Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1998

  Videoklip – obchádza tu duch romantizmu?

  Slovenská hudba, 1998, č. 4, s. 507 – 511

 • 1998

  Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya

  Slovenská hudba, 1998, č. 1 – 2, s. 73 – 81

 • 1995

  Marginálie k hudbe J. Tavenera

  Slovenská hudba, 1995, č. 1, s. 92 – 94

 • 1991

  Arvo Pärt a jeho vidina ticha

  Slovenská hudba, 1991, č. 2 – 3, s. 230 – 235

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  Ceny Grammy a klasická hudba

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 13

 • 2020

  Anketa

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 3

 • 2020

  Vývoj prebieha vo vlnách

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

 • 2013

  Bergerovo literárne memento

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 6

 • 2012

  O dejinách hudby hovoríme klamlivo... [rozhovor s Leonom Botsteinom]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 6

 • 2006

  Chat Noir – dialóg s D. Matejom

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 36 – 37

 • 2006

  Hudba, ktorá sa vznáša vo vzduchu... [rozhovor s E. Villaumom]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 13 – 15

 • 2001

  Arnold Schönberg – duchovný vodca ako rozporuplná osobnosť. K 50. výročiu úmrtia skladateľa

  Hudobný život, 2001, č. 9, s. 34 – 36

 • 1997

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

  Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ‘97, 1997, Bratislava

 • 1996

  Bratislava’s Evenings of New Music

  World New Music Magazine, 1996, č. 6, s. 40 – 42

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2016

  Johannes Brahms : Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 56

 • 2014

  Meredith Monk Piano Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 36

 • 2013

  Typornamento [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 36

 • 2013

  Arvo Pärt : Adam's Lament [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 36

 • 2008

  Heiner Goebbels : Landschaft mit entfernten Verwandten [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 52

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 162 – 163

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 57, 67 – 68

 • 1998

  GODÁR, Vladimír: Peter Zagar [heslo]

  100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 287 – 289

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 321

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ADAMUŠČIN, Juraj: Peter Zagar ako hudobný režisér (nielen) v útrobách bratislavskej pyramídy

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 11

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Monolit

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 7

 • 2019

  AKÁCSOVÁ, Elena: Peter Zagar: Chcel som, no nedá sa!

  .týždeň, 19. 5. 2019

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Slovenská variácia na Čarovnú flautu

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 33

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  HUDEC, Marek: Splnäný zäm: Industria plaču a rituálneho zabúdania

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, Bratislava, roč. 21, č. 78

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Šťastná rodinná opera

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  Sezóna 2018/2019 v slovenských operných divadlách pohľadom šiestich kritikov

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  ALEXOVÁ, Jana: Zabudnite na playbacky, tu sa spieva naozaj. SND pozýva na rodinnú operu

  SME , 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: S Petrom Zagarom nielen o Rozprávke o šťastnom konci

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: Opera SND uvádza svetovú premiéru Rozprávky o šťastnom konci

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  HEVIER, Daniel: Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet

  SND, 2019

 • 2019

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: O rozprávkový koniec treba bojovať. Aj v opere pre deti

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2019

  BLEHA, Peter: Premiéra novej detskej rozprávkovej opery v SND

  DenníkN, 2019

 • 2019

  UNGER, Pavel: Šťastné konce sú z rozprávok. Realita v Opere SND je iná

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ,Viera: Rozprávka o šťastnom konci v SND

  SME, 2019

 • 2019

 • 2019

  Rozprávka o šťastnom konci v Opere SND

  Moja Kultúra, 2019

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 3 – 4, s. 24 – 25

 • 2018

  UNGER, Pavol: Rossini ako rodinná seansa v salóne paláca

  Opera Slovakia, 2018

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Sólo pre akordeón a violončelo

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

 • 2016

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: Aj pekná hudba má svoj festival. V Banskej Štiavnici

  Pravda, 2016

 • 2016

  KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 6

 • 2015

  HUDEC, Marek: Ospalý pohyb : Pocit bezmocnosti je dnes rovnaký ako v socializme

  SME, 2015, roč. 23, č. 119 (26. 5.), s. 13

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Allegretto Žilina 2015

  Bergs, Barragán a Sinfonietta Bratislava

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 5 – 6

 • 2015

  NOTA, Lenka: Čtvrtstoletí hudebního festivalu Allegretto Žilina

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 6 – 7

 • 2014

  ZAGORSKI, Katarína: V Balete Národného divadla sa odohrala dôležitá búrka

  SME, 2014, roč. 22, č. 125 (2. 6.), s. 14

 • 2014

  ULIČIANSKA, Zuzana: Búrka príde trikrát. Vždy iná

  SME, 2014, roč. 22, č. 122 (29. 5.), s. 17

 • 2013

  KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 10

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2013

  V znamení zvukových výbojov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 18

 • 2013

  URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5

 • 2012

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 5

 • 2012

  BURLAS, Martin: Od haiku k Mahlerovi

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 41 – 43

 • 2012

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 7

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

 • 2012

  LINDTNEROVÁ, Jana: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 3

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 8

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2006

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Písať vážnu hudbu je samotárska činnosť

  Sme (Víkend), 2006, č. 17, s. 27

 • 2002

  BÁLIK, Peter: Napriek všetkému je to dobrá tradícia

  Sme, 2002 (26. 9.)

 • 1999

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 1 – 2, s. 40 – 41

 • 1998

  LESAN, M.: Zmysel tvorby aj v čiastočnej izolácii

  Práca, 1998, č. 266, s. 9

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Čo sa stalo s hudbou na konci 20. storočia?

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 21, s. 3

 • 1997

  BALÁZSHÁZYOVÁ, Z: Rozhovory o hudbe a o inom…

  Dotyky, 1997, č. 9 – 10, s. 22 – 23

 • -1

  FELLEGI, Pavol: K premiére

  Filharmonické listy 1994

Bibliografia – Recenzie

 • 2020

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

  (selected works 2000 - 2009)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

x