• 2014

  MUSICA NOVA SPIRITUALIS

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Rastislav Adamko: Proglas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  3. Peter Groll: Ave Maria

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256

   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  5. Milan Dubovský: Ave verum

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)

  6. Peter Hochel: Ubi caritas

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)

  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri

   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)

  9. Rastislav Adamko: Mystérium

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  10. Stanislav Hochel: Ave Maria

   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)

  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum

   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  12. Mirko Krajči: Psalmus 131

   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  14. Peter Groll: Ave verum corpus

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

 • 2013

  ANTON ASCHNER: ... TO NAJLEPŠIE Z NEZNÁMEHO

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Anton Aschner: Regina coeli D dur (Kr 103)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  2. Anton Aschner: Esurientes implevit bonis z Magnificat D dur (Kr 133)

   Jozef Gráf (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  3. Anton Aschner: Arma, Bella, Iras, Honores (Kr 69)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  4. Anton Aschner: Ave Maris Stella (Kr 73)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  5. Anton Aschner: Requiem d mol – Introit (Kr 123)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  6. Anton Aschner: Te decet hymnus – z Requiem d mol (Kr 123)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  7. Anton Aschner: Domine labia mea – z Miserere F dur (Kr 214)

   Martin Dobrovič (v), Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  8. Anton Aschner: Sicut cervus (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  9. Anton Aschner: Alma Redemptoris Mater B dur (Kr 43)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  10. Anton Aschner: Auditui meo z Miserere F dur (Kr 214)

   Martina Procházková (v), Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  11. Anton Aschner: Ne proicias me – z Miserere c mol (Kr 58)

   Juraj Duda (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  12. Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem (Kr 72)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  13. Anton Aschner: Et misericordia – z Magnificat solenne D dur (Kr 133)

   Juraj Duda (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  14. Anton Aschner: Salve regina (Kr 194)

   Martin Dobrovič (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  15. Anton Aschner: Die schőnste aus allen (Kr 217)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  16. Anton Aschner: O amor mi Jesu (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  17. Anton Aschner: Regina coeli (Kr 71)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  18. Anton Aschner: Auditui meo – z Miserere g mol (Kr 213)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  19. Anton Aschner: Laudate pueri (Kr 133)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  20. Anton Aschner: Sacrificium Deo – z Miserere c mol (Kr 58)

   Martin Dobrovič (v), Andrea Karcolová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  21. Anton Aschner: Dixit Dominus (Kr 154)

   Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Ondrejčáková, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  22. world premiere recording
 • 2012

  JANKO SILAN: MEDZIDOBIE

  CD - Rozhlas a televízia Slovenska

  1. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  2. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  3. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  4. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  5. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  6. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  7. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  8. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  9. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  10. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  11. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  12. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  13. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  14. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  15. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  16. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  17. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  18. Janko Silan: Básnik sám doma so svojou poéziou

   Štefan Bučko (spk)

  19. Rastislav Adamko: Prvého dňa, keď blažená

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  20. Rastislav Adamko: Vznešený tvorca súhvezdí

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  21. Rastislav Adamko: Kráľ večný blahoslavených

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  22. Rastislav Adamko: Zem, teba, more, obloha

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  23. Rastislav Adamko: Ó, Ježiš, myslí dobrý jas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  24. 19 - 23 spev: sr. Rudolfa Balážecová, Marta Mažáriová, Anaida Novikas, Gabriela Stanková, Ivana Vernusová, Zoltán Benko, Peter Čertík, Juraj Duda, Vladimír Fabík, Jozef Gödri, Peter Pekarčík

   CD vyšlo ako súčasť rovnomennej knihy
 • 2011

  STANISLAV ŠURIN: ANTIFÓNY A DUCHOVNÉ PIESNE

  CD - Spolok svätého Vojtecha 1794-001-2

  1. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Ani márnotratných

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  2. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Blahoslaviť ma budú

   Tirnavia

  3. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Blízko je Pán, blízko sŕdc

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  4. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Bože, vymôž mi právo

   Tirnavia

  5. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Ctíme túto sviatosť

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  6. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Daruje nám Boh

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  7. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Dobrý pastier

   Tirnavia

  8. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Duch Pána napĺňa

   Tirnavia

  9. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Duše spravodlivých

   Tirnavia

  10. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Hľa, prichádza Kristus

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  11. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Choďte do celého sveta

   Tirnavia

  12. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Keď sa Boh nevládnym

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  13. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Keď sa všetko pohrúžilo

   Tirnavia

  14. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Keď, Ježiš sladký

   Tirnavia

  15. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Kráľ slávy

   Tirnavia

  16. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Kráľom je Hospodin

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  17. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Kristus Pán

   Tirnavia

  18. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Kto o zákone Pánovom

   Tirnavia

  19. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Mužovia galilejskí

   Tirnavia

  20. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Nad vodami

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  21. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Nevinné deti

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  22. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Obnovme sa v duchu

   Tirnavia

  23. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Otvor náruč

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  24. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Pán je svetlo národov

