• 2011

  PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF00652131

  1. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

  2. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Pavol Bagin: Pastorále

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto

  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo

   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry

   Daniela Kardošová (pf)

  7. Pavol Bagin: Poetické nálady

   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Roman Mešina (fg)

 • 2009

  OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  CD - Opus 91 0111-2

  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)

   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Francesco Cilea: Arlesanka

   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne, op. 35

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

 • 1996

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  CD - Radio Bratislava RB 0092-2231

  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Pavol Bagin: Lapotadlo

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1986

  EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ

  LP - Opus 9117 1796

  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka

   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (dir.)

  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)

  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)

  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla

   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)

  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo

   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1985

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – JURAJ HATRÍK, PAVOL BAGIN

  LP - Opus 9110 1621

  1. Juraj Hatrík: Ponorená hudba

   Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  2. Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1983

  HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK

  LP - Opus 9110 1478

  1. Hanuš Domanský: Symfónia

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 1981

  PAVOL BAGIN

  LP - Opus 9110 1187

  1. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  2. Pavol Bagin: Tri spevy

   Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  6. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1980

  MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ

  LP - Opus 9117 0928

  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha

  2. trad.: Keď ja umriem

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša

  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)

  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)

  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)

  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme

   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)

  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni

   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)

  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja

   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)

  9. Svetozár Stračina: Marmuriena

   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)

  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)

  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu

   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica

 • 1980

  PETER DVORSKÝ – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  LP - Opus 9117 0953

  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne, op. 35

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  2. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  3. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

 • 1979

  MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : Z PIESŇOVEJ TVORBY

  LP - Opus 9112 0782

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Naším malým oblôčkom

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9110 0756

  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester

   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Pavol Bagin: Tri spevy

   Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI, OP. 6

  LP - Opus 9110 1671-74

  1. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G major Op. 6 No. 1

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  2. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 2

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  3. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in E minor Op. 6 No. 3

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  4. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A minor Op. 6 No. 4

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  5. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D major Op. 6 No. 5

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  6. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G minor Op. 6 No. 6

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  7. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B flat major Op. 6 No. 7

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  8. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in C minor Op. 6 No. 8

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  9. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 9

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  10. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D minor Op. 6 No. 10

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  11. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A major Op. 6 No. 11

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

  12. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B minor Op. 6 No. 12

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

x