2023

TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

2023

ZAGAR, Peter: Hudba nedokáže zmeniť spoločnosť [rozhovor s Johnom Adamsom]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 14 – 17

2023

ZAGAR, Peter: Slušné? Pozoruhodné? Výnimočné! : Belcea Quartet vo Viedni

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 7

2023

ZAGAR, Peter: Bravo Petra Zagara

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 3

2022

SCHINDLER, Agata: Jewish Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 39

2022

GODÁR, Vladimír – KLÍMA, Ján – ZAGAR, Peter: Hudba zážitkov a zázrakov [rozhovor]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 18 – 23

2022

ŽDIĽA, Erik: Sedemchodová hudobná večera – Orfeus Orchestra 2022

Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 18 – 20

2022

CHLEBÁKOVÁ, Hana: Burácajúci záver sezóny v Klariskách

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 31 – 32
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2022

KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba Petra Zagara

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 3
(Sláčikové kvarteto, Dve etudy pre sláčikové kvarteto, Blumentálsky tanec č. 5 a č. 6, Ekloga; Moyzesovo kvarteto a Mucha Quartet)

2022

ZAGAR, Peter – LOVRANOVÁ, Veronika: Na chate: Peter Zagar a Veronika Lovranová [rozhovor]

"Takto to mohlo znieť, keď to Chopin komponoval ..."

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 28 – 29

2022

KOLÁŘ, Robert: NEXT 2021: Mágia chaosu

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 10 – 12

2021

TASR: Skladateľ Peter Zagar má 60 rokov

Pravda – Kultúra, 21. 12. 2021

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

2021

ZAGAR, Peter: Ceny Grammy a klasická hudba

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 13

2021

ZAGAR, Peter: Retinskij - Mahler - Currentzis

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 15

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie: 22. verzia

Dialógy a metafory

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

2021

MAJEROVÁ, Jana: Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Modrokamenská hudobná slávnosť: Ako z obývačky

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 15

2021

ANTALOVÁ, Lenka: Hudba na (trnavskej) radnici 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 14

2021

redakcia: Zoskupenie Splnený zem vydáva inštrumentálny album Závislosť na únave

Hudba.sk, 30. 6. 2021

2020

ADAMUŠČIN, Juraj: Peter Zagar ako hudobný režisér (nielen) v útrobách bratislavskej pyramídy

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 11

2020

NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2020

ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

(selected works 2000 - 2009)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

2020

KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

Monolit

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 7

2020

ZAGAR, Peter: Anketa

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 3

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

2019

ALEXOVÁ, Jana: Zabudnite na playbacky, tu sa spieva naozaj. SND pozýva na rodinnú operu

SME , 2019

2019

HEVIER, Daniel: Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet

SND, 2019

2019

VONGREJ, Ľudovít: S Petrom Zagarom nielen o Rozprávke o šťastnom konci

Opera Slovakia, 2019

2019

AKÁCSOVÁ, Elena: Peter Zagar: Chcel som, no nedá sa!

.týždeň, 19. 5. 2019

2019

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Slovenská variácia na Čarovnú flautu

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 33

2019

VONGREJ, Ľudovít: Opera SND uvádza svetovú premiéru Rozprávky o šťastnom konci

Opera Slovakia, 2019

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

Festival, ktorý založil Ilja

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

2019

HUDEC, Marek: Splnäný zäm: Industria plaču a rituálneho zabúdania

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, Bratislava, roč. 21, č. 78

2019

BLEHA, Peter: Premiéra novej detskej rozprávkovej opery v SND

DenníkN, 2019

2019

UNGER, Pavel: Šťastné konce sú z rozprávok. Realita v Opere SND je iná

Pravda - Kultúra, 2019

2019

POLAKOVIČOVÁ,Viera: Rozprávka o šťastnom konci v SND

SME, 2019

2019

Sezóna 2018/2019 v slovenských operných divadlách pohľadom šiestich kritikov

Opera Slovakia, 2019

2019

Rozprávka o šťastnom konci v Opere SND

Moja Kultúra, 2019

2019

GAHÉROVÁ, Vladimíra: O rozprávkový koniec treba bojovať. Aj v opere pre deti

Pravda - Kultúra, 2019

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Šťastná rodinná opera

Opera Slovakia, 2019

2019

TIHLÁRIK, Rado: Splnäný zäm (Burlas, Karvaš, Zagar): Industria plaču a rituálneho zabúdania

Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48

2018

UNGER, Pavol: Rossini ako rodinná seansa v salóne paláca

Opera Slovakia, 2018

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2018

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2018

FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 3 – 4, s. 24 – 25

2017

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Sólo pre akordeón a violončelo

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

2016

KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

2016

BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 6

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2016

ZAGAR, Peter: Johannes Brahms : Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 56

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2016

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Aj pekná hudba má svoj festival. V Banskej Štiavnici

Pravda, 2016

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Allegretto Žilina 2015

Bergs, Barragán a Sinfonietta Bratislava

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 5 – 6

2015

NOTA, Lenka: Čtvrtstoletí hudebního festivalu Allegretto Žilina

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 6 – 7

2015

HUDEC, Marek: Ospalý pohyb : Pocit bezmocnosti je dnes rovnaký ako v socializme

SME, 2015, roč. 23, č. 119 (26. 5.), s. 13

2014

ZAGORSKI, Katarína: V Balete Národného divadla sa odohrala dôležitá búrka

SME, 2014, roč. 22, č. 125 (2. 6.), s. 14

2014

ZAGAR, Peter: Meredith Monk Piano Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 36

2014

ULIČIANSKA, Zuzana: Búrka príde trikrát. Vždy iná

SME, 2014, roč. 22, č. 122 (29. 5.), s. 17

2013

ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 36

2013

ZAGAR, Peter: Bergerovo literárne memento

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 6

2013

KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 10

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2013

V znamení zvukových výbojov

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 18

2013

URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5

2013

ZAGAR, Peter: Arvo Pärt : Adam's Lament [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 36

2012

BURLAS, Martin: Od haiku k Mahlerovi

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 41 – 43

2012

MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 5

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 8

2012

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 7

2012

ZAGAR, Peter: O dejinách hudby hovoríme klamlivo... [rozhovor s Leonom Botsteinom]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 6

2012

KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

2012

BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

2012

LINDTNEROVÁ, Jana: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 3

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

2010

KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 162 – 163

2009

SCRUTON, Roger: Hudobná estetika

Hudobné centrum, Bratislava
(488 s.)

2008

ZAGAR, Peter: Heiner Goebbels : Landschaft mit entfernten Verwandten [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 52

2006

HATRÍK, Juraj: Sen ako balet? (Tvorba a manipulácia podľa Shakespeara)

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 15 – 16

2006

GAJDOŠOVÁ, Eva: Sen o noci svätojánskej

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 14

2006

MEDVECOVÁ, Dobroslava: Písať vážnu hudbu je samotárska činnosť

Sme (Víkend), 2006, č. 17, s. 27

2006

ZAGAR, Peter: Gavin Bryars: "Skladateľ nie je nadčlovek".

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 33

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

2006

ZAGAR, Peter: Hudba, ktorá sa vznáša vo vzduchu... [rozhovor s E. Villaumom]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 13 – 15

2006

ZAGAR, Peter: Chat Noir – dialóg s D. Matejom

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 36 – 37

2005

KUPKOVÁ, Jana: Svätenie jari v novom šate

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 32 – 33

2005

ZAGAR, Peter: Romantický hrdina?

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 29

2004

ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka : Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61

2004

ZAGAR, Peter: Nájsť stratenú cestu [rozhovor s Meredith Monk)]

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 15 – 16

2003

ZAGAR, Peter: Hudobné divadlo : Konečne aj Bartók!

