13.01.

2008

Pavol Bagin: Suita pre violu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

23.03.

2003

Pavol Bagin: Spomienky

Tri lyrické skladby venované V. Čížikovi

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vladimír Čížik (pf)

12.11.

2002

Pavol Bagin: Dve ľudové balady zo stredného Slovenska

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Miroslav Šmíd (dir.)

14.11.

2000

Pavol Bagin: Za cisára pána…

Groteska quasi „Schraml“ pre Požoň sentimentál

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál

21.11.

1998

Pavol Bagin: Ister

symfonická skica pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

25.10.

1998

Pavol Bagin: Štyri kusy pre fagot a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Valéria Kelly (pf)

12.11.

1995

Pavol Bagin: Poetické nálady

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

26.11.

1994

Pavol Bagin: Symfónia brevis

pre komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.)

26.11.

1992

Pavol Bagin: Mladosť

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)

15.02.

1989

Pavol Bagin: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb), Slovenský komorný orchester

14.02.

1988

Pavol Bagin: Allegro festivo

koncertná predohra

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

13.02.

1987

Pavol Bagin: Lapotadlo

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

12.02.

1987

Pavol Bagin: Tri interlúdiá

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK

INTERPRETI: Imrich Szabó (org)

15.04.

1985

Pavol Bagin: Sonatina

per flauto e pianoforte in modo classico

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

12.02.

1985

Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

18.02.

1983

Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

TNT, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

18.02.

1983

Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

8.

1981

Pavol Bagin: Sedem bagatel

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka mladých koncertných umelcov, Galéria Miloša Bazovského, Trenčín, SK

INTERPRETI: Quattro soli da camera, Peter Drlička (cl), V. Laciková (vn), Marián Banda (vl), Pavel Fajta (vc)

21.02.

1980

Pavol Bagin: Prelúdiá

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Košické kvarteto

23.02.

1979

Pavol Bagin: Pastorále

pre sólovú flautu

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)

09.10.

1977

Pavol Bagin: Tri spevy

na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

29.08.

1977

Eugen Suchoň: Prielom ESD 97

Symfonický obraz pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, CS

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

Prvé uvedenie na území Československa.

18.05.

1977

Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.), Alexander Cattarino (cmb)

25.01.

1977

Pavol Bagin: Akvarely

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

07.09.

1974

Milan Novák: Balada o strome

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.), Ján Guoth (réžia, choreografia)

19.11.

1965

Milan Novák: Tri skladby

pre hoboj a orchester (klavír)

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)

?

Pavol Bagin: Tri fragmenty

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

1933

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 13.01.

  2008

  Pavol Bagin: Suita pre violu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)

 • 23.03.

  2003

  Pavol Bagin: Spomienky

  Tri lyrické skladby venované V. Čížikovi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vladimír Čížik (pf)

 • 12.11.

  2002

  Pavol Bagin: Dve ľudové balady zo stredného Slovenska

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Miroslav Šmíd (dir.)

 • 14.11.

  2000

  Pavol Bagin: Za cisára pána…

  Groteska quasi „Schraml“ pre Požoň sentimentál

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál

 • 21.11.

  1998

  Pavol Bagin: Ister

  symfonická skica pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 25.10.

  1998

  Pavol Bagin: Štyri kusy pre fagot a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Valéria Kelly (pf)

 • 12.11.

  1995

  Pavol Bagin: Poetické nálady

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

 • 26.11.

  1994

  Pavol Bagin: Symfónia brevis

  pre komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.)

 • 26.11.

  1992

  Pavol Bagin: Mladosť

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)

 • 15.02.

  1989

  Pavol Bagin: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb), Slovenský komorný orchester

 • 14.02.

  1988

  Pavol Bagin: Allegro festivo

  koncertná predohra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 13.02.

  1987

  Pavol Bagin: Lapotadlo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Malá sála SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

 • 12.02.

  1987

  Pavol Bagin: Tri interlúdiá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Imrich Szabó (org)

 • 15.04.

  1985

  Pavol Bagin: Sonatina

  per flauto e pianoforte in modo classico

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 12.02.

  1985

  Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

 • 18.02.

  1983

  Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  TNT, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 8.

  1981

  Pavol Bagin: Sedem bagatel

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Galéria Miloša Bazovského, Trenčín, SK

  INTERPRETI: Quattro soli da camera, Peter Drlička (cl), V. Laciková (vn), Marián Banda (vl), Pavel Fajta (vc)

 • 21.02.

  1980

  Pavol Bagin: Prelúdiá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Košické kvarteto

 • 23.02.

  1979

  Pavol Bagin: Pastorále

  pre sólovú flautu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)

 • 09.10.

  1977

  Pavol Bagin: Tri spevy

  na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 29.08.

  1977

  Eugen Suchoň: Prielom ESD 97

  Symfonický obraz pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, CS

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

 • 18.05.

  1977

  Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.), Alexander Cattarino (cmb)

 • 25.01.

  1977

  Pavol Bagin: Akvarely

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

 • 07.09.

  1974

  Milan Novák: Balada o strome

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.), Ján Guoth (réžia, choreografia)

 • 19.11.

  1965

  Milan Novák: Tri skladby

  pre hoboj a orchester (klavír)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)

 • Pavol Bagin: Tri fragmenty

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Zahraničné

x