Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1982

  Opera SND opäť Doma

  O druhej časti zájazdu do NSR a Holandska hovorí šéf opery zaslúžilý umelec Pavol Bagin

  Večerník, 20.12.1982, Bratislava

 • 1982

  Potlesk pod šírym nebom

  Pôvodný telefonát šéfa opery SND Zasl. umelca P. Bagina večerníku z Bilbaa

  Večerník, 3.5.1982

 • 1981

  Pokus o vnútornú bilanciu

  Zamyslenie pred XVI. zjazdom KSČ

  Práca, 14.8.1981, Bratislava

 • 1980

  V prekrásnom meste na Dnepri

  Pôvodný telefonát šéfa opery SND P. Bagina pre Pravdu

  Pravda, 5.3.1980, Bratislava

 • 1977

  Zo zjazdovej diskusie

  O podpore a povinnostiach

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 8, s. 3

 • 1972

  Črty z Bayreuthu 1972 neolympijského...

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 17, s. 8

 • 1969

  Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 8

 • 1969

  Dva pohľady na súčasnú hudbu - Varšava 69

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

 • 1969

  Dvadsať rokov Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 1

 • 1969

  Na pretrase gramopriemysel

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 8

 • 1969

  Malé variácie na známu tému

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 10, s. 1

Personálna bibliografia

 • 2009

  Eugen Suchoň – pedagóg a človek

  Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 183 – 188

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Bagin Pavol

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 66 – 70

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2013

  JAKUBCOVÁ, Danica: „Nechajte súdruha, veď sú tu zahraniční hostia...” [rozhovor]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 18 – 20

 • 2013

  BLAHO, Vladimír: Za Pavlom Baginom

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 19

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Pavol Bagin: Chamber Music [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 414 – 415

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Kytička spomienok súpútnikovi. K jubileu Pavla Bagina

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 5, s. 4

 • 1993

  IVANOVÁ, Marta: Nové impulzy

  Spolupráca slovenských a rakúskych skladateľov

  Práca, 14.6.1993, Bratislava

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15.12.1992, Bratislava
  (Akvarely)

 • 1988

  FELLEGI, Pavol: Dotyky s ázijskou hudbou

  Večerník, 21.10.1988

 • 1988

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovo má Pavol Bagin

  Hudobný život, 12.5.1988, roč. 20, č. 10, s. 9

 • 1987

  BUTLER, Tom: Morton Gould gets A.I. du Pont award

  The News Journal, 10.12.1987
  (Melancholické miniatúry)

 • 1987

  KARŠAY, A: Dobré výsledky, jasné perspektívy

  Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

  Ľud, 18.6.1987

 • 1985

  FELLEGI, Pavol: Čo sa to deje s gramoplatňou?

  Hovoríme so šéfredaktorom Opus P. Baginom

  Práca, 15.6.1985

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 3
  (Sinfonietta slovacca)

 • 1984

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pŕítelkyně a rádkyně-

  Praha

 • 1983

  FELLEGI, Pavol: Láska k hudbe

  Hovoríme so šéfredaktorom OPUSu Pavlom Baginom

  Smena, 9.12.1983

 • 1983

  GROŠ, Martin: Jubilujúci hudobník

  Zaslúžilý umelec Pavol Bagin - päťdesiatnik

  Večerník, 11.5.1983

 • 1983

  GROŠ, Martin: Posezení se šéfem slovenské opery

  Lidová Demokracie, 11.5.1983

 • 1983

  ADAMČIAK, Milan: Priestor na sebareflexiu

  K päťdesiatinám zaslúžilého umelca Pavla bagina

  Hudobný život, 10.5.1983, roč. 15, č. 9, s. 5

 • 1983

  GROŠ, Martin: Prehliadka pôvodín

  Pred VIII. týždňom novej slovenskej hudobnej tvorby s podpredsedom ZSS a predsedom SHF zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Večerník, 10.2.1983

 • 1982

  sz: Opera SND medzi dvoma sezónami

  Rozhovor s umeleckým šéfom zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Večerník, 5.8.1982

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Repertoár opery - ohnisko tvorivého úsilia

  Rozhovor so šéfom opery SND zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom

  Hudobný život, 21.6.1982, roč. 14, č. 12, s. 3

 • 1982

  Zaujali majstrovstvom

  Opera SND sa vrátila z turné po Španielsku

  Večerník, 17.5.1982

 • 1982

  f: Španielske úspechy na pokračovanie

  Pôvodný telefonát z Valadolid šéfa opery SND zaslúžilého umelca P. Bagina

  Večerník, 11.5.1982

 • 1982

  SZELEPCSÉNYI, Ján: Gramorecenzia: Skladateľský profil Pavla Bagina

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 18, s. 3

 • 1981

  GROŠ, Martin: Umenie mierového života

  Hovoríme s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Smena, 11.8.1981

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S láskou a rizikami

  Nové slovo, 4.6.1981, Bratislava

 • 1981

  GROŠ, Martin: Reprezentačne na Pražskej jari

  Smena, 27.5.1981

 • 1981

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Desať rokov s operou

  Hovoríme so zaslúžilým umelcom Pavlom Baginom, šéfom opery Slovenského národného divadla

  Televízia, 25.5.1981

 • 1981

  GROŠ, Martin: Do sviatočných dní kultúry

  Smena, 18.5.1981, Bratislava

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Pavol Bagin: Všestranná umelecká osobnosť

  Zaslúžilý umelec

  Hudobný život, 11.5.1981, roč. 13, č. 9, s. 4

 • 1981

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Za kultúrnosť nášho človeka

  Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Práca, 9.5.1981

 • 1981

  Traja na jednej scéne

  Zhovárame sa so šéfom Opery SND dr. P. Baginom

  Večerník, 4.5.1981, Bratislava

 • 1980

  GROŠ, Martin: Od šéfa po diváka

  Večerník, 1.8.1980, Bratislava

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Kto vie o nedostatkoch - pozná východisko

  Kritický hlas Pavla Bagina na konci opernej sezóny SND

  Pravda, 23.7.1980, Bratislava

 • 1980

  GROŠ, Martin: Tlieskali nám v Bolšom

  Hovoríme so šéfom opery SND Pavlom baginom

  Smena, 5.7.1980, Bratislava

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: Nad tvorbou Pavla Bagina

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 20, s. 5

 • 1979

  MARCZELOVÁ, Z.: V jubilejnej sezóne

  Stretnutie s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Hudobný život, 15.10.1979, roč. 11, č. 19

 • 1979

  GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

  O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

  Večerník, 13.9.1979, Bratislava

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Otvárať srdcia husľovým hľúčom

  Hovoríme s hudobným umelcom Pavlom Baginom

  Literárny týždenník, 4.12.1977, roč. 10, č. 49, s. 1 a 10

 • 1977

  MZ: Rozhovor nad pěti linkami

  Tvorba, 20.4.1977, Praha

 • 1973

  BAGIN, Pavol: Medzník vývinu hudobnodramatickej tvorby

  Pravda, 22.11.1973

 • 1973

  PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

  Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Pravda, 10.7.1973

 • 1972

  MARCZELLOVÁ, Z: Začala sa slávnosť opery

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 18, s. 1

 • 1972

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev

  So šéfom Opery SND, Pavlom Baginom, o nastávajúcej sezóne

  Hudobný život, 1972, Obzor, Bratislava, roč. 4, č. 16, s. 3

x