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 25

2002

BÁLIK, Peter: Napriek všetkému je to dobrá tradícia

Sme, 26. 9. 2002

2002

ZAGAR, Peter: Claude Debussy : Brána do hudby 20. storočia

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 33

2002

ZAGAR, Peter: Igor Stravinskij : "Duch veje, kam chce"

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 48

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 57, 67 – 68

2002

ZAGAR, Peter: Orient & Occident [recenzia CD]

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 46

2001

ZAGAR, Peter: Arnold Schönberg – duchovný vodca ako rozporuplná osobnosť. K 50. výročiu úmrtia skladateľa

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 34 – 36

2001

ZAGAR, Peter: Ingram Marshall [recenzia CD]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 47

2000

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Prvý vydavateľský koncert alebo Mami, kúp mi noty ...

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 22 – 23

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Večery novej hudby po desiatich rokoch

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 8 – 11

1999

PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 1 – 2, s. 40 – 41

1998

ZAGAR, Peter: Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya

Slovenská hudba, 1998, č. 1 – 2, s. 73 – 81

1998

GODÁR, Vladimír: Peter Zagar [heslo]

100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 287 – 289

1998

LESAN, M.: Zmysel tvorby aj v čiastočnej izolácii

Práca, 1998, č. 266, s. 9

1998

ZAGAR, Peter: Videoklip – obchádza tu duch romantizmu?

Slovenská hudba, 1998, č. 4, s. 507 – 511

1997

PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ‘97, 1997, Bratislava

1997

SMETANOVÁ, Oľga: Čo sa stalo s hudbou na konci 20. storočia?

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 21, s. 3

1997

BALÁZSHÁZYOVÁ, Z: Rozhovory o hudbe a o inom…

Dotyky, 1997, č. 9 – 10, s. 22 – 23

1996

ZAGAR, Peter: Bratislava’s Evenings of New Music

World New Music Magazine, 1996, č. 6, s. 40 – 42

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 321

1995

ZAGAR, Peter: Marginálie k hudbe J. Tavenera

Slovenská hudba, 1995, č. 1, s. 92 – 94

1991

ZAGAR, Peter: Arvo Pärt a jeho vidina ticha

Slovenská hudba, 1991, č. 2 – 3, s. 230 – 235

-1

FELLEGI, Pavol: K premiére

Filharmonické listy 1994

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ZAGAR, Peter: Claude Debussy : Brána do hudby 20. storočia

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 33

 • 2002

  ZAGAR, Peter: Igor Stravinskij : "Duch veje, kam chce"

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 48

 • 1998

  ZAGAR, Peter: Videoklip – obchádza tu duch romantizmu?

  Slovenská hudba, 1998, č. 4, s. 507 – 511

 • 1998

  ZAGAR, Peter: Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya

  Slovenská hudba, 1998, č. 1 – 2, s. 73 – 81

 • 1995

  ZAGAR, Peter: Marginálie k hudbe J. Tavenera

  Slovenská hudba, 1995, č. 1, s. 92 – 94

 • 1991

  ZAGAR, Peter: Arvo Pärt a jeho vidina ticha

  Slovenská hudba, 1991, č. 2 – 3, s. 230 – 235

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2016

  ZAGAR, Peter: Johannes Brahms : Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 56

 • 2014

  ZAGAR, Peter: Meredith Monk Piano Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 36

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 36

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Arvo Pärt : Adam's Lament [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 36

 • 2008

  ZAGAR, Peter: Heiner Goebbels : Landschaft mit entfernten Verwandten [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 52

 • 2004

  ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka : Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  ZAGAR, Peter: Bravo Petra Zagara

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 3

 • 2023

  ZAGAR, Peter: Slušné? Pozoruhodné? Výnimočné! : Belcea Quartet vo Viedni

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 7

 • 2022

  ZAGAR, Peter – LOVRANOVÁ, Veronika: Na chate: Peter Zagar a Veronika Lovranová [rozhovor]

  "Takto to mohlo znieť, keď to Chopin komponoval ..."

