• 2018

  Cena primátora mesta Ružomberok

  za významný prínos pri rozvoji mesta Ružomberok

  formou Pamätného listu pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad

 • 2018

  Cena mesta Ružomberok

  za vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

  Pamätný list pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov

 • 2017

  Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, Praha (CZ)

  zlaté pásmo a 1. miesto

  Schola cantorum Rosenbergensis (dirigovanie), v kategórii Komorné zbory mládeže a dospelých do 24 spevákov

 • 2015

  Cena Fra Angelico

  za osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku

 • 2015

  Akademická Banská Bystrica (medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov)

  bronzové pásmo v kategórii sakrálnej tvorby

  Schola cantorum Rosenbergensis (dirigovanie)

 • 2010

  Cena dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

  za vynikajúce výsledky v oblasti hudobného umenia a za osobný prínos k rozvoju PF KU v akademickom roku 2009/2010

 • 2002

  Námestovské hudobné slávnosti, Námestovo (SK)

  Cena medzinárodnej poroty - za interpretáciu gregoriánskeho chorálu

  dirigovanie univerzitného speváckeho zboru Benedictus

x