   Tirnavia

  25. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  26. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Peruťami svojimi

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  27. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Plesaj hlasno

   Tirnavia

  28. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Požehnaná si, Panna Mária

   Tirnavia

  29. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Požehnaný na nebeskej oblohe

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  30. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Pri Baránkovej večeri

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  31. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Príď, Duchu Svätý, tvorivý

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  32. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Raduj sa, Jeruzalem

   Tirnavia

  33. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Radujme sa všetci

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  34. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Skúste a presvedčte sa

   Tirnavia

  35. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Skúste a presvedčte sa – Šťastný človek

   Tirnavia

  36. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Slovo sa telom stalo

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  37. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Spievajme Panne

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  38. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Stála Matka

   Tirnavia

  39. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Ste mojimi priateľmi

   Tirnavia

  40. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Stvoriteľ dobrý

   Tirnavia

  41. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Temnotu ožiaril

   Tirnavia

  42. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Už zora jasá

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  43. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Velebí moja duša Hospodina

   Tirnavia

  44. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Všetci králi zeme

   Tirnavia

  45. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Vznešený tvorca

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  46. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Zástavy Kráľa

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  47. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Zišli sme sa

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (umv.)

  48. Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne – Zvelebujte Pána

   Tirnavia

  49. Hilda Gulyásová - soprán
   Andrej Rapant - tenor
   Peter Kollár - bas
   Stanislav Šurin - organ
 • 2009

  POČUJTE RADOSŤ UTEŠENÚ

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Christe redemptor omnium (Hymnus)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  2. Hodie Christus natus est (Introit)

   Ivana Vernusová (s), Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  3. Vidimus stellam (Communio)

   Zoltán Benko (tenor), Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  4. Candor aetermae Deitatis alme (Hymnus)

   Janka Bednáriková (spev, dir.), Schola Cantorum

  5. C. Ch. Dedekind: Das Wort ward Fleisch

   Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org), Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  6. G. F. Händel: He shall feed his flock

   Zuzana Zahradníková (pf), Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn)

  7. G. F. Händel: Rejoyce greatly o Daughter of Sion

   Erika Jakab (s), Stefka Palovičová (pf)

  8. J. S. Bach: Flosst mein Heiland

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org), Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s)

  9. G. F. Händel: Pastoral Symphony

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  10. Z. Mikula: Daj Boh šťastia tejto zemi

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  11. R. Tatár: Štedrý večer nastal

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  12. I. Mráz: Povedzte nám pastierovia

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  13. T. Salva: Narodil sa Kristus Pán

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  14. Ján Cikker: Na Jána

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  15. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Počujte radosť utešenú

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  16. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – V polnočnej chvíli

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  17. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – K Ježiškovi, miláčkovi

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  18. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Keď sa Kristus rodí

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  19. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Zavítaj Jezu

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  20. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Ninaj, búvaj

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  21. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Plesajte všetci ľudia

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

 • 2007

  GAUDETE IN DOMINO: VÝBER ZO SLOVENSKEJ SAKRÁLNEJ HUDBY

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  • Schola Cantorum

  • CD I.
   1. Aleluia Ave verbum Incarnatum 3:25
   2. Antiphona ad communio Regina mundi 1:04
   3. S. Marckfelner: Praeambulum ex C - Fuga (In F) 2:16
   4. S. Marckfelner: Aliud Praeambulum (In F) 1:30
   5. Sekvencia Glorlosus Christus, rex humillis 7:19
   6. S. Marckfelner: Fuga 6. Thoni 1:04
   7. S. Marckfelner: Praeambulum ex A 2:03
   8. Sekvencia: O Maria, Virgo Dia 4:07
   9. S. Marckfelner: Praeambula (In G) 1:44
   10.Z. Zarewutius: Magnificat 7:14
   11.Schreier: Lauda Sion 10:51
   12.Capricornus: Dixit Dominus 3:34
   13.P. Peťko: Jesu decus angelicum 4:06
   14.Cantus Catholici/D.Bill: Hospodin mojím pastierom bude 1:48
   15.J. I. Daník: Ária II. 3:41
   16.S. Capricornus: Venite ad me omnes 6:15

   Total Time: 1:02:09

   CD II.
   (Schola Cantorum, J. Bednáriková)
   1. R. Adamko: Gaudete In Domino 5:18
   2. S. Šurin: Blízko je Pán 2:15
   3. S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi 2:01
   4. J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu 2:01
   5. S. Šurin: Plesaj hlasno 1:52
   6. S. Šurin: Slovo sa telom stalo 1:43
   7. R. Adamko: Všetci králi zeme 2:37
   8. S. Šurin: Nevinné deti 2:00
   9. S. Šurin: Kráľom je Hospodin 2:02
   10.A. Kapp: Prelúdium č. 5 G dur. Andante 3:02
   11.Kapp: Prelúdium č. 4 C dur. Allegro maestoso 2:04
   12.Adamko: Z krutej púšte 2:46
   13.Šurin: Peruťami svojimi 1:57
   14.Adamko: Keď si prijal 2:26
   15.Šurin: Duch Pána 3:07
   16.Adamko: Doprostred nás 2:39
   17.Adamko: Ja som dobrý pastier 4:32
   18.Šurin: Mužovia galilejskí 1:56
   19.Adamko: Pánova dobrota 3:16
   20.A. Zimmermann: Miserere 7:34