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 28 – 29

 • 2021

  ZAGAR, Peter: Ceny Grammy a klasická hudba

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 13

 • 2021

  ZAGAR, Peter: Retinskij - Mahler - Currentzis

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 15

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Anketa

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 3

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 24 – 28

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Bergerovo literárne memento

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 6

 • 2012

  ZAGAR, Peter: O dejinách hudby hovoríme klamlivo... [rozhovor s Leonom Botsteinom]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 6

 • 2006

  ZAGAR, Peter: Chat Noir – dialóg s D. Matejom

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 36 – 37

 • 2006

  ZAGAR, Peter: Hudba, ktorá sa vznáša vo vzduchu... [rozhovor s E. Villaumom]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 13 – 15

 • 2005

  ZAGAR, Peter: Romantický hrdina?

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 29

 • 2003

  ZAGAR, Peter: Hudobné divadlo : Konečne aj Bartók!

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 25

 • 2002

  ZAGAR, Peter: Orient & Occident [recenzia CD]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 46

 • 2001

  ZAGAR, Peter: Ingram Marshall [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 47

 • 2001

  ZAGAR, Peter: Arnold Schönberg – duchovný vodca ako rozporuplná osobnosť. K 50. výročiu úmrtia skladateľa

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 34 – 36

 • 1997

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

  Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ‘97, 1997, Bratislava

 • 1996

  ZAGAR, Peter: Bratislava’s Evenings of New Music

  World New Music Magazine, 1996, č. 6, s. 40 – 42

Personálna bibliografia – Rozhovory

 • 2023

  ZAGAR, Peter: Hudba nedokáže zmeniť spoločnosť [rozhovor s Johnom Adamsom]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 14 – 17

 • 2006

  ZAGAR, Peter: Gavin Bryars: "Skladateľ nie je nadčlovek".

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 33

Personálna bibliografia – Preklady

 • 2009

  SCRUTON, Roger: Hudobná estetika

  Hudobné centrum, Bratislava
  (488 s.)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 162 – 163

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 57, 67 – 68

 • 1998

  GODÁR, Vladimír: Peter Zagar [heslo]

  100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 287 – 289

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 321

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

  Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

 • 2022

  ŽDIĽA, Erik: Sedemchodová hudobná večera – Orfeus Orchestra 2022

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 18 – 20

 • 2022

  CHLEBÁKOVÁ, Hana: Burácajúci záver sezóny v Klariskách

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 31 – 32
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2020

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

  (selected works 2000 - 2009)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

 • 2019

  TIHLÁRIK, Rado: Splnäný zäm (Burlas, Karvaš, Zagar): Industria plaču a rituálneho zabúdania

  Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba Petra Zagara

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 3
  (Sláčikové kvarteto, Dve etudy pre sláčikové kvarteto, Blumentálsky tanec č. 5 a č. 6, Ekloga; Moyzesovo kvarteto a Mucha Quartet)

 • 2022

  SCHINDLER, Agata: Jewish Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 39

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: NEXT 2021: Mágia chaosu

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 10 – 12

 • 2021

  TASR: Skladateľ Peter Zagar má 60 rokov

  Pravda – Kultúra, 21. 12. 2021

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie: 22. verzia

  Dialógy a metafory

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

 • 2021

  MAJEROVÁ, Jana: Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Modrokamenská hudobná slávnosť: Ako z obývačky

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 15

 • 2021

  ANTALOVÁ, Lenka: Hudba na (trnavskej) radnici 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 14

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

 • 2021

  redakcia: Zoskupenie Splnený zem vydáva inštrumentálny album Závislosť na únave

  Hudba.sk, 30. 6. 2021

 • 2020

  ADAMUŠČIN, Juraj: Peter Zagar ako hudobný režisér (nielen) v útrobách bratislavskej pyramídy

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 11

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Monolit

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 7

 • 2019

  AKÁCSOVÁ, Elena: Peter Zagar: Chcel som, no nedá sa!

