Večerník, 11. 5. 1982

1982

SZELEPCSÉNYI, Ján: Repertoár opery - ohnisko tvorivého úsilia [rozhovor]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 12, s. 3

1982

SZELEPCSÉNYI, Ján: Repertoár opery - ohnisko tvorivého úsilia

Rozhovor so šéfom opery SND zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

Hudobný život, 21. 6. 1982, roč. 14, č. 12, s. 3

1982

sz: Opera SND medzi dvoma sezónami

Rozhovor s umeleckým šéfom zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

Večerník, 5. 8. 1982

1982

SZELEPCSÉNYI, Ján: Gramorecenzia: Skladateľský profil Pavla Bagina

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 3

1982

BAGIN, Pavol: Potlesk pod šírym nebom

Pôvodný telefonát šéfa opery SND Zasl. umelca P. Bagina večerníku z Bilbaa

Večerník, 3.5.1982

1982

Zaujali majstrovstvom

Opera SND sa vrátila z turné po Španielsku

Večerník, 17. 5. 1982

1982

BAGIN, Pavol: Opera SND opäť Doma

O druhej časti zájazdu do NSR a Holandska hovorí šéf opery zaslúžilý umelec Pavol Bagin

Večerník, 20. 12. 1982, Bratislava

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: S láskou a rizikami

Nové slovo, 4. 6. 1981, Bratislava

1981

GROŠ, Martin: Umenie mierového života

Hovoríme s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

Smena, 11. 8. 1981

1981

URSÍNYOVÁ, Terézia: Desať rokov s operou

Hovoríme so zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom, šéfom opery Slovenského národného divadla

Televízia, 25. 5. 1981

1981

SCHINDLEROVÁ, Agáta: Pavol Bagin : Všestranná umelecká osobnosť

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 4

1981

SCHINDLEROVÁ, Agáta: Pavol Bagin: Všestranná umelecká osobnosť

Zaslúžilý umelec

Hudobný život, 11.5.1981, roč. 13, č. 9, s. 4

1981

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Za kultúrnosť nášho človeka

Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom Baginom

Práca, 9. 5. 1981

1981

Traja na jednej scéne

Zhovárame sa so šéfom Opery SND dr. P. Baginom

Večerník, 4. 5. 1981, Bratislava

1981

GROŠ, Martin: Reprezentačne na Pražskej jari

Smena, 27. 5. 1981

1981

GROŠ, Martin: Do sviatočných dní kultúry

Smena, 18. 5. 1981, Bratislava

1981

BAGIN, Pavol: Pokus o vnútornú bilanciu

Zamyslenie pred XVI. zjazdom KSČ

Práca, 14. 8. 1981, Bratislava

1980

PODRACKÝ, Igor: Nad tvorbou Pavla Bagina

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 20, s. 5

1980

BAGIN, Pavol: V prekrásnom meste na Dnepri

Pôvodný telefonát šéfa opery SND P. Bagina pre Pravdu

Pravda, 5. 3. 1980, Bratislava

1980

GROŠ, Martin: Tlieskali nám v Bolšom

Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom baginom

Smena, 5. 7. 1980, Bratislava

1980

PALOVČÍK, Michal: Kto vie o nedostatkoch - pozná východisko

Kritický hlas Pavla Bagina na konci opernej sezóny SND

Pravda, 23. 7. 1980, Bratislava

1980

GROŠ, Martin: Od šéfa po diváka

Večerník, 1. 8. 1980, Bratislava

1980

BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
(Prelúdiá pre sláčikové kvarteto)

1979

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 3
(Pastorále (4 mikroštruktúry pre flautu sólo))

1979

MARCZELLOVÁ, Zuzana: V jubilejnej sezóne : Stretnutie s umeleckým šéfom Opery SND Pavlom Baginom [rozhovor]

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 1, 5

1979

MARCZELOVÁ, Z.: V jubilejnej sezóne

Stretnutie s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

Hudobný život, 15. 10. 1979, roč. 11, č. 19

1979

GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

Večerník, 13. 9. 1979, Bratislava

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

1978

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nový obraz Ščedrinovho baletu

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 4
(ako dirigent orchestra SND pri premiére Anny Kareninovej)

1977

URSÍNYOVÁ, Terézia: Otvárať srdcia husľovým hľúčom

Hovoríme s hudobným umelcom Pavlom Baginom

Literárny týždenník, 4. 12. 1977, roč. 10, č. 49, s. 1 a 10

1977

BAGIN, Pavol: Zo zjazdovej diskusie

O podpore a povinnostiach

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 3

1977

MZ: Rozhovor nad pěti linkami

Tvorba, 20. 4. 1977, Praha

1974

-BD-: Na opernú tému [rozhovor]

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 12, s. 3

1973

PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

Pravda, 10. 7. 1973

1973

BAGIN, Pavol: Medzník vývinu hudobnodramatickej tvorby

Pravda, 22. 11. 1973

1972

MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1

1972

URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

So šéfom Opery SND, Pavlom Baginom, o nastávajúcej sezóne

Hudobný život, 1972, Obzor, Bratislava, roč. 4, č. 16, s. 3

1972

BAGIN, Pavol: Črty z Bayreuthu 1972 neolympijského...