   Total Time: 57:16


   CD III.
   1. I. P. Roškovský: Praelude (In E) 2:10
   2. J. M. Sperger: Von Himmel's Freud 8:26
   3. A. Kapp: Prelúdium č. 6 F dur 2:18
   4. J. L. Bella: Ave Maria 4:24
   5. L. Dušinský: Locus iste 3:22
   6. M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 28. Andante sostenuto 1:33
   7. M. Schneider - Trnavský: Domine non sum dignus 3:16
   8. M. Schneider - Trnavský: Otče náš 3:34
   9. M. Moyzes: Vexilla regis 5:03
   10.Bernáth: Žalm č.1 2:36
   11.I. Zeljenka: Boh je môj pastier 4:13
   12.I. Hrušovský: Psalmus 120 3:51
   13.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 1 C dur Andante 1:30
   14.M. Schneider - Trnavský: Hospodine, vyslyš nás (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 15.Benedictus, Agnus Dei) 13:39
   16.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 13 a mol Energico 1:02

   Total Time: 1:01:06
 • 2003

  DIXIT DOMINUS

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku MM 0058-2

  1. Keith Hampton: Praise His Holy Name!

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.), Miriam Matejová (pf)

  2. Emily Crocker: Jubilate Deo

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.), Jaroslava Šimerková-Straková (pf)

  3. Johannes Brahms: Fantasien Op. 116

   Jaroslava Šimerková-Straková (pf)

  4. Johan Gottfried Walther: Concerto del. Sigr. Torelli (a mol)

   Zuzana Zahradníková (org)

  5. gregoriánsky chorál: Sub tuum presidium (antifóna)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  6. gregoriánsky chorál: Kyrie IX. (Cum iubilo)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  7. gregoriánsky chorál: Ave maris stella (hymnus)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Otče náš

   Peter Pavličko (br), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  9. Camille Saint-Saëns: Ave verum corpus

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)

  10. Samuel Capricornus: Dixit Dominus

   Miroslav Kmeť (vn), Margita Bradiaková (vn), Jozef Koma (vc), Zuzana Zahradníková (org), Vokálno-inštrumentálny komorný súbor KU, Ivan Mráz (dir.)

  11. Thomas Attwood: Come Holy Ghost

   Michaela Kubaská (s), Zuzana Zahradníková (org), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  12. Domenico Bartolucci: Ave Maria

   Macková Erika (s), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.), Zuzana Zahradníková (org)

  13. Leoš Janáček: Postludium (z Glagolskej omše)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)

  14. Samuel Capricornus: Dixit Dominus

   Vokálno-inštrumentálny komorný súbor KU, Zuzana Zahradníková (org), Miroslav Kmeť (vn), Margita Bradiaková (vn), Jozef Koma (vc), Ivan Mráz (dir.)

  15. Thomas Attwood: Come Holy Ghost

   Michaela Kubaská (s), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.), Zuzana Zahradníková (org)

  16. Domenico Bartolucci: Ave Maria

   Erika Macková (s), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.), Zuzana Zahradníková (org)

  17. Leoš Janáček: Postludium (z Glagolskej omše)

   Stanislav Šurin (org)

 • 1996

  IL GREGORIANO : MILLE ANNI DI MUSICA

  CD - Amadeus AMS 33-35

  1. Lectio Santi Evangelii

  2. Libergenerationis

  3. In Exito Israhel

  4. Kyrie. Qui Passarus

  5. Te Laudamus

  6. Sub Tuum Praesidium

  7. Sub Tuum Praesidium

  8. Caence Tuae Mirabilis

  9. O Quando In Cruce

  10. In Splendoribus

  11. Angelus Domini

  12. Angelus Domini

  13. Angelus Domini

  14. Angelus Domini

  15. Quinque Prutentes Virgines

  16. Alleluja. Quinque Prutentes Virgines

  17. Alleluja. Pascha Nostrum

  18. Veni Redemptor Gentium

  19. Veni Redemptor Gentium

  20. Audi Benignus Conditor

  21. Crux Benedicta Nitet

  22. Iudicii Signum

  23. Ad Te Levavi Gregorius Proesul

  24. Terribilis. Organicis Christo

  25. Gloria In Excelsis. Spiritus Et Alme

  26. Agnus Dei. O Lucis

  27. Laus Trinitati

  28. Dieus Ista Colitur

  29. Verbum Bonum Et Suove

  30. Credo In Un Unum Deum

  31. zbory – Kantores 96, Stirps Jesse
   dirigent – Enrico De Capitani
x