  .týždeň, 19. 5. 2019

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Slovenská variácia na Čarovnú flautu

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 33

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  HUDEC, Marek: Splnäný zäm: Industria plaču a rituálneho zabúdania

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, Bratislava, roč. 21, č. 78

 • 2019

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: O rozprávkový koniec treba bojovať. Aj v opere pre deti

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2019

  BLEHA, Peter: Premiéra novej detskej rozprávkovej opery v SND

  DenníkN, 2019

 • 2019

  UNGER, Pavel: Šťastné konce sú z rozprávok. Realita v Opere SND je iná

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ,Viera: Rozprávka o šťastnom konci v SND

  SME, 2019

 • 2019

  Sezóna 2018/2019 v slovenských operných divadlách pohľadom šiestich kritikov

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

 • 2019

  Rozprávka o šťastnom konci v Opere SND

  Moja Kultúra, 2019

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Šťastná rodinná opera

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  ALEXOVÁ, Jana: Zabudnite na playbacky, tu sa spieva naozaj. SND pozýva na rodinnú operu

  SME , 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: Opera SND uvádza svetovú premiéru Rozprávky o šťastnom konci

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: S Petrom Zagarom nielen o Rozprávke o šťastnom konci

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  HEVIER, Daniel: Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet

  SND, 2019

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 3 – 4, s. 24 – 25

 • 2018

  UNGER, Pavol: Rossini ako rodinná seansa v salóne paláca

  Opera Slovakia, 2018

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Sólo pre akordeón a violončelo

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 18

 • 2016

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: Aj pekná hudba má svoj festival. V Banskej Štiavnici

  Pravda, 2016

 • 2016

  KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 6

 • 2015

  HUDEC, Marek: Ospalý pohyb : Pocit bezmocnosti je dnes rovnaký ako v socializme

  SME, 2015, roč. 23, č. 119 (26. 5.), s. 13

 • 2015

  NOTA, Lenka: Čtvrtstoletí hudebního festivalu Allegretto Žilina

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 6 – 7

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Allegretto Žilina 2015

  Bergs, Barragán a Sinfonietta Bratislava

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 5 – 6

 • 2014

  ZAGORSKI, Katarína: V Balete Národného divadla sa odohrala dôležitá búrka

  SME, 2014, roč. 22, č. 125 (2. 6.), s. 14

 • 2014

  ULIČIANSKA, Zuzana: Búrka príde trikrát. Vždy iná

  SME, 2014, roč. 22, č. 122 (29. 5.), s. 17

 • 2013

  KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 10

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2013

  V znamení zvukových výbojov

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 18

 • 2013

  URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5

 • 2012

  BURLAS, Martin: Od haiku k Mahlerovi

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 41 – 43

 • 2012

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 5

 • 2012

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 7

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

 • 2012

  LINDTNEROVÁ, Jana: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 3

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 8

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • 2006

  GAJDOŠOVÁ, Eva: Sen o noci svätojánskej

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 14

 • 2006

  HATRÍK, Juraj: Sen ako balet? (Tvorba a manipulácia podľa Shakespeara)

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 15 – 16

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2006

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Písať vážnu hudbu je samotárska činnosť

  Sme (Víkend), 2006, č. 17, s. 27

 • 2005

  KUPKOVÁ, Jana: Svätenie jari v novom šate

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 32 – 33

 • 2004

  ZAGAR, Peter: Nájsť stratenú cestu [rozhovor s Meredith Monk)]

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 15 – 16

 • 2002

  BÁLIK, Peter: Napriek všetkému je to dobrá tradícia

  Sme, 26. 9. 2002

 • 2000

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Prvý vydavateľský koncert alebo Mami, kúp mi noty ...

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 22 – 23

 • 1999

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 1 – 2, s. 40 – 41

 • 1998

  LESAN, M.: Zmysel tvorby aj v čiastočnej izolácii

  Práca, 1998, č. 266, s. 9

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Čo sa stalo s hudbou na konci 20. storočia?

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 21, s. 3

 • 1997

  BALÁZSHÁZYOVÁ, Z: Rozhovory o hudbe a o inom…

  Dotyky, 1997, č. 9 – 10, s. 22 – 23

 • -1

  FELLEGI, Pavol: K premiére

  Filharmonické listy 1994

Bibliografia – Rozhovory

 • 2022

  GODÁR, Vladimír – KLÍMA, Ján – ZAGAR, Peter: Hudba zážitkov a zázrakov [rozhovor]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 18 – 23

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Večery novej hudby po desiatich rokoch

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 8 – 11

x