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 17, s. 8

1969

BAGIN, Pavol: Na pretrase gramopriemysel

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 8

1969

BAGIN, Pavol: Malé variácie na známu tému

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 10, s. 1

1969

BAGIN, Pavol: Anketa: Tie najúspešnejšie

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8

1969

BAGIN, Pavol: Dvadsať rokov Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 1

1969

BAGIN, Pavol: Dva pohľady na súčasnú hudbu - Varšava 69

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

Personálna bibliografia

 • 2009

  BAGIN, Pavol: Eugen Suchoň – pedagóg a človek

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 183 – 188

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1982

  BAGIN, Pavol: Opera SND opäť Doma

  O druhej časti zájazdu do NSR a Holandska hovorí šéf opery zaslúžilý umelec Pavol Bagin

  Večerník, 20. 12. 1982, Bratislava

 • 1982

  BAGIN, Pavol: Potlesk pod šírym nebom

  Pôvodný telefonát šéfa opery SND Zasl. umelca P. Bagina večerníku z Bilbaa

  Večerník, 3.5.1982

 • 1981

  BAGIN, Pavol: Pokus o vnútornú bilanciu

  Zamyslenie pred XVI. zjazdom KSČ

  Práca, 14. 8. 1981, Bratislava

 • 1980

  BAGIN, Pavol: V prekrásnom meste na Dnepri

  Pôvodný telefonát šéfa opery SND P. Bagina pre Pravdu

  Pravda, 5. 3. 1980, Bratislava

 • 1977

  BAGIN, Pavol: Zo zjazdovej diskusie

  O podpore a povinnostiach

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 3

 • 1972

  BAGIN, Pavol: Črty z Bayreuthu 1972 neolympijského...

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 17, s. 8

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Dvadsať rokov Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 1

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Dva pohľady na súčasnú hudbu - Varšava 69

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Na pretrase gramopriemysel

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 8

 • 1969

  BAGIN, Pavol: Malé variácie na známu tému

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 10, s. 1

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Bagin Pavol

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 66 – 70

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Pavol Bagin: Hudba pre sláčiky

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 3

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  KRAJŇÁK, Jakub: Rodinné striebro vo víre tanca

  Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 27 – 28

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  UNGER, Pavel: Stál najdlhšie na čele Opery SND. K nedožitej deväťdesiatke Pavla Bagina

  Opera Slovakia, 11. 5. 2023

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2013

  BLAHO, Vladimír: Za Pavlom Baginom

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 19

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2013

  JAKUBCOVÁ, Danica: „Nechajte súdruha, veď sú tu zahraniční hostia...” [rozhovor]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 18 – 20

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Pavol Bagin: Chamber Music [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 414 – 415

 • 2008

  TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 3
  (koncert pri príležitosti 75. narodenín skladateľa)

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Koncert z diel slovenských skladateľov ...

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 10
  (Trio pre husle, violu a violončelo)

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Pozdrav k jubileu

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 6, s. 22 – 23

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Kytička spomienok súpútnikovi. K jubileu Pavla Bagina

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 4

 • 1993

  IVANOVÁ, Marta: Nové impulzy

  Spolupráca slovenských a rakúskych skladateľov

  Práca, 14. 6. 1993, Bratislava

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15. 12. 1992, Bratislava
  (Akvarely)

 • 1988

  FELLEGI, Pavol: Dotyky s ázijskou hudbou

  Večerník, 21. 10. 1988

 • 1988

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovo má Pavol Bagin

  Hudobný život, 12. 5. 1988, roč. 20, č. 10, s. 9

 • 1987

  BUTLER, Tom: Morton Gould gets A.I. du Pont award

  The News Journal, 10. 12. 1987
  (Melancholické miniatúry)

 • 1987

  KARŠAY, A: Dobré výsledky, jasné perspektívy

  Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

  Ľud, 18. 6. 1987

 • 1985

  FELLEGI, Pavol: Čo sa to deje s gramoplatňou?

  Hovoríme so šéfredaktorom Opus P. Baginom

  Práca, 15. 6. 1985

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 3
  (Sinfonietta slovacca)

 • 1984

  FELLEGI, Pavol: O digitálnych nahrávkach, videozáznamoch a edičných zámeroch OPUSu [rozhovor]

  So zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom, šéfredaktorom Čs. hudobného vydavateľstva OPUS

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 22, s. 4

 • 1984

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pŕítelkyně a rádkyně-

  Praha

 • 1983

  FELLEGI, Pavol: Láska k hudbe

  Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

  Smena, 9. 12. 1983

 • 1983

  GROŠ, Martin: Posezení se šéfem slovenské opery

  Lidová Demokracie, 11. 5. 1983

 • 1983

  GROŠ, Martin: Jubilujúci hudobník

  Zaslúžilý umelec Pavol Bagin - päťdesiatnik

  Večerník, 11. 5. 1983

 • 1983

  ADAMČIAK, Milan: Priestor na sebareflexiu

  K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Pavla bagina

  Hudobný život, 10. 5. 1983, roč. 15, č. 9, s. 5

 • 1983

  ADAMČIAK, Milan: Priestor na sebareflexiu

  K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Pavla Bagina

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 9, s. 5

 • 1983

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
  (Hudba pre sláčiky - premiéra)

 • 1983

  GROŠ, Martin: Prehliadka pôvodín

  Pred VIII. týždňom novej slovenskej hudobnej tvorby s podpredsedom ZSS a predsedom SHF zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Večerník, 10. 2. 1983

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Gramorecenzia: Skladateľský profil Pavla Bagina

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 3

 • 1982

  sz: Opera SND medzi dvoma sezónami

  Rozhovor s umeleckým šéfom zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Večerník, 5. 8. 1982

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Repertoár opery - ohnisko tvorivého úsilia

  Rozhovor so šéfom opery SND zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Hudobný život, 21. 6. 1982, roč. 14, č. 12, s. 3

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Repertoár opery - ohnisko tvorivého úsilia [rozhovor]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 12, s. 3

 • 1982

  Zaujali majstrovstvom

  Opera SND sa vrátila z turné po Španielsku

  Večerník, 17. 5. 1982

 • 1982

  f: Španielske úspechy na pokračovanie

  Pôvodný telefonát z Valadolid šéfa opery SND zaslúžilého umelca P. Bagina

  Večerník, 11. 5. 1982

 • 1981

  GROŠ, Martin: Umenie mierového života

  Hovoríme s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Smena, 11. 8. 1981

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S láskou a rizikami

  Nové slovo, 4. 6. 1981, Bratislava

 • 1981

  GROŠ, Martin: Reprezentačne na Pražskej jari

  Smena, 27. 5. 1981

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Desať rokov s operou

  Hovoríme so zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom, šéfom opery Slovenského národného divadla

  Televízia, 25. 5. 1981

 • 1981

  GROŠ, Martin: Do sviatočných dní kultúry

  Smena, 18. 5. 1981, Bratislava

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Pavol Bagin : Všestranná umelecká osobnosť

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 9, s. 4

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Pavol Bagin: Všestranná umelecká osobnosť

  Zaslúžilý umelec

  Hudobný život, 11.5.1981, roč. 13, č. 9, s. 4

 • 1981

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Za kultúrnosť nášho človeka

  Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Práca, 9. 5. 1981

 • 1981

  Traja na jednej scéne

  Zhovárame sa so šéfom Opery SND dr. P. Baginom

  Večerník, 4. 5. 1981, Bratislava

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: Nad tvorbou Pavla Bagina

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 20, s. 5

 • 1980

  GROŠ, Martin: Od šéfa po diváka

  Večerník, 1. 8. 1980, Bratislava

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Kto vie o nedostatkoch - pozná východisko

  Kritický hlas Pavla Bagina na konci opernej sezóny SND

  Pravda, 23. 7. 1980, Bratislava

 • 1980

  GROŠ, Martin: Tlieskali nám v Bolšom

  Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom baginom

  Smena, 5. 7. 1980, Bratislava

 • 1980

  BERGER, Igor: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5
  (Prelúdiá pre sláčikové kvarteto)

 • 1979

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: V jubilejnej sezóne : Stretnutie s umeleckým šéfom Opery SND Pavlom Baginom [rozhovor]

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 19, s. 1, 5

 • 1979

  MARCZELOVÁ, Z.: V jubilejnej sezóne

  Stretnutie s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Hudobný život, 15. 10. 1979, roč. 11, č. 19

 • 1979

  GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

  O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

  Večerník, 13. 9. 1979, Bratislava

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 6, s. 3
  (Pastorále (4 mikroštruktúry pre flautu sólo))

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nový obraz Ščedrinovho baletu

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 4
  (ako dirigent orchestra SND pri premiére Anny Kareninovej)

 • 1977

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Otvárať srdcia husľovým hľúčom

  Hovoríme s hudobným umelcom Pavlom Baginom

  Literárny týždenník, 4. 12. 1977, roč. 10, č. 49, s. 1 a 10

 • 1977

  MZ: Rozhovor nad pěti linkami

  Tvorba, 20. 4. 1977, Praha

 • 1974

  -BD-: Na opernú tému [rozhovor]

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 12, s. 3

 • 1973

  BAGIN, Pavol: Medzník vývinu hudobnodramatickej tvorby

  Pravda, 22. 11. 1973

 • 1973

  PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

  Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Pravda, 10. 7. 1973

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom Opery SND, Pavlom Baginom, o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, Obzor, Bratislava, roč. 4, č. 16, s. 3

x